Ekonomika

Zabezpečení pro extrémní podmínky

Letecká základna Thule v Grónsku, nejsevernější opěrný bod armády USA, je místem s jedněmi z nejextrémnějších povětrnostních podmínek na světě. Teplota vzduchu běžně klesá až k -50 °C a na základně naměřená maximální rychlost větru 333 km/h je druhou největší rychlostí větru naměřenou na Zemi.

Přes tyto náročné podmínky jsou na této základně již déle než deset let úspěšně v provozu standardní produkty pro řízení přístupu řady SiPass Entro od společnosti Siemens. Osvědčily se natolik, že během doby byla jejich instalace postupně rozšířena z původních jedněch na současných asi 380 dveří.


Prvotní letecká základna Thule byla zřízena v nejpřísnějším stupni utajení na počátku období tzv. studené války jako místo k doplňování paliva do strategických bombardovacích letadel USAF na jejich cestě k cílům v tehdejším SSSR. V současnosti základna poskytuje přístřeší několika jednotkám armády USA včetně 12th Space Warning Squadron, která obsluhuje systém včasného varování před balistickými raketami (Ballistic Missile Early Warning System) určený k detekci a sledování mezikontinetálních balistických raket (Intercontinental Ballistic Missiles – ICBMs) vypálených proti Severní Americe.

Na základně Thule žije asi 150 příslušníků armády USA a dále asi 450 dánských občanů ve funkcích civilního podpůrného personálu. Nevojenská zařízení v tomto malém „městě“ spravuje a udržuje dánská firma Greenland Contractors. Přes odlehlou polohu základny je kladen velký důraz na zabezpečení i jejích nevojenských objektů. Zpočátku byly tyto objekty zabezpečeny před neoprávněným přístupem běžnými mechanickými zámky s klíči, popř. zámky digitálními. Před asi deseti lety bylo však rozhodnuto o přechodu na elektronický systém řízení přístupu, který měl usnadnit správu a poskytnout mnohem větší flexibilitu v oblasti zabezpečení objektů.

Odolný proti chladu a útokům ledních medvědů
Nalézt vhodný systém však nebylo snadné. Mnoho čteček přístupových karet musí být na základně nainstalováno vně objektů, ve venkovním prostředí. Musejí proto tvrdé arktické počasí nejen snést, ale také i za nejhorších povětrnostních podmínek spolehlivě pracovat tak, aby personál nikdy nezůstal uvězněn v životu nebezpečném prostředí mimo budovu. Systém také musí být dostatečně odolný proti vysokým úrovním elektrostatického napětí vznikajících v důsledku velmi suchého vzduchu na základně.

Po pečlivém posouzení nabízených možností se firma Greenland Contractors rozhodla instalovat systém využívající produkty z řady SiPass Entro. Důvodem byla nejen jejich ověřená spolehlivost při provozu v drsných provozních podmínkách – čtečka přístupových karet v antivandalském provedení odolá i útoku ledního medvěda – ale i skutečnost, že systém nabízí spolu s vysokou odolností i značnou provozní pružnost, rozšiřitelnost, snadnou obsluhu a vynikající poměr cena výkon.

Původní instalace systému Siemens pokryla celkem 280 dveří ve 36 budovách, mezi jinými i vstupní dveře do ubytovacích prostor, prostor pro trávení volného času a do kantýny. Centrální řízení systému zajišťovaly čtyři počítače umístěné v budově zabezpečovacího centra základny známého jako Hilltop. K usnadnění diagnostiky poruch a údržby byly u podřízených řídicích jednotek segmentů systému v každé jednotlivé budově zřízeny přístupové body umožňující technikům připojit přenosná PC.

Dveře lze odemykat a zamykat také na dálku ze zabezpečovacího centra Hilltop a umožnit tak vstup do budovy a únik z mrazivého venkovního prostředí převládajícího na základně i pracovníkům, kteří si zapomněli nebo ztratili svou přístupovou kartu. Systém kromě toho nabízí funkci počítání osob umožňující při výstraze na špatné povětrnostní podmínky zjistit, zda je všechen personál v bezpečí ve vnitřních prostorech základny.

Pohlídá i návštěvu solária
Vedle standardních funkcí řízení přístupu – mezi nimiž je i anti passback – byla do systému zahrnuta také funkce rezervace pobytu v soláriu, o které je během tří měsíce trvající polární noci, kdy slunce zůstává trvale pod obzorem, velký zájem. Zájemci o slunění v soláriu se přihlásí na webovou stránku systému SiPass Entro, kde si rezervují vhodný termín. Po příchodu do solária si pak s použitím své přístupové karty „rozsvítí sluníčko“. Přijdou-li ovšem v nesprávný čas nebo bez rezervace, systém je odmítne.

Variabilní uspořádání použitelné v extrémních povětrnostních podmínkách
Když bylo rozhodnuto rozšířit obytnou část základny, firma Greenland Contractors pečlivě zvažovala nejlepší způsob, jak rozšířit systém řízení přístupu tak, aby k dosavadním obsáhl ještě dalších 99 dveří. Na základě bezvadného fungování původní instalace po dobu delší než deset let se firma rozhodla použít opět produkty řady SiPass Entro.

Při rozhodování měla velký význam také skutečnost, že i když jednotlivé produkty řady Siemens SiPass Entro prošly od doby prvotní instalace na základně významným vnitřním vývojem, jsou jejich současné modely ze systémového hlediska naprosto kompatibilní s tehdejšími. V instalaci lze tudíž snadno kombinovat nové moduly se stávajícími a zajistit jednotnou správu celého systému.

„Když jsme před deseti lety poprvé instalovali systém Siemens Entro, šlo o náhradu běžných zámků ovládaných klíči a kódových zámků, které nám neposkytovaly potřebnou kvalitu a komfort při řízení přístupu,“ říká Martin Søgaard z firmy Greenland Contractors. „Nyní, stejně jako tehdy, pro nás instalace systému značky Siemens představuje úplné a po všech stránkách optimální řešení. Systém nyní zahrnuje asi 380 dveří v 57 budovách a umožňuje nám snadno vytvářet pro jednotlivé pracovníky základny individuální přístupové karty s libovolnou kombinací dveří. Můžeme také pohotově měnit rozsah autorizace při změnách funkce pracovníků a máme jistotu, že když někdo opustí základnu, jeho karta se stane neplatná. Toto je velmi důležité, neboť lidé se na základně stále obměňují, přicházejí i odcházejí.“

„Další důležitou vlastností je, že ze zabezpečovacího centra Hilltop lze prostřednictvím funkcí softwaru SiPass Entro zařídit hasičům v případě požární výstrahy ničím nerušený přístup do budov. Úspora času, které se tím dosáhne, může být v případě nouze neocenitelná.“

DSC 0022
IMAG0116