Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Základní požadavky na stavbu platí i pro dřevostavbu s minerální izolací URSA

Společnost URSA začala vydávat internetový čtvertletník – newsletter – My Ursa. Chce tak zlepšit informovanost svých zákazníků, ale i odborníků v oboru snižování energetické náročnosti budov a zlepšování komfortu bydlení. Článek je ukázkou z toho newsletteru. První věc, kterou projektant řeší, je mechanická odolnost a stabilita celého systému. Systém je tedy zabezpečen pomocí základní kostry dřevěné konstrukce, tzv. skeletové konstrukce, nebo je postaven na konstrukčním systému panelových nosných dílců. Druhá bude požární odolnost.

My URSA

Energetický štítek

A jaké produkty než nehořlavé by se měly do konstrukce dřevostavby použít? V tomto případě je jedničkou na trhu minerální izolace URSA PUREONE.

Základní požadavky na stavbu:
• mechanická odolnost a stabilita,
• požární bezpečnost,
• ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
• ochrana proti hluku,
• bezpečnost při užívání,
• úspora energie a tepelná ochrana.

Izolační materiály z minerální izolace na bázi skla jsou zařazeny do kategorie A1 – nehořlavé. Z hlediska požární odolnosti vhodné do konstrukcí typu DP1. Bezpečnost při užívání a ochranu zdraví osob shrňme do jednoho bodu, kde vyhláška praví, že ve stavbě jakéhokoliv charakteru nesmí docházet k uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny. Tato přísná kritéria splňuje i standardní minerálně vláknitá izolace URSA GLASSWOOL s fenol-formaldehydovým pojivem. Kdo si chce vytvářet nadstandardně zdravé prostředí, volí tedy URSA PUREONE – nadstandardní izolaci bez fenol-formaldehydů za standardně příznivou cenu.

Velmi podceňovaným bodem v dřevostavbách a vůbec ve stavebnictví je akustika. Akustice bude věnováno jedno z dalších čísel čtvrtletníku MY URSA. Dalším aspektem je tepelná ochrana a tím zabezpečení tepelného komfortu. Průkaz energetické náročnosti budovy, kde v případě novostaveb musíme dosáhnout minimální energetické třídy C, lépe B nebo A.

Základní požadavky na stavbu platí i pro dřevostavbu s minerální izolací URSAZákladní požadavky na stavbu platí i pro dřevostavbu s minerální izolací URSA

Energetická třída C – budova vyhovující
Kategorii C musí splňovat všechny novostavby, a to od 1. 7. 2007, kdy nabyla účinnost vyhláška č. 148/2007 Sb. (prováděcí vyhláška energetického zákona). Od té doby se tato třída stala českým standardem. Jde o objekty, které jsou energeticky vyhovující, ale současně pro ně existují nové stavebně technologicky vyspělejší metody a k nim výzvy, že je energeticky co zlepšovat.

Energetická třída B – budova úsporná
To už je hotová budova. V těchto případech se jedná o novostavbu, kde energetické úspory byly prvořadým požadavkem majitele takového objektu. Koupě takového domu je finančně náročnější, ale provoz bude určitě nízkonákladový. Velkou roli bude hrát systém vytápění a typ topného média.

Energetická třída A – budova mimořádně úsporná
Budovy nejžádanější, nejekonomičtější a časově nejudržitelnější.

Celý newsletter My URSA 1/2017 na téma dřevostavby si můžete přečíst zde.

podle podkladů společnosti URSA