Ekonomika, Průmysl a obchod

Vývoj českého stavebnictví v roce 2018 – růst o více než 8 procent

Stavební produkce v roce 2018 reálně meziročně vzrostla o 8,4 %. Rok 2018 měl ve srovnání s předchozím rokem stejný počet pracovních dnů. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 8,6 % (příspěvek +6,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 8,0 % (příspěvek +2,1 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2018 meziročně snížil o 0,4 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,2 % a činila 37 330 Kč.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2018 v tuzemsku uzavřely 63 256 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 3,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 16,4 % a činila 235,9 mld. Kč, v pozemním stavitelství 108,6 mld. Kč (růst o 16,4 %) a v inženýrském stavitelství 127,3 mld. Kč (růst o 16,4 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 13,0 % vyšší. Ke konci roku 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 18,8 tisíc zakázek (růst o 9,1 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 153,8 mld. Kč (růst o 15,3 %).
Počet vydaných stavebních povolení v roce 2018 meziročně klesl o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 81 174. Orientační hodnota těchto staveb činila 358,1 mld. Kč a v porovnání s rokem 2017 vzrostla o 1,5 %. Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2018 činila 6 920 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 7,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 0,9 %, nebytových budov vzrostla o 14,3 %.
Počet zahájených bytů v roce 2018 se meziročně zvýšil o 5,1 % a činil 33 121 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 2,7 %, v bytových domech byl růst o 0,5 %.
Počet dokončených bytů v roce 2018 se meziročně zvýšil o 18,5 % a činil 33 868 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 26,3 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 11,5 %.

zdroj ČSÚ