Dřevěné a montované konstrukce

Záchrana ledňáčka v hnízdišti z kompozitu

Netradiční, ale velmi chytré a účelné použití kompozitních materiálů se realizovalo v přírodní rezervaci na Oravě na Slovensku. Ornitologové se snažili vytvořit lepší podmínky pro zahnízdění zákonem chráněného ledňáčka říčního

Projekční tým MEA navrhl nosnou konstrukci umělých hnízdišť z kompozitního materiálu. Přední stěna, horní ochranná stříška a zadní nosná konstrukce, která se zabudovává do země, jsou vyrobeny z kompozitních plných desek. Ostatní části a vnitřní obydlí pro ptáky jsou z jiných materiálů. Kolem řeky je takto rozmístěno 7 ks ptačích budek. Každá je o rozměrech 3,5 x 1,5 x 2,2 m.

Vzhledem k tomu, že se konstrukce zabudovává do země v dosahu vody, bylo potřeba zvolit materiál, který vydrží toto náročné prostředí. S ohledem na záměr bylo také nutné, aby konstrukce byla bezúdržbová.  

Kompozitní materiál je lehký, snadno se krátí, a tudíž se z něj dají postavit i atypické konstrukce. Nízká váha hnízdišť také nezpůsobovala komplikace při umístění v přírodě bez dobrých přístupových cest. 

Silnice, dálnice, železnice, mosty i náročné chemické nebo energetické provozy používají kompozitní konstrukční prvky. Předurčuje je k tomu jejich dlouhá životnost, nízké nároky na údržbu, bezpečné protiskluzové, protipožární vlastnosti a odolnost vůči olejům a korozi. Nízká váha roštů a profilů snižuje celkové zatížení konstrukcí. 

Více o kompozitních konstrukcích.