Fasádní pláště, Informace výrobců, Soutěže

Bytový dům Hrabákova 1972–1974 – vítěz internetové ankety při soutěži o nejlépe zregenerovaný panelák

Ve snaze podpořit zájem veřejnosti o modernizaci bytových domů a o zlepšení vzhledu Městské části Praha 11 byla poprvé v roce 2008 vyhlášena soutěž o nejlépe zregenerovaný panelový dům. V letošním roce se konal v pořadí již 3. ročník soutěže.
Původní stav: symbol země na štítu se v osmdesátých letech začalo používat jako orientační značka „červeného města“Vítěz internetového hlasování o panelákovou Miss Sympatie 2011: bytový dům Hrabákova
 
Z celkem 37 přihlášených bytových domů vybírala vítězné stavby odborná porota složená ze zástupců Prahy 11 i renomovaných architektů. Svůj hlas ale mohla od 22. 4. do 17. 6. 2011 dávat i veřejnost, a sice prostřednictvím internetového hlasování o panelákovou „Miss Sympatie“. Jednoznačným vítězem ankety se stal bytový dům Hrabákova 1972–1974, pro který se vyslovilo 43 % všech hlasujících. Již při zběžném pohledu na přihlášené stavby je zřejmé, čím si tento panelák z pražského Chodova zasloužil takovou pozornost. Strohou geometrii panelové stavby rozbíjí namalované padající listí na slepém štítu domu, stejně jako jeho orientační značení – číslo popisné a logo země, které se v 80. letech začalo používat pro značení právě vznikající červené obytné zóny na pražském Chodově. Motiv javorových listů se opakuje i na čelních fasádách.
Modernizace fasádního pláště bytového domu Hrabákova byla zahájena v září 2010 a dokončena v březnu letošního roku. „Konsensus členů našeho družstva ohledně podoby projektu, stejně jako následnou realizaci uspíšil náš záměr čerpat dotace z programu Zelená úsporám,“ vysvětluje předseda představenstva bytového domu Hrabákova Vladimír Vohrna, jak se družstvu v bleskovém čase podařilo prosadit tak výjimečný projekt. V členské základně podobně velkých bytovek, jako jsou panelové domy na Jižním městě, se většinou naleznou chroničtí šťouralové, kvůli kterým se může plánovaná rekonstrukce notně protáhnout. „Shodli jsme se, že nám nejde jen o zateplení, také ale chceme, aby dům nějak ‚vypadal‘. Proto jsme se rozhodli oslovit tři architektonická studia, aby nám vypracovali návrhy. Vítězný návrh nad zbylými vyčníval svou originalitou a nevšedností,“ říká k výběru nekonvenčního řešení fasády domu Vladimír Vohrna. Jako perličku v zápětí dodává: „Autorem návrhu modernizace bytového domu Hrabákova je Ing. arch. Vítězslava Rotbauerová, která byla shodou okolností členkou týmu projektantů, který se před pětadvaceti lety podílel na výstavbě sídliště.
Výběr realizační firmy konzultoval předseda bytového družstva s prokuristou ing. K. Domsem ze společnosti Baumit, která se u nás řadí k předním výrobcům fasádních systémů. „S Baumitem mě spojovala osobní známost s některými představiteli společnosti a stoprocentní důvěra v kvalitu jejich výrobků. Od firmy jsem získal tip na několik zkušených firem, které jsme oslovili s naší poptávkou. Výhercem našeho neoficiálního výběrového řízení se stala pražská firma Jumar, s. r. o., která se specializuje na repasi panelových domů a s firmou Baumit již spolupracuje 12 let. Přiznám se, že jsme se nejprve trošku obávali, vypořádá-li se realizační firma s poměrně velkým objemem prací v požadovaném termínu.,“ pokračuje Vladimír Vohrna. Další výhrou byl pro investora tip na kvalitní stavební dozor, dle doporučení od zastupitele MČ Praha 11 Mgr.Pavla Dittricha. „Opravdu se nám vyplatil, neboť nikdo z představenstva nebyl stavebník profesí,“ oceňuje Vladimír Vohrna.
Na panelový dům Hrabákova byl aplikován zateplovací systém Baumit Pro s fasádním izolantem z polystyrenu o tloušťce 14 centimetrů, od 7. patra výše byla z požárněbezpečnostních důvodů použita izolace z minerální vaty. Na repasi podlahy lodžií byl použit Baumit Baumacol, systém pro lepení obkladů a dlažeb.
Jak už bylo řečeno, bytový dům se nachází v červené obytné zóně na pražském Chodově. Základní barevnost byla tedy předem daná, volnější ruce však mělo družstvo při výběru konkrétního odstínu. „Ladili jsme ho s technology Baumitu. Nechtěli jsme vybledlé odstíny do růžova, které můžete spatřit na řadě okolních fasád. Sytě červené odstíny však byly problematické kvůli zateplení – absorbují více slunečních paprsků a fasádu tepelně namáhají. Nakonec nám v Baumitu namíchali barvu na míru v maximálně tmavém odstínu, jaký šel,“ říká zástupce investora. Zvolenou kombinaci fasádních barev oživují i nové čelní výplně zrekonstruovaných lodžií z neprůhledných desek. Jsou v podobně sytém červeném odstínu, jaký byl použit na fasádním plášti a na stavbu je dodala firma Alumistr, s. r. o., z Hrušovan u Brna.
 
Neprůhledná čela lodžií poskytují uživatelům bytů více soukromíZnatelné umístění čísel popisných na vchodech si vyžádali členové družstvaNa zadních vchodech jsou číslice umístěny inverzně: červeně na světlé
 
Jako největší technologický rébus se ukázala realizace originálních maleb na fasádách. „Původně jsme počítali, že vše půjde hladce pomocí šablon. Jenže záhy se ukázalo, že i ten nejmenší javorový list má dvoumetrové rozměry. Představovali jsme si, jak zaměstnanci společnosti Jumar balancují se šablonami na lešení a tuto možnost zavrhli,“ pokračuje Vladimír Vohrna. Jako druhá varianta řešení se jevily plottery, ty však nevycházely příznivě z ekonomického hlediska. Překvapivě nejschůdnější se nakonec ukázalo u nás již trochu opomíjené písmomalířství. „A zde nastala další neuvěřitelná shoda náhod. Podařilo se mi oslovit pražské písmomalířství A.CH.K., konkrétně pana Adamce, který se rovněž před pětadvaceti lety podepsal na realizaci našeho sídliště. V jeho případě se dá říci, že doslova. Z jeho dílny pochází orientační značení čtyř obytných zón (Slunce, Voda, Oheň, Vzduch) na štítech domů chodovského katastru, stejně jako viditelná značení čísel popisných na každém domě,“ vypráví předseda družstva.
A jak na výsledek reagovali místní? Podle Vladimíra Vohrny převažují pozitivní reakce, několik družstev už se dokonce vyptávalo na autory návrhu i realizace. Nebyli bychom ale doma, kdyby se nenašly i uštěpačné poznámky typu „vy jste z toho kanadského paneláku“. Členové družstva jsou ale na svůj dům pyšní. Důkazem je ochota pokračovat ve zkrášlování svého domova dále. Naposledy družstvo na vlastní náklady revitalizovalo zeleň v bezprostředním okolí domu a renovovalo stávající lavičky.
podle podkladů firmy Baumit, spol. s r. o.