Fasádní pláště, Konference, semináře

ČKLOP zve na čtvrtou národní konferenci

Česká komora lehkých obvodových plášťů pořádá 4. národní konferenci, která se uskuteční 10. května 2011 od 9 h v Clarion Congress Hotel Praha 9. Konference je určena pro projektanty, architekty a ostatní odbornou veřejnost.
Z programu:
● Aktivní dům jako odpověď na požadavky směrnice EPBD II – na pozadí EPDB II, nové směrnice o energetické náročnosti budov, bude představen projekt zabývající se výstavbou a následným provozem šesti aktivních domů v rámci Evropy. Tyto domy po stránce energetické efektivity splňují požadavky směrnice, jejich hlavním cílem je však co největší uživatelský komfort.
● Sklo jako významná součást obálky budov – významnou součástí obvodových plášťů je samozřejmě i sklo. Technologie zušlechťování skel pro stavebnictví prošla v minulých několika letech pozoruhodným vývojem a s ní i možnosti, které může sklářství soudobé architektuře nabídnout. Příspěvek se zabývá pokrokem v energetické účinnosti skel a prezentuje řadu poznatků z praxe při jejich aplikaci.
● Srovnání normových požadavků vyjádřených pro oblast otvorových výplní (tepelně izolační vlastnosti) v ČR a okolních státech, společně s používanými systémy.
 
Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 1 bodem.
Přihlásit se je možné na www.cklop.cz.
wd