Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Není dřevostavba jako dřevostavba

Dřevostavby mají rozhodně své výhody, ale i nevýhody. Výhody spočívají v jejich rychlém zhotovení. Nevýhody spočívají v tom, že zpravidla neodpouští chyby, ke kterým jsou velice náchylné.

Plně funkční a radost přinášející výsledek proto spočívá především ve správném výběru vhodných materiálů a úrovni řemeslného zpracování. Vyžaduje to profesní zkušenost i zhotovitelskou kázeň.

Představím vám dřevostavbu, která je ukázkou zkušenosti a řemeslné kázně, a to od jednoduchého architektonického pojetí přes úroveň navržených konstrukčních skladeb až po precizní řemeslné zpracování.

Opravdovým štěstím pro investora jsou především zkušený projektant a odpovědný zhotovitel. Pro tuto dřevostavbu projektant se zhotovitelem vybrali materiálové řešení a způsob jeho zabudování, které sice není nejlevnější, ale z dlouhodobého hlediska užívání stavby přináší zaručenou návratnost. Veškeré materiály jsou u této stavby navrženy tak, aby na sebe logicky a funkčně navazovaly. A zároveň tak, aby dřevostavba byla opravdu dřevostavbou. Investor se tak především vyhne nekonečnému boji s opravami neopravitelných konstrukčních vad.

Konstrukčním lepenicím z OSB desek a polystyrénu potaženým lepidlem, které si říkají „dřevostavby“ nejsem nakloněn. Přitom takových konstrukčních pastí je kolem nás víc než dost. Rovněž jsem skeptický k polemikám o použití parozábrany a jejím vzduchotěsném zpracování. Dle mého názoru se jedná o technický hazard, který může v uvozovkách někdo velmi draze zaplatit, a to nejen penězi…

Vše začíná izolací základové desky samolepicí hydroizolací DELTA-THENE. Jednoznačně technicky i zhotovitelsky dokonalé řešení. Na rozdíl od asfaltového pásu se komplikovaně nenatavuje pomocí otevřeného ohně, ale celoplošně lepí za studena k podkladu. Taková pokládka je velmi komfortní a obzvláště u dřevostaveb velmi výhodná. Dalším bonusem je, že pokládka probíhá v úplně jiném, podstatně rychlejším tempu. to vše kompenzuje vyšší cenu. Nejedná se o žádnou novinku. samolepicí hydroizolační systém DELTA-THENE má již svou historii, která jej velmi dobře prověřila, a proto je dnes často využíván.

DELTA-THENE jako vodorovná hydoizolace základové deskyTěsnost v místech prostupů je běžným standardem odpovědného zhotovitele

I když má DELTA-THENE tloušťku pouhých 1,5 mm, je díky trojnásobné křížené laminaci polyetylénu mechanicky velmi dobře odolná. Zvládá tak posuny lešení či jiné zatížení, ke kterým v průběhu realizace obvykle dochází.

Vzhledem ke sklonu a typu krytiny jsou u této stavby použity hned dva fóliové systémy. Pojistně hydroizolační vrstva je provedena na konstrukci krovu pomocí fólie DELTA-MAXX PLUS. U této vrstvy je vždy kladen důraz na těsnost v ploše i v detailu (např. u komínového prostupu). Proto jsou pásy spojitě slepeny a kontralatě podtěsněny. Těsné napojení na komín je provedeno pomocí velice účinného lepicího a těsnicího programu DELTA.

Druhá fólie DELTA-THERM bude položena na bednění, které je odděleno prostřednictvím již zmíněné podtěsněné kontralatě a přímo na ni pak bude uložena hliníková falcovaná krytina. V tomto místě je pozornost zaměřena především na odolnost fólie v teplotně extrémním prostředí, které pod plechovými krytinami obecně vzniká. DELTA-THERM je rovněž opatřena integrovaným lepením, což zajišťuje těsnost již během realizace. Po dokončení krytiny slepený spoj zamezuje průniku vzlínající vody. Zde se navíc pojistná hydroizolace DELTA-THERM v průběhu pokládky krytiny mění na podkladní pás, neboť vlivem kotvení dochází k jeho celoplošné perforaci.

Fólie DELTA-FASSADE, která chrání obvodovou konstrukci před větrem a vlhkostí, umožňuje případný prostup vlhkosti z interiéru do venkovního prostředíFólie DELTA-FASSADE, která chrání obvodovou konstrukci před větrem a vlhkostí, umožňuje případný prostup vlhkosti z interiéru do venkovního prostředíTěsné zpracování ve všech detailech napojení. Pás DELTA-FASSADE je stabilizován proti vysokým teplotám i UV záření

DELTA-THERM je zároveň jistou alternativou pro zhotovitele, kterým pokládka asfaltových pásů v této oblasti prováděné střechy nevyhovuje, ať již z důvodu násobně vyšší hmotnosti či zpracování v letním období. Za vyšších letních teplot navíc hrozí optická kontaminace krytiny asfaltem rozneseným po krytině na podrážkách obuvi.

V případě dřevostaveb jsou takovéto úpravy fasádních ploch velmi praktické. Jak z hlediska technického, tak vizuálního. Jedná se o řešení, které nabízí široké spektrum architektonického ztvárnění domu, ale především jeho funkčnost. Voda a vítr mají zaručeně znemožněný vstup do skladby obvodové stěny. Případná konstrukční vlhkost může difundovat do vnějšího prostředí s minimálním odporem. Obkladové fasádní prvky jsou přitom ze všech stran omývány vzduchem… To je přímo ideální stav.

Karel Bulín, technický poradce společnosti Dörken s.r.o. pro ČR

Dílo zhotovil Jan Baumruk a Martin Nykles z Plzně