Ekonomika

Q2 2023: Rekordní množství industriálních prostor ve výstavbě, více než 60 % předpronajato

Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi ve 2. čtvrtletí 2023

  • S více než 286 000 m2 nových moderních průmyslových prostor dodaných na trh v Q2 2023 dosáhla jejich celková nabídka téměř 11,3 milionu m2
  • Zahájena byla výstavba cca 397 700 m2, což je mezičtvrtletní nárůst o 138 % a meziroční nárůst o 75 %
  • Spekulativně budované průmyslové plochy tvořily 39 % z více než 1,3 milionu m2, které jsou nyní ve výstavbě; tento podíl koresponduje s trendem několika posledních čtvrtletí
  • Renegociace představovaly 52 % celkové hrubé poptávky
  • Míra neobsazenosti se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 42 bazických bodů, i tak ale zůstala nízká: na úrovni 1,7 %
  • Průměrné nejvyšší dosahované nájemné v Praze mírně kleslo a činilo přibližně 7,50 – 7,80 eur za m2 měsíčně

Jiří Kristek, partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch a nákupních parků, Cushman & Wakefield: 

„Industriální trh stále vykazuje nízkou neobsazenost, což se ale pomalu mění a od Q3 2022 jsme svědky jejího konstantního nárůstu až na současných 1,70 %. Ukazuje to na převládající sentiment na trhu, kde vidíme spekulativní výstavbu i rekordně vysoké množství prostor ve výstavbě (1,3 milionu m2). Hlavním tahounem realizované poptávky jsou renegociace, které tvoří více než polovinu jejího objemu. Důležitou otázkou pak je úroveň nejvyššího dosahovaného nájemného, která je sice relativně stabilní, ale již se objevují náznaky, že by mohlo dojít ke změně – zvláště u nájemců, kteří pracují s nízkými maržemi. Ti se při renegociacích setkávají s obrovským nárůstem nájemného a jsou případně ochotni uvažovat o stěhování do lokalit, kde jsou podmínky příznivější.“

CELKOVÁ NABÍDKA PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR V ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice dosáhla 11,29 milionu čtverečních metrů. V rámci 19 průmyslových parků po celé zemi bylo na trh dodáno celkem 286 600 m2 nových skladových ploch. To je proti loňskému roku nárůst o 95 %, proti předchozímu čtvrtletí o 32 %. Přibližně 83 % projektů bylo v době dokončení již předpronajato.

Největším dokončeným projektem v letošním druhém čtvrtletí je nová budova v Panattoni Park Pilsen West II (36 400 m2), která byla v době dokončení plně pronajata automobilové společnosti Shape Corp. Druhý největší se nachází v CTPark Brno Líšeň (34 000 m2) a byl plně pronajat více nájemci. Třetím největším je budova o rozloze 21 300 m2 v Prologis Park D1 Ostředek, která zůstala v době dokončení plně neobsazená.

PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

Na konci druhého čtvrtletí roku 2023 bylo ve výstavbě celkem 1 340 300 m2 skladových a výrobních prostor, což představuje 9% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a 4% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loni. Téměř 25 % z celkové plochy ve výstavbě se nachází v Karlovarském kraji, následuje Plzeňský kraj se 14% podílem a Jihomoravský kraj s 12% podílem.
Ve druhém čtvrtletí 2023 byla zahájena výstavba průmyslových budov o celkové ploše přibližně 397 700 m2. Podíl industriálních prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) se během čtvrtletí mírně zvýšil na 39 %. Očekáváme, že do konce roku 2023 se dokončí více než 600 000 m2 skladových a výrobních ploch, čímž se celková nabídka moderních průmyslových prostor v České republice přiblíží k hranici 12 milionů m2.

REALIZOVANÁ POPTÁVKA

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) dosáhla v uplynulém čtvrtletí 597 000 m2, což je mezičtvrtletní nárůst o 73 % a meziroční pokles o 10 %. Podíl renegociací se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 31 procentních bodů a představoval 52 % hrubé realizované poptávky. Tu výrazně ovlivnila největší transakce druhého čtvrtletí, renegociace o velikosti 136 900 m2.

Čistá poptávka činila ve druhém čtvrtletí roku 2023 celkem 278 800 m2, což představuje 2% mezičtvrtletní nárůst a 47% meziroční pokles. Předpronájmy tvořily 34 % hrubé realizované poptávky a držely se tak pod tříletým průměrem.

VÝZNAMNÉ PRONÁJMY V RÁMCI POPTÁVKY

Největší transakcí druhého čtvrtletí 2023 byla renegociace 136 900 m2 v Prologis Park Prague – Jirny, kterou podepsala nezveřejněná logistická společnost. Druhou největší transakcí byl předpronájem 57 200 m2 podepsaný společností zabývající se výrobou v automobilovém průmyslu v Panattoni Park Ostrov – North. Třetí byla renegociace 53 300 m2 v CTPark Bor, kterou podepsala společnost zabývající se distribucí elektroniky.

NEOBSAZENOST

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 1,7 %, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 42 bazických bodů a meziroční nárůst o 43 bazických bodů. Na konci kvartálu bylo na trhu k dispozici celkem 192 400 m2 moderních průmyslových prostor k okamžitému pronájmu. V Praze a okolí je neobsazenost ještě nižší než celostátní míra a od druhého čtvrtletí roku 2021 se drží na téměř nulové úrovni.

NÁJEMNÉ

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice se v druhém čtvrtletí roku 2023 mírně snížilo a dosáhlo úrovně 7,50–7,80 eur/m2/měsíc. Ve vybraných lokalitách mimo Prahu se nájemné stabilizovalo a pohybuje se na úrovni okolo 5,75–6,50 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 9,50–12,50 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,75–1,00 eur/m2/měsíc.