Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Vesper Homes – dům s konstrukčním systémem VF CLT

Na okraji obce Vratislavice nad Nisou stojí další dům značky Vesper Homes, realizovaný podle návrhu architektonického ateliéru Labor 13 konstrukčním systémem VF CLT, založeném na dřevěné rámové konstrukci a sádrovláknitých deskách FERMACELL.
Tento dům je naplněním vize mladého manželského páru Evy a Jiřího Magálových, která jako u všech staveb této značky spojuje moderní architekturu dřevostaveb s dispozičním řešením podle potřeb obyvatelů domu. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Magál (na olympiádě ve Vancouveru byl členem bronzové štafety na 4×10 km pro svůj trénink potřebuje velké množství sportovního vybavení. Architekti z pražského ateliéru Labor 13 s tím však při navrhování domu počítali. Nejvýraznějším prvkem celé stavby je vnější oddělení obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou, kde střecha tvoří zároveň terasu pro místnost v podkroví. Konstrukční systém umožňuje velkou variabilitu v umístění masivního dřevěných desek, které byly pohledově použity převážně v podkroví. Dřevostavby Vesper Homes se také vyznačují velmi krátkým časem výstavby, který je dosahován vysokou mírou prefabrikace a eliminací mokrých procesů. Proto byl do podlah použit suchý systém FERMACELL pro podlahové topení.
„Poprvé jsem se začal významně přemýšlet o dřevostavbě po návštěvě stavebního veletrhu. Do té doby jsem byl zastáncem pouze zděné stavby a jen jsem přemýšlel nad volbou materiálu. Můj názor se ovšem změnil poté, co jsem absolvoval prohlídku vzorového domu jedné z mnoha firem,“ říká Jiří Magál.
Co bylo na tomto domě zásadní pro Vesper Frames? Ing. Michal Šopík: „Magálovi si nás vybrali, protože chtěli dům podle svých představ. Proto jsme se skutečně nechali vést směrem, který společně s architekty určovali a neomezovali jsme jejich vize současnými technickými možnostmi. Tím vzniklo zajímavé prostředí pro neotřelá konstrukční řešení, které tak baví naše projektanty. Za což bych chtěl všem zúčastněným stranám poděkovat, protože jsme se zase mohli posunout kupředu.“
 
Základní údaje:
Architektonický návrh: Labor 13
Projekce, výroba, montáž: Vesper Frames, s. r. o.
 
RD:
hrubá podlažní plocha      180,5 m²
zastavěná plocha               125,8 m²
obestavěný prostor            812,5 m³
půdorysný rozměr objektu RD        cca 11,3 x 10,9 m (tvar L)
počet bytových jednotek 1
tvar střechy          sedlová s plechovou střešní krytinou
 
Konstrukční řešení:
Obvodová stěna – rodinný dům 1. NP (část s kontaktní fasádou)
Strukturní omítka              7 mm
Exteriérová izolace – polystyren     150 mm
FERMACELL     12,5 mm
Nosný rám s izolací           120 mm
Parozábrana
FERMACELL     12,5 mm
Sádrokartonová deska      12,5 mm
Nátěr
Tloušťka celkem ~ 314 mm
 
Obvodová stěna – rodinný dům 1. NP (část s odvětrávanou fasádou)
Palubkový obklad              19 mm
Provětrávaná mezera (rošt)             40 mm
Minerální izolace                120 mm
FERMACELL     12,5 mm
Nosný rám s izolací           120 mm
Parozábrana
FERMACELL     12,5 mm
Sádrokartonová deska      12,5 mm
Nátěr
Tloušťka celkem ~ 336 mm
 
Střecha nad dvoupodlažní částí objektu je navržena jako sedlová se sklonem 38 °. Střecha nad jednopodlažní částí objektu je plochá s tepelnou izolací z EPS, krytého fóliovou hydroizolací přitíženou kačírkem. Do šikmé střechy je nad schodišťovým prostorem osazeno typové střešní okno. Na střeše jsou dále umístěny solární panely zajišťující ohřev TV, odkouření plynového kotle, odvětrání kanalizace a sněhové zábrany.
 
Střešní konstrukce:
Titanzinková střešní krytina
Celoplošné pobití               25 mm
Kontralať             30 mm
Difúzní fólie
Izolovaný střešní panel     240 mm
Parozábrana
Kontralať             30 mm
Novatop               24 mm
tloušťka celkem ~349 mm
 
Objekt RD je typem fasády rozlišen na dvě hmoty. Fasáda dvoupodlažní části objektu se sedlovou střechou je tvořena kontaktním zateplovacím pláštěm s tenkovrstvou šedou omítkou. Fasáda jednopodlažní části objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným svislým obkladem z modřínového dřeva v přírodní barevnosti. Na soklu domu je navrženo kontaktní zateplení s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Garáž je zateplena kontaktním zateplovacím pláštěm s tenkovrstvou šedou omítkou.
 
Příčky:
Vnitřní nosná stěna-rodinný dům
Sádrokartonová deska      12,5 mm
FERMACELL     12,5 mm
Nosný rám           120 mm
FERMACELL     12,5 mm
Sádrokartonová deska      12,5 mm
Tloušťka celkem ~ 170 mm
 
Podlahy:
V objektu je navržena typová skladba podlahového vytápění. Podlaha v garáži je tvořena strojově hlazenou betonovou mazaninou se vsypem vyztuženou KARI sítí.
 
Podlahy přízemí:
Pochůzí podlaha 10 mm
Kročejová izolace              5 mm
Podlahový dílec FERMACELL HP 22          25 mm
Polystyren EPS 20              150 mm
Vyrovnávací podsyp Fermacell      20 mm
Hydroizolace
Tloušťka celkem ~210 mm
 
Podlahy podkroví:
Pochozí podlaha 10 mm
Podlahový dílec FERMACELL HP 22          25 mm
Hobra    60 mm
Stropní panel (minerální izolace 120 mm)   240 mm
Latě       30 mm
2 x sádrokarton   25 mm
Tloušťka celkem 390 mm
 
Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem Brötje a teplovodní podlahovou otopnou soustavou, v koupelnách budou osazeny topné žebříky. Větrání objektu je přirozené a bude zajištěno infiltrací a pravidelným větráním výplněmi otvorů. Množství větracího vzduchu pro jednotlivé dotčené prostory splňuje předepsané hygienické limity.
podle podkladů společnosti Fermacell