Dřevěné a montované konstrukce

U Rýna vyroste dřevěná výšková budova

Stavební pozemek pro dvanáctipodlažní dřevostavbu se nachází na severozápadním konci bývalého celního přístavu v Mohuči. Projekt Timber Peak od UBM Development AG bude stát na konci přístavní nádrže, takže oblast opticky uzavírá. Vytvoří výškovou dominantu celé lokality, autoři projektu však zároveň dbali na to, aby byl v kontextu s ostatními budovami v okolí. I proto zvolili fasádu z hliníkových profilů v mosazné barvě, která koresponduje se sousedními objekty.

Počátky přístavu na Rýnu sahají až do římských dob, výstavba celního přístavu začala v roce 1809 (materiál poskytl blízký hrad Martinsburg). Další práce pokračovaly v letech 1880 až 1887, kdy bylo částečně zasypáno nejzápadnější ze tří ramen Rýna. Na východní straně vznikla hráz a přibližně uprostřed byl postaven široký severní průliv. V poválečném období byla severní přístavní nádrž zmenšena, většina budov se bourala.

Usnesením městské rady z prosince 2014 byl odsouhlasen plán rozvoje pro tuto lokalitu: kubatury budov vymezují stavební čáry a horní římsy stávajících objektů. Územní plán je poměrně přísný a téměř nedovoluje výjimky – hlavním důvodem je hluk z průmyslových a obchodních oblastí na severu města, což vyžaduje nadřazenou ochranu lokality před hlukem. Proto byla také na některých místech provedena protihluková opatření.

Nový koncept
Projekt novostavby vychází ze soutěžního návrhu z roku 2014, autorem je kancelář Sacker Architekten z Freiburgu. Administrativní budova má výšku 41,28 m a 12 nadzemních podlaží ve vyšší, k jihu orientované části. K severu má výšku 17,36 m a pět podlaží. Dodržuje uliční čáry, její nižší část dotváří okraj bloku. Na každém patře je možné realizovat dvě samostatné nájemní jednotky, připojené přes centrální jádro. Podzemní parkoviště bude mít 40 parkovacích míst. Celková hrubá podlahová plocha objektu je 9500 m2.


Hybridní konstrukce Timber Peak je založena na modulárním stavebnicovém systému s kompletně prefabrikovanými stavebními prvky

Stavební řešení
Suterény a přízemí jsou navrženy ze železobetonu, přízemí je navíc vybaveno protipovodňovými zábranami. Ve třech patrech je také železobetonové jádro, vybavené únikovým schodištěm, dvěma osobními výtahy a požárním výtahem.

Od 2. NP má budova dřevěné a hybridní konstrukce: nosný systém tvoří dřevěné masivní sloupy o rozměrech od 30 x 30 cm do 42 x 42 cm ve fasádním rastru 2,70 m. Na sloupy jsou kladeny ve stejném rastru hybridní stropní panely o šířce 2,79 m a tloušťce 26 cm. Horní vrstva panelů je z 12 cm železobetonu, spodní z 14 cm silného masivního dřeva.

Konstrukční výška kancelářských pater je 3,40 m, světlá výška v kancelářích pak činí 3 m. S tím, že rozvody TZB (panely pro vytápění a dochlazování, sprinklery a další technologie) budou pod dřevěným stropem viditelně podvěšeny.

Prefabrikované části hliníkové fasády se budou instalovat po jednotlivých podlažích bez lešení.

Technologie TZB odpovídají standardu udržitelných budov. Patří k nim technologie geotermálních vrtů pro vytápění a chlazení budovy, použití maximálně možného počtu fotovoltaických panelů na střeše strojovny a další smart technologie.

-vis-

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024