Fasádní pláště, Komerční prezentace

Baumit Power – zateplovací systém extrémně odolný proti mechanickému poškození

Nevlídné povětrnostní podmínky, krupobití, ale třeba i dětské hry můžou mít za následek poškození fasád našich domů. Lze tomu ovšem účinně předejít aplikací moderních ETICS s extrémně odolnými aramidovými vlákny.

Zvýšení nároků na fasádu
Moderní fasáda domu je dnes hodnocena ze dvou základních pohledů. Prvním je její tepelněizolační schopnost, která je dnes řešena kvalitními zateplovacími systémy (ETICS), druhým je odolnost vůči mechanickému poškození. „V minulosti se vývoj zateplovacích systémů zaměřoval výhradně na jejich schopnost udržet optimální tepelné podmínky v místnosti, a to v jakémkoliv ročním období,“ říká Ing. Jaromír Žumár, Ph.D., ze společnosti Baumit a dodává: „Dnes se k tomuto primárnímu požadavku přidává také nutnost vysoké odolnosti proti mechanickému poškození fasády domu. Právě pro tyto případy máme v nabídce zateplovací systém s označením Baumit Power.“

I krupobití se dá laboratorně simulovat
Nežli objasníme celkové složení struktury těchto zateplovacích systémů a souvisejících materiálů, řekněme si něco k historii jejich vývoje, měřicím metodám a parametrům, které u takových systémů a materiálů sledujeme. Základním parametrem pro vyhodnocení a porovnávání je odolnost proti krupobití a jinému mechanickému poškození. Asi nejdále v tomto typu měření a standardizace je švýcarský zkušební institut EMPA. Právě ve Švýcarsku byla 60.–90. léta 20. stol. ve znamení častých a velkých škod na majetku způsobených přírodními živly včetně krupobití. V dalších letech se situace ještě zhoršila, a tak ve spojení se zdejšími pojišťovnami se negativní důsledky začaly daleko více sledovat a monitorovat. Cílem bylo poté nastavit normy a standardy pro hodnocení kvality a mechanické odolnosti stavebních materiálů proti účinkům krupobití.

U krupobití se nyní bere v úvahu, kromě odstupňované velikosti krup, také úhel jejich dopadu na omítku v hodnotě většinou menší než 45 °. Zkouška odolnosti celého souvrství zateplovacího systému proti rázu (směrnice ETAG 004) rozlišuje tři kategorie a oblasti použití ETICS. Každá kategorie má poté hraniční energetickou hodnotu (uvádí se v joulech), které musí zkoušený materiál při testech mechanického poškození odolat. Připomeňme také, že uvedené testy jsou mimo jiné realizovány za pomoci volného pádu nerezových koulí o různých hmotnostech na zkušební souvrství. Po provedení těchto zkoušek jsou daný materiál, výrobek nebo konstrukce zařazeny do odpovídající kategorie a jejich umístění do příslušného registru atestovaných výrobků poté umožňuje získat nemalé slevy na pojistném právě u švýcarských pojišťoven.

Za úspěchem stojí aramidové vlákno
V obecné rovině patří k mechanicky nejodolnějším ty materiály, které jsou pevné, ale současně i pružné. Nejenom stavebnictví však řeší tyto materiálové požadavky na celkovou konstrukci s cílem zajistit maximální bezpečnost, pevnost a odolnost. Podobně je na tom letectví či automobilový průmysl. V obou těchto odvětvích se proto začalo v konstrukčních kancelářích sázet na mimořádné vlastnosti aramidových vláken, která spatřila světlo světa v 60.–70 letech minulého století. Do slovníku konstruktérů se tak dostaly obchodní názvy Kevlar či Nomex. Právě tyto materiály mají jako hlavní složku aramidová vlákna. Vhodné využití nalezla tato vlákna rovněž ve zbrojařském průmyslu, kde jsou například používána při výrobě neprůstřelných vest.

V případě stavebních materiálů vstoupil aramid v podobě vláken do struktury disperzních omítkových stěrek. Základními vlastnostmi těchto stěrek jsou následně vysoká pevnost, odolnost vůči tlaku a vysokým teplotám či chemikáliím. Pro splnění nejnáročnějších požadavků na mechanickou odolnost zateplovacího systému domu je velmi důležité jeho složení a použití správných materiálů tvořících kompletní fasádu domu.

Systém Baumit Power
„Tam, kde je potřeba vzhledem ke klimatickým či jiným podmínkám zajistit maximální ochranu před mechanickým poškozením, jednoznačně doporučujeme systém Baumit Power. Je nezbytně nutné dbát na dodržení technologického postupu a složení celého systému,“ říká Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.

Systém Baumit Power se provádí z bílých, objemově stabilizovaných fasádních desek z pěnového expandovaného polystyrenu EPS-F, k jejichž uchycení slouží fasádní hmoždinky. Desky mohou být v některých případech nahrazeny minerální vatou. Další vrstvou je disperzní stěrka Baumit PowerFlex, obsahující zmíněná aramidová vlákna, do které se následně vtlačí vysoce odolná sklotextilní síťovina Baumit StarTex. Ta se aplikuje v jedné či dvou vrstvách pro zvýšení celkové odolnosti. Finální vzhled fasády zajišťuje nakonec vysoce jakostní silikonová jednosložková pastovitá omítka Baumit SilikonTop, která je pružná a vodoodpudivá. V této sestavě je zateplovací systém Baumit Power extrémně rezistentní proti mechanickému poškození při zachování pevnosti a pružnosti. Zkouškami bylo zjištěno, že odolává tlaku až 70 J, což je sedminásobek odolnosti běžných zateplovacích systémů.

Řez zateplovacím systémem Baumit Power: 1 – tepelněizolační deska Baumit EPS-F; 2 – fasádní hmoždinka; 3 – disperzní stěrka s aramidovými vlákny Baumit PowerFlex; 4 – sklotextilní síťovina Baumit StarTex; 5 – základní nátěr Baumit UniPrimer; 6 – silikonová fasádní omítka SilikonTop

Závěrem
Je na úvaze každého stavebníka či projektanta, jaký typ zateplovacího systému pro dům nakonec zvolí. Jedním z kritérií pro výběr by ale jistě měla být míra odolnosti vůči mechanickému poškození vlivem klimatických podmínek či nešetrného zásahu lidí. Následná oprava ETICS je totiž ekonomicky poměrně nákladným procesem.

podle podkladů společnosti Baumit