Fasádní pláště, Informace výrobců

Ceresit Impactum – fasádní systém odolný vůči nárazu a mechanickému namáhání

Nový systém Ceresit Impactum od firmy Henkel podstatně zvyšuje životnost vnějšího kompozitního tepelněizolačního systému zateplování budov (ETICS). Novinka je extrémně odolná vůči mechanickému poškození a vůči silnému tepelnému namáhání při zachování špičkové úrovně tepelné izolace. 
Skladba ETICS Ceresit Impactum: 1 – lepicí malta Ceresit CT 83 (alternativa CT 100); 2 – izolační desky EPS, 3 – jednosložková lepicí a stěrková hmota Ceresit CT 100 Impactum, 4 – armovací tkanina ze skelných vláken, Ceresit CT 327 (cca 335 g/m2), resp. Ceresit CT 325 (cca 165 g/m2), 5 – elastomerová omítka Ceresit CT 79 Impactum Ceresit Impactum také umožňuje použití sytějších odstínů barev na fasádách a dává tak nejen architektům a projektantům širší možnosti jak výrazně oživit současné fasády.
Systém Ceresit Impactum poskytuje i vysokou odolnost vůči proražení vnějšího souvrství. Nový systém zajišťuje odolnost vůči nárazu vyšší než 100 J a nabízí výrazné prodloužení životnosti celé fasády. Odolnost nad 100 J je přitom hodnota desetkrát vyšší, než je nejvyšší hodnota mechanické odolnosti vyžadovaná ETAG 004, a více než stokrát vyšší než minimální vyžadovaná hodnota.
Tím se tento systém řadí mezi nejodolnější zateplovací systémy na současném trhu. Pohybovou energii 100 J lze přitom přirovnat k fotbalovému míči letícímu rychlostí přes 90 km/h nebo tenisovému míči o rychlosti 250 km/h.
Systém Ceresit Impactum se skládá z technologicky vyspělých produktů a speciálních vrstev, které mu propůjčují jeho unikátní vlastnosti.
Kromě lepicí malty, izolačních EPS desek a armovací tkaniny ze skelných vláken obsahuje dva zcela nové produkty, které jsou velmi důležité pro dosažení jeho výjimečných vlastností: jednosložkovou lepicí a stěrkovou hmotu Ceresit CT 100 a elastomerovou omítku Ceresit CT 79. Tyto dva produkty společně s dalšími komponenty systému zaručují dosažení extrémní flexibility a odolnosti vůči mechanickému poškození.
Systém Ceresit Impactum se skládá z technologicky vysoce vyspělých produktů a speciálních vrstev, které mu propůjčují unikátní vlastnosti – lepicí malty CT 83, izolačních desek EPS, armovací tkaniny ze skelných vláken CT 325  a CT 327, jednosložkové lepicí a stěrkové hmoty CT 100 pro vytváření výztužné vrstvy s armovací tkaninou na deskách EPS a elastomerové omítky CT 79Extrémní mechanické odolnosti je dosaženo pomocí speciálního složení struktury systému s použitím elastomerů a výztužných vláken. Elastomery jsou speciální látky schopné absorbovat velké množství energie. Potřebné pevnosti je pak dosaženo kombinací skelných, uhlíkových a polyakrylamidových vláken. Tato kombinace elastomerů a vláken zajišťuje schopnost systému vrátit se do svého původního tvaru po jeho mechanické deformaci vnější silou. To chrání povrch před vznikem prasklin. Navíc lze v tomto systému ve srovnání s běžnými fasádami použít i omítky v intenzivních a velmi tmavých odstínech (HBW index ≥ 5 %). Díky vysoké flexibilitě systém absorbuje pohyby způsobené vysokými teplotními změnami v důsledku silného slunečního záření, a zajišťuje tak ochranu před nežádoucím popraskáním.
Zvláště tmavé odstíny omítek jsou vysoce namáhány teplotními rozdíly a vyžadují vysokou flexibilitu celého systému.
Systém Ceresit Impactum je vhodný pro použití na rodinných i bytových domech, stejně jako na veřejných a komerčních stavbách. Díky vysoké odolnosti a dlouhé životnosti je doporučen zejména pro tyto aplikace:
● rodinné domy: sokly a fasády, které mají být chráněny před mechanickým poškozením (extrémní povětrnostní vlivy či běžné domácí nehody),
● bytové domy: sokly a fasády v úrovni 1. nadzemního podlaží,
● veřejné a komerční stavby: sokly a celé fasády,
● průmyslové objekty: sokly a celé fasády,
● garáže, vstupy, parkoviště.
 
Více informací najdete na www.ceretherm.cz.
podle podkladů společnost Henkel ČR
 
Poškození, které se může objevit na povrchu zateplovacího systému v důsledku krupobitíPoškození, které se může objevit na povrchu zateplovacího systému v důsledku velkých teplotních výkyvů u sytých odstínůPoškození, které se může objevit na povrchu zateplovacího systému při poškození fasády cizími tělesyNízká nasákavost povrchu zateplovacího systému je další důležitý parametr, který zajišťuje jeho dlouhou životnostDíky výjimečné flexibilitě absorbuje systém Ceresit Impactum pohyby způsobené vysokými teplotními změnami, a zajišťuje tak ochranu proti nežádoucímu popraskáníDíky výjimečné flexibilitě absorbuje systém Ceresit Impactum pohyby způsobené vysokými teplotními změnami, a zajišťuje tak ochranu proti nežádoucímu popraskáníReceptura lepicí a stěrkové hmoty Ceresit CT 100 obsahuje vybraná plniva, která společně se speciální kombinací polymerových emulzí a různých typů vláken zaručují unikátní vlastnosti výrobku. Zvětšený obrázek vláken a elastomerůTest odolnosti vůči nárazu pádem 5kg koule z výšky 2 metry – omítka Ceresit Impactum (vpravo nahoře) a ETICS s nízkou odolností Fasáda se systémem Ceresit Impactum odolá i při sytých odstínech barev velkým výkyvům teplot, vyvolaným silným slunečním zářením, Young Business Vilage – Deira Clock Tower Dubai