Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Modulární akustické podhledové a stěnové systémy Knauf AMF

Pro návrh optimálních akustických poměrů v místnosti jak z hlediska snížení vnějších vlivů (odizolování od hluku přicházejícího z jiných částí budovy), tak z hlediska prostorové akustiky (ladění dozvuku v místnosti, srozumitelnosti mluveného projevu atd.) mají modulární podhledové a stěnové systémy své pevné místo. Jde o koncepty konstrukcí suché výstavby využívající zvolené rozměry (moduly), jejichž dodržení zajišťuje jednoduchou kombinaci různých typů konstrukcí a integraci dalších zařízení, např. vestavěného osvětlení nebo vzduchotechniky. Obecnější označení „modulární systémy“ reaguje na vývoj v oboru, který zahrnuje nejen klasické čtvercové „kazetové“ podhledy, ale využití jiných formátů, pro které označení kazety již není výstižné, nehledě na to, že nabídku právě i s ohledem na akustická řešení rozšířily i stěnové obklady využívající modulární přístup.

Požadavky investorů, architektů a projektantů na designová řešení, která současně nabízejí i řešení kvalitní akustiky, případně požární ochrany, nemluvě o specifických provozních nárocích např. na hygienické provedení, stále rostou. Inovace v navazujících profesích, především rozvoj LED osvětlení, kladou další nároky na další technický vývoj podhledů. Navíc roste tlak na čas: v podmínkách ne vždy ujasněných technických řešení, pod tlakem termínů dokončení, které jsou, vzhledem k tomu že se vždy jedná o dokončovací práce, často bez rezerv, je dostupnost a proveditelnost technického návrhu zásadní. Zároveň je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, schopných provádět odborně správně náročnější konstrukce.

Knauf AMF GmbH & Co. KG z Grafenau v SRN je jedním z výrobců, pro které je důležité nabízet pro současné moderní stavby technická řešení, která vyhoví jak z hlediska splnění technických požadavků zákazníka, tak i z hlediska realizovatelnosti. 

Ostrůvky TOPIQ® SONICE Element použité v plaveckém bazéněAkustické řešení v průmyslové hale se stěnovými a stropními absorbéry Heradesign®

Heradesign® Baffel basic v designové úpravěDesignový podhled z desek Heradesign® v systému B

Prostorová akustika 
Prostorová akustika se zabývá optimalizací akustických podmínek v místnosti z hlediska vnímání mluveného nebo reprodukovaného projevu s ohledem na srozumitelnost, úroveň hluku, dobu dozvuku, zajištění vhodných poslechových podmínek v celé ploše místnosti, případně odstranění nežádoucích jevů, jako je třepotavá ozvěna, rezonance atd. Pro tuto skupinu úloh je nutné pro jednotlivé materiály znát jejich akustické vlastnosti, především hodnoty zvukové pohltivosti (vyjadřované koeficienty např. αw nebo NRC), které představují schopnost materiálu (nejen povrchu) zvuk odrážet nebo pohlcovat (přeměňovat na jiné formy energie). Návrh použití vhodných materiálů, jejich kombinací i geometrického uspořádání probíhá na základě buď statistických, nebo modelových metod. Nabídka produktů Knauf AMF zahrnuje materiály poskytující akustické vlastnosti na celé potřebné škále hodnot i technická řešení, která vyhovují i ostatním technickým a designovým požadavkům. Materiálově vycházejí např. z minerálních desek AMF Thermatex® vyráběných technologií wet-felt z minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu v řadě provedení povrchu včetně nejmodernějších variant řady Acoustic Range s nakašírovanou akustickou netkanou textilií. Tyto tzv. „tvrdé“ desky kromě celé škály akustických parametrů jak v oblasti zvukové pohltivosti, tak i neprůzvučnosti umožňují realizovat podhledové systémy ve všech variantách pro nejrůznější provozy včetně škol, nemocnic či administrativních budov. Součástí nabídky jsou i solitérní stěnové akustické absorbéry AMF Line a ostrůvky SONIC Sky, SONIC Arc a SONIC Modern. Jednou z výhod tohoto typu desek je absence tzv. filtračního efektu, protože desky díky vysoké hustotě nepropouštějí vzduch a tím dochází k prokazatelně nižšímu usazování nečistot na povrchu. 

