Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Radiační bariéra OSB REFLEXFINISH ECO

Nové desky OSB REFLEXFINISH ECO od společnosti KRONOSPAN díky své speciální vysokoreflexní hliníkové fólii vynikají nízkou povrchovou emisivitou. Tato tzv. radiační bariéra účinně zamezuje sálavým tepelným ztrátám v zimě a zároveň i nadměrným solárním ziskům v létě.
Základ pro desku OSB REFLEXFINISH ECO tvoří deska OSB SUPERFINISH ECO, která je povrchově upravena vysoce reflexivní hliníkovou fólií s celulózovým podkladem. Ta tvoří tzv. radiační bariéru. Běžné materiály mají hodnotu emisivity, tj. sálání tepla, kolem 0,9 (90 %), naopak emisivita desky OSB REFLEXFINISH ECO činí pouze 0,07 (7 %). Při správné aplikaci lze docílit značné úspory energií na vytápění či klimatizaci a zajistit tak vysoký tepelný komfort.
 
Regulace difuze vodních par
Hliníková fólie na nové OSB desce je perforovaná, aby nedošlo k výrazným změnám difúzních vlastností oproti běžným OSB deskám, a tím k možné regulaci difuze vodních par. Proto lze tyto desky použít i u difuzně otevřených konstrukčních skladeb.
 
Účinné snížení teplot i náhrada izolace
Série provedených měření ukázala, že desky aplikované vhodným způsobem jako bednění ve střešních konstrukcích jsou schopné díky sníženému přenosu sálavého tepla až o 97 % redukovat teplotu v horkém letním dni pod vyhřátou střechou o 5–15 °C.
Využití nových OSB desek je také možné například v sendvičových obvodových konstrukcích s nevětranými vzduchovými mezerami s reflexní povrchovou úpravou orientovanou do vnitřního prostoru vzduchové dutiny. Tento předpoklad byl důvodem experimentálního měření na Fakultě stavební VUT v Brně, kde byla provedena řada testů pro stanovení ekvivalentního tepelného odporu metodou chráněné teplé desky (podle ČSN EN 12664). Testy prokázaly, že OSB deska s vysokoreflexní hliníkovou fólií dokáže v kombinaci se vzduchovou mezerou nahradit až 50 mm konvenční tepelné izolace.
 
Široké možnosti použití
Desky OSB REFLEXFINISH ECO skýtají široké možnosti použití a představují výborný materiál pro výstavbu průmyslových i bytových staveb. Využít je lze například ve střešních konstrukcích velkoplošných průmyslových staveb, kde je vyžadována konstantní teplota. Dále je lze aplikovat ve stěnových a podlahových konstrukcích v kombinaci s uzavřenou vzduchovou mezerou jako náhradu běžné tepelné izolace, jako finální podhledové obložení, při rekonstrukcích atd.
Více informací naleznete na www.kronospan.cz.
podle podkladů firmy Kronospan