Ekonomika, Průmysl a obchod

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb pro podniky o 0,3 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 12,9 %, průmyslových výrobců o 2,5 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,5 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,5 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 7,4 % a drůbeže o 1,6 %. Snížily se ceny zeleniny o 12,6 %, vajec o 1,0 %, mléka o 0,9 % a obilovin o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se poprvé od prosince 2018 snížily, a to o 0,7 %. Nejvýznamněji klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků byly nižší o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,7 %, naopak vzrostly ceny motorových vozidel o 0,6 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 1,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,3 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,7 %, klesly pouze ceny mléčných výrobků o 0,7 % a nápojů o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů klesly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,3 % v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 3,3 %. Dále klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,2 % a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v pozemní dopravě, a to o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,9 % (v květnu o 10,5 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 17,9 %. Ceny brambor byly vyšší o 107,8 %, olejnin o 16,5 %, obilovin o 15,2 % a zeleniny o 3,3 %, ceny ovoce klesly o 6,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 8,1 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 23,5 %, mléka o 7,6 % a drůbeže o 4,9 %. Ceny vajec byly nižší o 0,2 % a skotu o 3,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,5 % (v květnu o 3,8 %). Vzrostly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 8,2 %. Vzrostly ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,4 %, z toho betonových, cementových a sádrových výrobků o 8,9 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 4,4 %, z toho ceny oprav a údržby kovodělných výrobků, strojů a zařízení o 4,0 % a instalace průmyslových strojů a zařízení o 7,3 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 4,1 % a zboží krátkodobé spotřeby o 3,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v květnu o 5,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,9 % (v květnu o 4,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,5 % (v květnu o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 8,0 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,2 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,9 %. Vyšší byly dále ceny za služby v pozemní dopravě o 3,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,0 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (stejně jako v květnu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v květnu stejně jako v dubnu zůstaly meziměsíčně na stejné úrovni. Nejvíce se zvýšily ceny na Kypru o 2,4 %. V České republice ceny vzrostly o 0,5 %, v Polsku o 0,3 %, na Slovensku o 0,2 %. V Rakousku se ceny nezměnily a v Německu se snížily o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Lucembursku o 1,0 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v květnu vyšší o 1,9 % (v dubnu o 2,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 5,9 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 4,1 %, v České republice o 3,8 %, v Německu o 2,0 %, v Polsku o 1,9 % a v Rakousku o 0,9 %. Ceny vzrostly ve všech zemích Evropské unie.

zpráva ČTK