Desky Acoustic Range je možné technologií digitálního tisku Varioline potisknout jakoukoliv grafickou předlohou.

Sortiment dále rozšiřují výrobky skupiny AMF TOPIQ® – desky typu softboard, tzn. lisované z minerální/čedičové vlny. Kromě vysokých hodnot zvukové pohltivosti při malé tloušťce desky je jejich velkou předností malá plošná hmotnost a odolnost do 100% relativní vzdušné vlhkosti. Vedle provedení Prime (15 mm) a Efficient PRO (20 mm) je novinkou letošního roku varianta Sound s vynikajícími hodnotami zvukové pohltivosti při malých podvěsných výškách (αw = 1,00 při h = 100 mm). Jako technické řešení se uplatňují nejen jako podhledy, ale především jako podhledové ostrůvky TOPIQ® Sonic Element podvěšené pod stropní konstrukcí jako solitérní prvky doplňující design i akustiku místnosti.

Doplněním nabídky jsou produkty Heradesign®. Desky jsou vyráběny z dřevěných vláken, jsou pojeny magnezitem a odlišují se od standardně nabízených materiálů robustním povrchem s vláknitou nebo uzavřenou strukturou. Velkou předností je mechanická odolnost umožňující využití tohoto materiálu např. ve sportovních halách. Kromě akustických parametrů lze pro podhledy deklarovat požární odolnost až EI30 zdola. Barevné provedení lze zvolit ze standardně užívaných vzorníků RAL, StoColor nebo NCS. 

Konstrukční řešení zahrnují jak standardní systémy včetně šroubované varianty (systém B), tak i podhledové ostrůvky Heradesign® Sonic a Sonic Element, velmi důležitou skupinou řešení jsou stěnové obklady montované v systémech B/WS a W. Zajímavým rozšířením technických řešení jsou potom systémy Heradesign® Baffel ve variantách Plain, Basic a aluDesign. 

Sortiment doplňují kovové kazety MONDENA® s mechanicky odolným povrchem, hladkým nebo různě perforovaným. Povrchová úprava vypalovaným lakem v odstínech RAL případně s antibakteriální úpravou HYGENA usnadňuje údržbu.

Paleta technických řešení umožňuje vyhovět designovým i provozním požadavkům investora. Je možné vybírat se systémů s viditelnou konstrukcí (Systém C), se skrytou konstrukcí (Systémy A), s přímou montáží na nosné profily (Systém B), chodbových systémů (Systém F), paralelních rastrových (Systémy I), podhledových ostrůvků (skupiny SONIC) či stěnových obkladů (systémy B/WS, systém W, AMF-Line Modern.

Stavební akustika
Stavební akustika se zabývá zvukovými parametry jak z hlediska zvolených materiálů, tak z hlediska provedení jednotlivých detailů. Z pohledu modulárních systémů je nejzajímavější řešení akustické izolace mezi dvěma místnostmi se společným mezistropním prostorem, tzn. situace, kdy dělicí příčky mezi místnostmi nedosahují až k nosnému stropu. Z nabídky Knauf AMF je k dispozici především speciální část produktové řady Acoustic Range. Desky Thermatex® Silence (Dn,f,w = 44 dB, Rw,L = 30 dB), Thermatex® Acoustic dB 43 (Dn,f,w = 43 dB, Rw,L = 25 dB) a Thermatex® Acoustic dB 41 (Dn,f,w = 41 dB, Rw,L = 24 dB) umožňují při použití krytů na vestavěná svítidla splnit vysoké požadavky uživatelů na akustickou pohodu.

Současné technologie umožňují velmi hospodárně, efektivně i designově vytříbeně navrhovat a realizovat interiéry podle nejvyšších nároků uživatelů. Praxe ukazuje, že je ale velmi důležité také přesně specifikovat požadavky, které mají konstrukce splňovat, aby bylo možné zvolit vhodné technické řešení a v konečném výsledku účelně využít všechny možnosti použitých materiálů a systémů. Proto Knauf AMF nabízí technickou podporu projektů prostřednictvím své technické kanceláře.

podle podkladů firmy Knauf AMF