Dřevěné a montované konstrukce, Zajímavá stavba

V Lidečku je u kostela a fary opět centrum obce

Společenský sál u staré fary má tvar protáhlého oblouku. Vznikl tak nový veřejný prostor uprostřed vesnice, která se táhne podél říčky Senice pod Javorníky. Venkovní konstrukce stavby jsou otevřené do terasy, tvoří je smrkové a jedlové trámy. Fasáda sálu je obložená štípaným šindelem, nad ní se vznáší lehká plechová střecha asymetrického tvaru.

Kromě společenského sálu autoři projektu řešili také rekonstrukci fary ze 16. století. „Stavební úpravy reagovaly na přemístění funkcí v rámci objektu. Chtěli jsme vytvořit co nejlepší dispozice – společenský sál parcelu opticky uzavírá, zároveň ji propojuje a vytváří venkovní prostranství. Význam i účel stavby podtrhuje symbolika cesty. Začíná na reprezentativním prostoru před kostelem, pokračuje kolem zastřešeného veřejného prostoru, venkovního předsálí až k terase u staré zdi bývalého hospodářství. Terasa nabízí místo pro obřady, výstavy, divadlo nebo koncerty, které pořádá farnost, ale i pro obecní spolky či organizace. Mezi farním centrem a kostelem se shromažďují lidé z blízkého i vzdálenějšího okruhu tamějšího společenství. Zastřešený prostor jsme koncipovali tak, aby fungoval i za nepříznivého počasí,“ uvádí architekt Jan Vojtíšek.

Nové farní centrum vzniklo v místě kulturního domu z padesátých let minulého století. Zděný sál doplňuje dřevostavba s otevřeným krovem. Má poměrně odvážný tvar, který podpořil kvalitu místa u fary a kostela.Novostavbu vymezuje stará zeď ze stodoly, která ji chrání stavbu před nepřízní počasí. Mohou se tu instalovat výstavy.Novostavba byla navržena pro malou obec v údolí potoka tak, aby vytvořila veřejný prostor a zároveň nekonkurovala kostelu. Na fasádě sálu je na dřevěném roštu štípaný šindel z českého modřínu. Pod šindely je provětrávaná mezera a hydroizolace.

Zděnou část obklopila dřevostavba

Dispozičně variabilní společenský sál byl navržen jako cihlová stavba s tradičním šindelovým obkladem z modřínu. Jeho venkovní část tvoří sloupková vaznicová konstrukce z jedle a smrku, terasa je modřínová. Zakřivené vaznice jsou z jedlových lepených prvků.

Střecha s krytinou z lakovaného hliníkového plechu tvoří nezávislou skořápku nad stropem sálu, vznikl tak úložný venkovní meziprostor.

Objekt je technicky i technologicky nezávislý na chodu fary. Dešťová voda se ze střechy svádí dvěma koryty z masivního modřínu – hlavní koryto ji odvádí do kašny v těžišti venkovního shromažďovacího prostoru.

Novostavba byla navržena pro malou obec v údolí potoka tak, aby vytvořila veřejný prostor a zároveň nekonkurovala kostelu. Na fasádě sálu je na dřevěném roštu štípaný šindel z českého modřínu. Pod šindely je provětrávaná mezera a hydroizolace.Situace

Nová kompozice místa

„Stavba v Lidečku probíhala z velké části svépomocí, podílely se na ní místní firmy a firmy z blízkého okolí. Lidé z obce, bez velkých nároků na honorář. Navíc farnost má svoje vlastní lesy, dřevo se kácelo tam. Když jsme farníkům návrh představili, zdál se jim příliš rozsáhlý a futuristický, zpočátku mu moc nevěřili. Potěšilo nás tedy, že ho přijali a na stavbě se podíleli. Sál slouží už od loňského léta, v obci je několik spolků, kromě toho se tu konají církevní slavnosti, svatby nebo pohřby. Myslím, že lidé jsou spokojeni, využívají ho opravdu hodně,“ dodává architekt Vojtíšek.

„Během stavby proběhly drobné změny projektu, ale koncept se nám podařilo udržet. Základní představa, že vytvoříme jakousi cestu od kostela ke hřbitovu, se uskutečnila. Celkovou kompozici místa jsme doplnili a snad se dá říci, že i rozvinuli. Myslím, že se nám podařilo podpořit vertikálu hezkého barokního kostela, který měl kolem sebe dost prostoru. Dříve nebyl nijak definovaný, nyní je jasně ohraničený, zároveň otevřený a přátelský. Objem a tvar stavby jsme navrhli tak, aby byly zcela současné, ale rozhodli jsme se, že do tohoto místa patří tradiční stavební postupy a materiály. I proto jsme zvolili jednoduchou dřevěnou konstrukci a štípaný šindel pro fasádu. Celou stavbu spojuje asymetrická střecha. Krytina je svým způsobem výjimečná, jediná pohledová šablona tu není stejná. Subdodavatel nakonec od zakázky ustoupil, že je pro něj příliš náročná. Nakonec střechu realizoval generální dodavatel stavby, který se přitom na střechy nespecializuje. Každá šablona se musela atypicky sestřihnout a zafalcovat.“

Dřevěnou konstrukci tvoří plné i prázdné vazby. Plné vazby jsou zredukovány a opatřeny zdvojenými sloupy (vaznice se realizovaly na zakázku v Rakousku).Dřevěnou konstrukci tvoří plné i prázdné vazby. Plné vazby jsou zredukovány a opatřeny zdvojenými sloupy (vaznice se realizovaly na zakázku v Rakousku).Dřevěnou konstrukci tvoří plné i prázdné vazby. Plné vazby jsou zredukovány a opatřeny zdvojenými sloupy (vaznice se realizovaly na zakázku v Rakousku).

Společenský sál Farního centra v Lidečku
Investor: Římskokatolická farnost Lidečko
Autoři: studio AEIOU – Jan Vojtíšek, Jakub Staník; spolupráce Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný, Martin Veřmiřovský, Diana Bevelaquová
Dodavatelé: Lidové domy Jan s.r.o.; Dřevovýroba Josefa Slánského Horní Lideč
Užitná plocha: 471 m2
Zastavěná plocha: 553 m2
Obestavěný prostor: 2387 m3
Náklady: 10 000 000 CZK

-vis-
Foto: Martin Zeman