Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

První mateřská školka na bázi montované dřevostavby – s materiály FERMACELL

V pátek 30. srpna 2012 byla za účasti vedení Statutárního města Mladá Boleslav slavnostně otevřena „Dostavba Mateřské školy při Základní škole 17. listopadu 1325 v Mladé Boleslavi.“ U této školky se v širokém rozsahu uplatnily sádrovláknité materiály FERMACELL.
Fermacell se může pochlubit řadou zajímavých referenčních mateřských školek na bázi modulární výstavby, a to jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Jejich počet v posledních letech navíc dynamicky roste. A tak by se mohlo zdát, že v Mladé Boleslavi jde „jen“ o jednu z mnoha dalších nových školek se sádrovláknitými materiály FERMACELL. Pro společnost Fermacell je přesto mladoboleslavská školka velmi významnou realizací – tato stavba je v současnosti jedinou mateřskou školou v České republice, která byla realizována jako montovaná dřevostavba nosné patrové konstrukce z certifikované skladby sádrovláknitých desek FERMACELL! Plně se u ní projevila klíčová přednost všech staveb na bázi dřeva – velmi krátká doba výstavby, kterou tradiční metody výstavby nejsou schopny garantovat.
 
Materiály FERMACELL jsou na školce použity na obvodových stěnách a na vnitřních, stropních a podlahových konstrukcích a i tady uplatňují své typické přednosti trvale udržitelného (suchého) systému výstavby – vysokou stabilitu, úsporné konstrukce, flexibilní uspořádání půdorysu, rychlou montáž, dobrou zvukovou izolaci a spolehlivou protipožární ochranu. Investor nové školky se navíc může spolehnout, že použité konstrukce a materiály vykazují odolnost vůči nárazům a vlhkosti. Samozřejmostí je zdravé klima v místnostech, certifikát stavební biologie a příjemné tepelné vlastnosti.
Celá stavba i s vybavením a hřištěm, které se ještě bude dostavovat, bude stát město 19,5 miliónu korun vč. DPH. Všichni přítomní ocenili během prohlídky nové školky upravené a barevně odlišené třídy, šatny, sociální zázemí i další prostory. Nová školka při ZŠ v ulici 17. listopadu od nového školního roku 2012/2013 nabízí ve čtyřech nových třídách až 112 míst, které pomohou vyřešit problémy s nedostatečnou kapacitou.
 
Investorem MŠ bylo Statutární město Mladá Boleslav, generálním dodavatelem byla firma Pohl cz, a. s., s centrálou v Roztokách u Prahy. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovávala projekční a inženýrská kancelář OMEGA Project, s. r. o., z Prahy, která zajišťovala i autorský dozor. Dokumentaci skutečného provedení stavby realizovala firma Pohl cz, a. s. Stavět se začalo v polovině března letošního roku a po necelém půlroce byla školka slavnostně otevřena. Dřevěnou konstrukci dodávala společnost TAROS NOVA, s. r. o., z Rožnova pod Radhoštěm, zaklopení stěn i stropů se sádrovláknitými materiály FERMACELL prováděl Fermacell Expert Jan Hensl z České Lípy. Tým technického oddělení společnosti Fermacell zodpovídal za protipožární technické poradenství.
 
Sádrovláknité materiály FERMACELL a konstrukce s těmito deskami plnily na mateřské škole v Mladé Boleslavi požadavky požární a akustické ochrany, statiky a mechanické odolnosti. Díky ECO certifikátům představují konstrukce FERMACELL ekologické a zdravé bydlení. Projektant i realizační firma navíc ocenili technické poradenství týmu Fermacell jak ve fázi projektování, tak i ve fázi výstavby, kde technické detaily operativně konzultoval aplikační technik společnosti Fermacell Klaus Křeválek. Návrh požárního konceptu, skladby konstrukcí a konzultace detailů s certifikačními orgány zajišťoval vedoucí technického oddělení Fermacell Ing. Jaroslav Benák.
 
● Konstrukce obvodové stěny – požární odolnost REI 45 DP2 (3x FERMACELL 15 mm):
– finální omítka vč. penetrace podkladu,
– armovaná stěrková hmota,
– fasádní desky EPS 70 F,
– stěrková lepící hmota,
– deska FERMACELL (popř. dvojitě, dle požadavku PBŘ),
– nosná dřevěná konstrukce, výplň skelnou izolací,
– parozábrana, slepovaná,
– předstěna, dřevěný rošt,
– deska FERMACELL (2x).
 
Konstrukce obvodové stěny + vnitřní konstrukce – požární odolnost REI 45 DP2 (3x FERMACELL 15 mm)Stropní konstrukce – požární odolnost REI 30 DP2 (2x12,5 mm FC)
 
● Vnitřní konstrukce – požární odolnost REI 45 DP2 (3x FERMACELL 15 mm);
● Stropní konstrukce – Požární odolnost REI 30 DP2 (2×12,5 mm FC);
● Podlahové konstrukce – prvky FERMACELL 2 E 22.
 
Výchozím koncepčním motivem návrhu stavby MŠ bylo začlenění do charakteristické okolní zástavby. Dvoupodlažní stavba s půdorysem ortogonálního mnohoúhelníku blízkého obdélníku o stranách 18,32×30,32 m je z konstrukčního hlediska navržena jako montovaná dřevostavba. Založení je na základových pasech a desce, střecha je plochá, celková výška objektu od úrovně terénu je cca 8,1 m. Světlá výška je v 1. NP 3,0 m, v 2. NP v denních místnostech dětí 3,0 m a ve střední části 2. NP 2,7 metrů. Celkový objem objektu je rozčleněn na základní kvádr provozních prostorů objektu, k němuž jsou připojeny boční kvádry (křídla) s třídami mateřské školy a střední kvádr vstupu se schodištěm. Připojené hmoty kvádrů základní kvádr mírně převyšují, čímž spolu se zvýrazněním jiného barevného odstínu podtrhují dojem objemového členění. Objekt je navržen s výraznými okny s dělením do kříže, která přispívají k vzdušnosti a odlehčenosti výrazu budovy a pochopitelně zajišťují maximální světelnou pohodu ve třídách MŠ. Materiálově je obvodový plášť řešen jako sendvičová konstrukce s kontaktním zateplovacím systémem. Okna jsou plastová.
 
Každá třída pro max. 28 dětí osahuje denní místnost (min. 4 m²/1 dítě), koupelnu (4x dětské WC, 2x dětský pisoár, 6x dětské umyvadlo, 1x umyvadlo standard, 1x sprcha), šatnu dětí, skladové prostory (lehátka, hračky, pomůcky) a kuchyňku. Zázemí pro personál je tvořeno kancelářemi, šatnou pro personál, WC s předsíňkou, úklidovou komorou s výlevkou, skladem pomůcek. Stravování je zajištěno dovozem z kuchyně Základní školy, která se nalézá v bezprostřední blízkosti. Kuchyňský provoz v rámci školky se omezuje pouze na distribuci dovezených jídel do tříd s pomocí kuchyňského výtahu v kuchyňkách. Kuchyňky obsahují pracovní stůl, dřez, ledničku, mikrovlnou troubu pro případný ohřev, rychlovarnou konvici, dále výlevku a skříňky na nádobí.
 
Plošná kapacita
1. NP
2. NP
celkem
Zastavěná plocha:
468,3 m²
468,3 m²
 
Hrubá podlažní plocha:
434,7 m²
434,7 m²
869,4 m²
Čistá užitná plocha:
415,5 m²
415,5 m²
831,0 m²
Obestavěný prostor:
 
 
3512,0 m³
 
podle podkladů společnosti Fermacell