Dřevěné a montované konstrukce, Knihy

Požární katalog KNAUF – aktualizovaná verze 04/2019

Knauf nabízí ochranu stavebních konstrukcí před požárem již řadu let. Protipožární řešení systémy Knauf zahrnuje nejen sádrokartonové desky, ale i omítky splňující požadavky na různorodou požární ochranu. Nejnovější informace naleznete v nové revizi Požárního katalogu z dubna 2019.

Požární katalog KNAUF – aktualizovaná verze 04/2019Úpravy a změny
Nově je uvedena:
– ochrana lamel CFRP a dutinových předepjatých panelů pomocí omítky Knauf Vermiplaster (str. 120–121),
– úprava tabulky maximálních výšek pro konstrukci W115.cz (str. 60).

Na základě provedených zkoušek byly aktualizovány:
– skladby pro konstrukci W115.cz (str. 61),
– typy izolace u zavěšených podhledů s klasifikací EI30 zdola a EI45 shora (str. 13, 15, 17).

Byla provedena aktualizace:
– skladeb samonosných podhledů D131.cz (str. 21),
– doplněné skladby s požární odolností EI30 shora,
– užitné kategorie dle normy EN 1991-1-1 u všech příček,
– výšky stěn s dřevěnou nosnou konstrukcí; nyní je jejich maximální výška 3 m (str. 72–74),
– skladeb podhledů s klasifikací REI 30 (str. 37, 41, 43, 45).

Byly zrušeny:
– konstrukce z desek Vermiboard (str. 106–107),
– skladby konstrukcí W115.cz (str. 62–63).

Aktuální verze katalogu ke stažení ZDE.

podle podkladů společnosti Knauf Praha