Ekonomika

10 tisíc: Aktuální nabídka nových bytů v Praze

V září letošního roku bylo v Praze identifikováno celkem 106 aktuálních developerských bytových projektů, jejichž prostřednictvím bude bytová kapacita města v nejbližším období posílena o deset tisíc nových bytů.

Vyplývá to ze závěrů Územní analýzy aktuálních developerských projektů zaměřených na výstavbu bytových domů na území hl. m. Prahy (2013), kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM). Studie zároveň poukázala na velmi nerovnoměrné využívání jednotlivých pražských lokalit pro novou bytovou výstavbu.


 

Analýza zahrnuje všechny developerské projekty výstavby bytových domů o minimálně deseti bytových jednotkách, které byly v průběhu roku 2013 zkolaudované, ve výstavbě nebo u nich byl zahájen předprodej bytů. Průzkum naopak nezahrnuje projekty realizované formou nástaveb, vestaveb či projekty rekonstrukcí bytových domů a výstavby rodinných domů. „Kromě kvantifikace nově vzniklých bytů každoročně sledujeme i jejich vybrané dílčí charakteristiky, jakými jsou například velikostní struktura projektů nebo úspěšnost prodejů nových bytů. Hlavním cílem ale je identifikovat a vyhodnotit stav a vývoj území Prahy z hlediska využívání jednotlivých lokalit pro účely nové bytové výstavby, tak aby bylo povědomí města, odborné i široké veřejnosti o bytové výstavbě v Praze kompletní,“ vysvětluje autor analýzy Michal Němec z IPR Praha.

Nejvíce projektů bylo letos opět zaznamenáno na území tzv. kompaktního města, kde je alokováno téměř 90 procent celkové nabídky nových bytů. Důvodem je především dobrá občanská vybavenost těchto lokalit, dostupnost individuální i veřejnou dopravou a v neposlední řadě stále ještě dostatečné množství územních rezerv pro novou výstavbu. Nejvíce se staví v severovýchodní části města, především v Praze 9 a navazujících oblastech, rozsáhlou bytovou výstavbu zaznamenává Praha 5 a také Praha 15. Jen v Horních Měcholupech je aktuálně k dispozici zhruba 1 000 nových bytů, v Libni pak 800, hranici 500 nabízených nových bytů za letošní rok překonali developeři také v Malešicích, Hlubočepech a Vysočanech. Naopak v historickém centru města nevzniká žádný větší bytový projekt, který by vyhovoval podmínkám pro zařazení do analýzy.

Metr čtvereční v novém bytě stojí v Praze průměrně kolem 50 000 Kč. Obsazenost aktuálně nabízených bytů je v průměru téměř 60procentní, v některých lokalitách dosahuje přes 70 procent. „Vznik nových bytů je v zásadě pozitivním jevem naznačujícím, že Praha je stále atraktivní místo nejen k práci či návštěvě, ale i k životu. Dalším kladem je, že bytová výstavba se odehrává právě v kompaktním městě, nikoliv jen za jeho hranicemi, čímž město roste do neúměrné šířky. Hlavní zřetel ale berme právě na obsazenost, která by měla být stěžejním ukazatelem pražského bytového fondu,“ dodal primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

Závěry z analýzy budou využity při přípravě dokumentů o budoucím rozvoji Prahy, především v současné době při aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy, ale také Územně analytických podkladů hl. m. Prahy, jejichž hlavním cílem je zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. Jsou tak podkladem pro pořízení územně plánovací dokumentace, tedy i budoucího Metropolitního plánu Prahy.

Analýza je dostupná na webových stránkách IPR Praha http://www.urm.cz/cs/analyticke-materialy nebo na Portálu územního plánování – www.uppraha.cz