Ekonomika

Zprávy z veletrhu Expo Real

I přes současnou ekonomickou situaci zůstává důvěra investorů v český trh nemovitostí stabilní.

 

V Mnichově skončil 16. ročník Expo Realu, prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí. Pro účastníky z ČR zůstává atraktivním fórem pro prezentaci i networking, byť v posledních letech jezdí na Expo Real často jako návštěvníci. V konečném součtu patří ČR co do počtu zúčastněných 9. místo za Německem, Velkou Británií, Nizozemskem, Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Ruskem a Polskem.


Jedinými českými městy, která si ve své prezentaci zachovávají kontinuitu, je Praha a Ostrava, které zde otevírají reprezentativní expozice spolu se spoluvystavujícími partnery každoročně. Svou expozici na veletrhu vnímají jako potřebnou pro zviditelnění a networking na konkurenčním trhu evropských metropolí i jako podporu práce s investory.

Dominujícími tématy letošního ročníku veletrhu byly také strategie financování a investic za současné ekonomické situace. Řeč byla i o alternativním financování – ať už jsou to progresivně se vyvíjející realitní segmenty (trh průmyslových nemovitostí, hotelnictví) či reakce na aktuální demografický vývoj v Evropě, promítající se do růstu výstavby projektů jako jsou kliniky či domy pro seniory.

V doprovodném programu hovořilo na 400 odborníků od bankéřů přes realitní odborníky až po prognostiky. Jako jeden z klíčových řečníků s příspěvkem Obnovitelné energie v Evropě: co znamenají pro nemovitosti, infrastrukturu a investování? vystoupil Günther Oettinger, eurokomisař pro energetiku.

Dalším tématem byl trend směřování měst k tzv. inteligentní urbanizaci. Ta souvisí s udržitelným rozvojem, to znamená s inovativními koncepty metropolí budoucnosti. Podle predikcí totiž budou do roku 2030 dvě třetiny světové populace žít ve městech. To vyvolává obrovské nároky nejen na infrastrukturu městských center, ale také na saturaci potřeb a požadavků stárnoucí populace. Proto se při panelových diskusích na Expo Realu hovořilo o možnostech konverze městské rezidenční zástavby, o zvyšování její hustoty i o řešeních, jak zajistit ekologicky šetrné a cenově dostupné bydlení.

Zahušťování stávající zástavby a rozvoj rezidenční výstavby je i vizí Prahy v rámci nového Metropolitního územního plánu, o jehož aktuálním stavu informoval Milan Urban, místopředseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ten při prezentaci pro obchodní partnery a potenciální investory uvedl: „Podle analýz Praha patří mezi středoevropské metropole s nejnižší hustotou zástavby. Metropolitní plán proto počítá s větším zahuštěním zástavby na celém území hlavního města. Podíváme-li se na rozvoj bydlení v Praze, počty dokončených bytů jsou v současné době na úrovni roku 2001. Pro další udržitelný rozvoj města je potřeba, aby tyto počty začaly znovu růst.“

Podle údajů Colliers International letošní objem investic na českém realitním trhu výrazně předčí hodnoty z roku 2012 a dosáhne až k 1 mld eur. Česko zůstává spolu s Polskem tahounem regionu střední Evropy. Podle dat Cushman&Wakefield byl investiční trh ve střední Evropě (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko) i ve 2. čtvrtletí dynamický – od začátku letošního roku bylo v regionu investováno téměř 1,73 mld. eur, což je o čtvrtinu více než ve srovnatelném období 2012. Dobrý rok zažívají kancelářské i průmyslové nemovitosti. To potvrdily trendy letošního veletrhu, kdy byl logistickým nemovitostem věnován celý konferenční blok. Jakub Holec, ředitel realitně-konzultantské společnosti 108 Agency, která má segment průmyslových nemovitostí jako jednu ze svých specializací, k tomu uvedl: „Průmyslové nemovitosti v České republice jsou z pohledu investorů vnímány velmi dobře – jako bezpečný přístav pro investice s nízkou mírou rizika. Jedním ze segmentů, který byl ekonomickou krizí zasažen nejméně, je maloobchod – a právě s ním jsou logistika a průmyslové nemovitosti velmi úzce spjaty.“

