Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Spojovací prostředky SFS intec pro spolehlivé stavby ze dřeva

Je mnoho možností a způsobů, jak lze řešit mechanická připojení dřevěných konstrukcí. Spojovací prostředky SFS intec a zejména samovrtné dvouzávitové vruty mi učarovaly již v srpnu 1996, kdy jsem byl na svém prvním technickém školení ve firmě SFS. Tehdy jsem řešil montáž konstrukce dřevěné lávky u svého nově postaveného domu.
Pro kolmé přípoje dřevěných trámů jsem nadšeně zvolil vruty WT (označení je zkratkou slov „dřevo, tah“ v anglickém překladu). A jak detail přípoje vypadá po 16 letech? Stále výborně (obr. 1).
Hlavní předností samovrtného dvouzávitového vrutu WT je spolehlivý přenos zatížení ze dřeva na vrut a to pouze přes jeho závity a nikoli přes hlavu tohoto vrutu. Geometrie hlavy vrutu je uzpůsobena velikostí TORX® úchytu a při zašroubování vrutu se do dřeva snadno zapustí. Rozdílné stoupání závitů vrutu zajišťuje svěrný efekt při spojování dřevěných profilů. Spoj je trvale únosný i při sesychání a kroucení dřeva a navíc tímto vrutem můžete eliminovat vznik tahových prasklin ve dřevě. Vrut je vhodný použít všude tam, kde je dřevo nadměrně namáháno tahem. Ve spoji dřevěných prvků se vruty montují vždy v páru kolmo proti sobě tak, aby bezzávitová zóna vrutu probíhala připojovací spárou (obr. 2).
 
Obr. 1Obr. 2
 
Dalšími výhodami vrutů WT jsou jejich rychlá montáž bez předvrtávání dřeva (to platí i pro tvrdé dřeviny), spojovací prostředky jsou skryté ve dřevě a tím je také zajištěna vyšší požární odolnost spoje.
Pro porovnání uvádím technické parametry kolmého přípoje dvou trámů jedním párem vrutů WT-T-8,2×245 (obr. 3) a naproti tomu tradičním řešením přípoje za pomoci vnějšího třmenu 80/120 + 24 kusů hřebíků 4×40 (obr. 4).
 
Obr. 3: Únosnost 7,44 kN; doba montáže 1,5 minuty; skrytý spojObr. 4: Únosnost 7,1 kN; doba montáže 5,0 minut;  viditelný spoj
 
 
Bezpečný spoj
V jakém smyslu může být tradiční řešení montáže kolmého přípoje dvou trámů za pomoci „ocelové botičky“ nebezpečné, uvádím na příkladu novostavby v Modřicích (obr. 5). Zde byly namísto 24 hřebíků zatlučeny jen 2 hřebíky a ten třetí pouze vyrovnává spáru mezi ocelovou botičkou a mírně zkrouceným dřevěným trámkem. Po zakrytí podhledem nikdo tuto hrubou chybu nedostatečné montáže nosných prvků stropu nezjistí, leda až po statickém selhání stropní konstrukce. Bohužel pozdě.
 
Obr. 5
 
Samovrtné dvouzávitové vruty WT řeší zejména tyto konstrukční detaily:
– přípoj hlavní a vedlejší nosník (a to nejen kolmý přípoj, nýbrž i různé prostorově šikmé přípoje nosných prvků (obr. 6, 7 a 8);
 
Obr. 6Obr. 7Obr. 8
 
– spojování sdružených vaznic;
– přípoj vaznice s hlavním nosníkem;
– hmoždíkový nosník;
– zesílení dřevěných nosníků u podpor a u otvorů;
– zesílení v tahu nebo v tlaku kolmo k vláknům dřeva.
 
Pro všechny tyto vyjmenované možnosti mechanických přípojů, zesílení i pro posouzení požární bezpečnosti jsou k dispozici nově aktualizované datové listy, které umožňují statický návrh přípojů dle ČSN-EN-1995-1-1.
Vruty WT se vyrábějí ve třech velikostech průměrů, a to 8,2 mm pro nejúnosnější spoje, dále 6,5 mm pro únosné spoje při omezení šířky spojovaných prvků a mini vruty WT o průměru 4,5 mm, které jsou určeny pro rychlou a bezpečnou montáž terasových prken či dřevěného opláštění fasády (obr. 9 a 10).
 
Obr. 9: Vruty WT se používají nejen u novostaveb, ale také u rekonstrukcí konstrukcí ze dřeva.Obr. 10: Vruty WT se používají nejen u novostaveb, ale také u rekonstrukcí konstrukcí ze dřeva.
 
Velmi zdařilým příkladem „hodinářské práce“ s vruty WT je novostavba dřevěné rozhledny v Heřmanicích u Frýdlantu v Čechách. Zde byla provedena přesná montáž stovek prkýnek a trámků z modřínového dřeva do přesně definovaného doutníkového tvaru velmi zajímavé rozhledny o celkové výšce 24,57 metru nad terénem (obr. 11 a 12).
 
Obr. 11Obr. 12
 
Nádherným letošním příkladem rekonstrukce krovu a krytiny šikmé střechy je rodinný dům pana Ing. Víta v Hradci Králové. Rekonstrukce střešního pláště je směřována k využití fotovoltaických panelů na osluněné straně střechy domu. Investor se rozhodl změnit klasické zateplení šikmé střechy mezi krokvemi na zateplení nadkrokevní. Pan Vít a jeho montážní parta si samovrtné dvouzávitové vruty WT oblíbili tak, že pak jimi upevňovali veškeré dřevěné prvky, a to od výměn u krokví přes upevnění střešních latí až po krokevní záklop z palubkových prken (obr. 13). Pouze kontralatě byly dle statického návrhu do krokví upevněny za pomoci systémových vrutů Twin UD (obr. 14).
 
Obr. 13Obr. 14
 
Pro systémovou montáž nadkrokevního zateplení má firma SFS intec v nabídce samovrtný dvouzávitový vrut Twin UD, který je výrobně náročnější než vrut WT, i když se mu v mnohém podobá. Umístění zateplení nad krokvemi umožňuje vytvořit z podkroví domu útulný dřevěný prostor plnohodnotně ochráněný před extrémními teplotami v exteriéru (obr. 15 a 16).
 
Obr. 15Obr. 16
 
Na několika příkladech z praxe jsem vám stručně představil vruty WT a Twin UD. Celozávitové vruty WR, závitové tyče WB, samovrtné kolíky WS či spřahující vruty VB představím jindy – ať už na školeních či při různých odborných prezentacích, kterých se pravidelně zúčastňujeme. Stačí když projevíte svůj zájem. Teoretické a praktické zaškolení našimi technickými zástupci může proběhnout i přímo u vás.
Jaroslav Štok, SFS intec