Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Proč využívat v suché výstavbě originální závěsy Knauf

K příslušenství suché výstavby patří především různé druhy závěsů, ale i šrouby či doplňující sortiment různých výztužných pásek, hmoždinek apod. Většinu konstrukcí nesou závěsy. Závěsy Knauf se podle únosnosti dělí do dvou základních tříd. První z nich je s únosností 25 kg, druhá s únosností 40 kg. Z hlediska funkce je nutné rozlišovat na tlakově odolné a odolné pouze v tahu.
Specializovaná brožura, která řeší provádění sádrokartoných stropů KnaufK závěsům s únosností 25 kg patří především všechny druhy rychlozávěsů, tj. rychlozávěs Ankerfix s pojistkou, kotvový rychlozávěs, krokvový závěs, univerzální spojka a závěs CD. K prvkům s únosností 25 kg je třeba připočítat i křížové spojky.
Zároveň je nutné říci, že všechny v této skupině jmenované závěsy, s výjimkou křížové spojky, nejsou tlakově odolné, a tudíž je nelze používat tam, kde hrozí díky proudění vzduchu ne utržení, ale nadzvednutí podhledu. K takovým konstrukcím patří podhledy v průjezdech i v exteriéru, byť v expozici chráněné proti povětrnosti. Je zvláštní, že v souvislosti s těmito typy podhledů najdeme vždy dostatek příkladů, kdy tlakově neodolný podhled skvěle a bez závad funguje. Záludnost těchto aplikací utvrzujících ve správnosti použití leží v tom, že na tlak a sání větru má vliv velké množství faktorů, jako jsou tvar budovy, její výška i nadmořská výška, dále vzdálenost okolních objektů, tvar okolního terénu apod. A v neposlední řadě je třeba zmínit, že si podhled díky vestavěné rezervě únosnosti nechá dosti líbit.
K přednostem závěsů s únosností do 25 kg patří aplikační rychlost a materiálová levnost. Jsou určeny pro podhledy s maximálně dvěma vrstvami desek 12,5 mm, tedy s hmotností do 0,3 kN/m². Při zavěšení podhledů s požární odolností jsou určeny pouze pro namáhání zdola (hoří tedy pod podhledem).
Mezi závěsy s únosností do 40 kg patří přímé závěsy, akustické závěsy, závěsy noniové a noniový třmen UA a CD profilů. K nim se řadí i málo používaná křížová niveau spojka. Všechny tyto závěsy jsou tlakově odolné a únosnost 40 kg vykazují v obou směrech, tedy v tahu i v tlaku. Jsou určeny pro těžší podhledy, orientačně s dvěma vrstvami desek tloušťky 15, 20 nebo 25 mm. Z hlediska požární odolnosti je možné je použít jak pro podhledy s požární odolností zdola, tak s požární odolností shora. Trochu opomíjenou skutečností je, že při hmotnostech podhledu od 0,3 do 0,5 kN je třeba závěs k profilu z boku přišroubovat pomocí příložek zakomponovaných v závěsu. Jen tak je závěs pro takováto zatížení bezpečný.

 
Pro úplnou informovanost v oblasti podhledů je rovněž třeba zopakovat, že dodatečná zatížení podhledu, která netvoří jeho vlastní hmotnost přesahující 20 kg (myšleno svítidla, další těžký podhled apod.), je nutné zavěsit samostatně a nezávisle do nosného stropu.
Velmi důležité u závěsné techniky je umět si spočítat zatížení na jednotlivý závěs a další jednotlivé prvky závěsného systému. Pro statika nuda, pro ostatní často nadlidský úkol. Zavěšení na jeden závěs se počítá ze závěsné plochy dané součinem vzdálenosti hlavních profilů a závěsů v metrech. Touto plochou vynásobíme hmotnost 1 m² podhledu a vyjde nám zatížení závěsu. Je nutné počítat s tím, že blíží-li se zatížení limitní únosnosti závěsu, je třeba v zájmu bezpečnosti použít závěs únosnější nebo zmenšit vzdálenost závěsů či hlavních profilů. Je třeba počítat s tím, že stavba je od teorie často na míle vzdálená a o neplánovaná dodatečná zatížení není nouze. Pro ulehčení stanovení hmotnosti pohledů je v technickém listu Knauf D11 graf, na kterém můžete pro jednotlivé tloušťky opláštění najít hmotnost podhledu. Vše je tedy zdánlivě jasné, problémem stavby je, že tlak na cenu nutí firmy zaměstnávat stále méně placené, a tedy logicky i méně kvalifikované montéry, kteří podhled nějak zavěsí, ale širší souvislosti jim naprosto unikají.
 
V brožuře Knauf týkající se stropů najdete takovéto praktické grafyTechnický nákres řešení podhledu za použití originálního příslušenství
 
K oblíbeným „přečinům“ patří překročení maximální osové vzdálenosti závěsů i profilů. Často jsou k tomu montéři „donuceni“ přílišnou vzdáleností únosných prvků stropů, oblíbená je záměna závěsů za ty méně únosné, zavěšení podhledu do nosného stropu z trapézového plechu šrouby zespoda, nikoli z boku (únosnost takového šroubu je tak do 0,15 kN na vytržení). Oblíbené je přetížení podhledu dodatečným zatížením. Velmi specifické je zavěšování podhledů v exteriéru či ve zmíněných průjezdech. Zde je nutné dávat obzvláště velký pozor. Statický posudek na podhled se provádí zřídka a vše se nechá na prováděcí firmě. Vlivem již popsané výšky budovy, konfigurace terénu a dalších v Eurokódu 1991-1-4 zaznamenaných faktorů se ze základního tlaku větru může vyklubat i trojnásobek! Kdo by to byl řekl? K samozřejmostem patří dodatečná antikorozní ochrana a tlakově odolné závěsy či závitové tyče. Velmi často se v těchto případech používá podhled D116 kombinující ve své konstrukci UA a CD profily.
 
Rychlozávěs Ankerfix není zcela shodný s CE profilem – a tak ho opustil!Ani originální závěs konstrukci neudržel!
 
Zbývá dodat maličkost. Jak poznat kvalitní závěs? Výroba značkových závěsů Knauf je velmi pečlivě dozorována a závěsy jsou pravidelně sledovány a zkoušeny. Především jejich parametry, jako jsou únosnost, tloušťky plechu, tloušťka zinku, funkčnost v profilu apod., a to i v tom případě, kdy je pro Knauf vyrábí externí výrobce. Hranice mezi spolehlivostí a potenciálním rizikem je často nepatrná. Ať už se jedná o absenci pojistky, mírně odlišný tvar závěsu, absenci příložek, jinou tloušťku plechu apod. Rozdíly ve funkci, únosnosti, a tedy i bezpečnosti jsou ovšem velmi podstatné.
 
Cesta do pekla je často dlážděná drobnými ústupky a neznalostmi, které se sejdou v jednom čase a na jednom místě, čímž se vyčerpají veškeré rezervy ve funkci i únosnosti podhledu. A potom stačí málo.
A ještě jeden fakt je nutné zmínit. Žádnou stavbu neuhlídá jeden osvícený a znalý dozorující ve skupině amatérů. Je třeba zaměstnávat opravdové řemeslníky, a také je zaplatit. V opačném případě nemusí být blížící se asteroid to jediné, co nás bouchne do hlavy.
Miroslav Nyč,