S ohledem na výše uvedenou trvající atraktivitu České republiky pro investory představily Praha i Ostrava na veletrhu projekty, které mohou být zajímavou investiční příležitostí. V případě Prahy se jednalo o revitalizaci tzv. Radničního bloku (desítka historických domů na Staroměstském a Malém náměstí a v ulici U Radnice) pro bydlení, administrativu i gastronomické, kulturní a vzdělávací účely. Praha prezentovala také možnosti využití Holešovické tržnice, kdy by v případě citlivé rekonstrukce získala unikátní prostor, jenž se může pochlubit více než staletým průběžným využíváním a vesměs původní a celistvou architekturou.

Ostrava prezentovala své rozvojové projekty, mezi nimiž byly mj. Vědecko-technologický park, Nová Karolina, dolní oblast Vítkovic, rozvojové území Ostrava-Hrušov i volné kapacity v průmyslových zónach Mošnov a Hrabová. Primátor Ostravy Petr Kajnar při prezentaci pro potenciální investory sdělil, že město hodlá tyto zóny nadále podporovat. Jejich další rozvoj totiž povede k vytváření nových pracovních příležitostí. Dále uvedl: „V zóně Ostrava-Hrabová bylo ke konci prvního pololetí letošního roku vytvořeno více než 6200 přímých pracovních míst, v zóně Ostrava-Mošnov více než 1700. Všechny podnikatelské subjekty působící v průmyslových zónách jsou z odvětví lehkého průmyslu či drobné výroby, strategických služeb, vyspělých technologií i výzkumu a vývoje. Ostrava tím dává investorům signál, že se dynamicky rozvíjí a že konverze z dřívějšího města těžkého průmyslu pokračuje. Další útlum těžby uhlí je něčím, z čím musíme počítat a být na to svou nabídkou pro investory připraveni.“

 

Při příležitosti veletrhu se uskutečnil 2. ročník soutěže John Jacob Astor Competition o nejinovativnější projekt roku. O vítězství se ucházelo 38 projektů z celého světa.

Soutěž je pojmenována po realitním magnátovi, který již v 18. a 19. století prosazoval progresivní postupy při výstavbě komerčních nemovitostí (proslavil se např. luxusním hotelem Astor House v New Yorku, do něhož již v roce 1836 zavedl tekoucí vodu). Loňský premiérový ročník soutěže vyhrál hotel Hilton Garden Inn v Istanbulu. Svá želízka v ohni měla letos také Ostrava. Prvním projektem, který usiloval o ocenění, byla multifunkční hala Gong v Dolní oblasti Vítkovice, kdy společnost Vítkovice ve sto let starém nepoužívaném plynojemu vybudovala unikátní kongresové centrum pro více než 1500 lidí. Dalším ostravským adeptem na vítězství byl projekt Nová Karolina – původní brownfield o 32 ha plochy, navazující na centrum města, který má všechny předpoklady stát se novým obchodním, obytným, administrativním i společenským centrem Ostravy. Ačkoli ostravské projekty na vítězství nedosáhly, ukázaly investorům potenciál Ostravy, její genius loci a možnosti dalšího rozvoje.

Hale Gong se podařilo proniknout do první desítky. Soutěži dominoval projekt rekonstrukce a rozšíření bývalé továrny Ludwika Grohmana z 19. století v polské Lodži na kancelářskou budovu, spojenou s kulturním a konferenčním centrem. Na druhém místě jen velmi těsně za vítězem se umístil komplex laboratoří a administrativních budov SKYLABS v německém Heidelbergu, postavený v pasivním standardu.

Expo Real v číslech: Zájem o letošní Expo Real byl obdobný jako loni: téměř 1700 vystavovatelských společností z 33 zemí vystavovalo v šesti halách na ploše 64 000 m2. Celkem přijelo do Mnichova 36 000 účastníků reprezentujících 65 zemí (17 400 zástupců vystavovatelských společností a dalších 18 600 návštěvníků bez vlastního stánku).

Příští, 17. ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 6. do 8. října 2014.