Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Minerální izolace URSA – nepostradatelná součást dřevostaveb

Dřevostavby – různé články na toto téma mají tendenci vychvalovat přírodní prvky, ekologičnost a jistý návrat k obnovitelným materiálům. Ony jimi bezesporu jsou. Dřevo a stavba v nás evokují a probouzejí všechny smysly.

Minerální izolace URSA – nepostradatelná součást dřevostaveb

Hmat – sáhnout si na dřevo a ucítit strukturu dřeva samotného je pro mnoho z nás uklidňující prostředkem a nebojíme se říci, že i určitým sedativem, které dokáže v člověku vyvolat touhu po klidném bydlení v něčem tak strukturovitě zajímavém. 

Zrak – pohled na barvy, letokruhy, sukovitá zakončení dřevěných prvků najdou obdivovatele v mnoha očích. Vždyť láska se tvoří mnohdy na první pohled.

Čich – vůně dřeva je jednou z charaketeristik, které jsou na dřevostavbách prostě sexy. Žádný Dior natož Coco Chanel vám vůni přírodního dřeva nenahradí.

Sluch – zkuste zavřít oči a poklepat na více věcí. Pokud někdo poklepe na přírodní dřevo, okamžitě zvuk rozpoznáte. Mimochodem, zvuk se dřevem šíří velmi rychle – rychlostí až 4000 m/s, což je cca 11x rychleji než vzduchem. Určitě jste někdy slyšeli chroustání červotoče – takový malý prevít a jaký umí nadělat v noci hluk. A paseku…

Sluch souvisí s přijímáním a zpracováním zvuku, hlukem, nepříjemným obtěžujícím zvukem. Abychom zabránili šíření těchto negativních vjemů, musíme dřevěné prvky ochránit a vyplnit minerální izolací Ursa.

Minerální izolace URSA – nepostradatelná součást dřevostavebMinerální izolace URSA – nepostradatelná součást dřevostaveb

Minerální izolace Ursa Pureone funguje v konstrukci jako zvukopohltivá vložka. Bez ní by zvuk prostupoval konstrukcí mnohem rychleji a projevoval by se jako nepříjemný obtěžující hluk. Zvukopohltivé materiály poznáme i amatérským testem. Zaťukejme si prstem na dřevo: „ťuk, ťuk, ťuk“. Zkuste ten samý test provést na minerální izolaci Ursa: „–, –, –“. Prostě kdyby se člověk rozkrájel, ať klepe, jak klepe, žádný zvuk neuslyší. Zvuková energie se částečně přemění na energii tepelnou. Hluk se rapidně sníží a je odbouráván tlumicí vložkou Ursa. Izolace Ursa Pureone musí být v konstrukci vzduchotěsně uzavřena. Vzduchotěsnost má pro fungování akustické izolace Ursa nepostradatelný význam. Čím těsněji budou obálkové konstrukce aplikovány, tím je minerální izolace výkonnější v pohlcování hluku. Proč? Vzpomeňme na základní školu a otázku při zkoušení v sedmé třídě v hodinách fyziky. Jaká je rychlost šíření zvuku ve vakuu? Jednoduchá odpověď: přece žádná. Čím méně vzduchu, tím méně hluku…

Někteří si pamatují na první výstavy, která se týkaly dřevostaveb. Pár firem, bez velkých jmen, s velkými ambicemi stavět rychle, levně a ekologicky. Po pár letech jde o výstavy, které praskají ve švech. Pokud projdete těmito výstavami, uličku po uličce, najdete skoro 100% zastoupení těch, co nabízí dřevěné konstrukce s výplní z minerální izolace. Neměly by se nakonec tedy tyto výstavy jmenovat Dřevostavby a nepostradatelná minerální izolace? Protože minerální izolace není jen akustickou vložkou, ale i dokonalou a mnoho let nepřekonatelnou tepelnou izolací. Klišé ve formě „čím více minerální izolace aplikujete, tím méně peněz dáte za vytápění“, zná v podstatě každý, jenže –snažme se minerální izolaci Ursa využívat v celé její škále produktů.

Očekávaný tepelný výkon obálky dřevostavby je dán místem, polohou objektu a konstrukčním systémem, který na daný objekt chceme použít. 

Na konstrukce působí během roku velké výkyvy teplot. U škály zateplovacích materiálů Ursa Pureone je rozhodujícím ukazatelem součinitel tepelné vodivosti λ. Z něj a z tloušťky daného materiálu lze stanovit hodnotu tepelného odporu RD. Tyto hodnoty výrobce garantuje a deklaruje v prohlášení o vlastnostech výrobku. Co výrobce nedeklaruje, je hodnota součinitele prostupu tepla U. Požadavek užívaný v současné legislativě se totiž vztahuje na celkovou skladbu konstrukce, včetně tepelných mostů. Pokud je tedy dodavatel a výrobce tepelné izolace tázán pro hodnotu součinitele prostupu tepla, musí bezpodmínečně znát celou skladbu konstrukce. Pokud ji nezná, může pouze podle zkušenosti odhadnout dané množství tepelněizolačního materiálu. Záleží ovšem na parametrech. V případě zahrnutí tepelněizolačního materiálu se doporučuje ponížit hodnotu součinitele tepelné vodivosti o 7–10 %. Tímto procentuálním snížením výkonu tepelné vodivosti simuluje výpočet rozdíl mezi laboratorní hodnotou součinitele a vlastním zabudováním do konstrukce. 

Nejvýkonnější minerální izolací Ursa je Ursa Pureone SF 32 s tepelnou vodivostí 0,032 W/m.K, což je nejlepší hodnota u rolovaného výrobku. Malá tloušťka, velký výkon. 

Minerální izolace URSA – nepostradatelná součást dřevostavebMinerální izolace URSA – nepostradatelná součást dřevostavebMinerální izolace URSA – nepostradatelná součást dřevostaveb

Druhou v pořadí je minerální izolace Ursa Pureone SF 35. Tady je každý centimetr opravdu znát a s vyšší tloušťkou je stále izolace výkonnější a výkonnější. Při návrhu skladby konstrukce je důležité zhodnotit možnosti, které nám projekt dovoluje a dle toho navrhovat materiál s odpovídající izolační schopností a v dostatečné tloušťce. 

Zkusme si uvést příklad: Konstrukce střechy, větraná vzduchová mezera, na ni navazující kontaktní difuzní fólie, krokvový systém s roztečí 800 mm, plně na výšku opatřený tepelnou izolací Ursa Pureone 35 v tl. 240 mm, pod krokvemi roštový systém vyplněný tepelnou izolací o tl. 80 mm, vše zaklopené parotěsnou zábranou a jednoduchým sádrokartonem. 

Odhad pouze a jen z výrobních parametrů: R (tepelný odpor minerální izolace): 10 m².K/W; výpočet s degradovanou tepelnou vodivostí: R (tepelný odpor celé konstrukce): 7,476 m².K/W. 

Tady je patrný rozdíl mezi hodnotami. Ve výpočtu se neprojevila tolik degradovaná hodnota tepelné vodivosti materiálu, ale především vliv tepelných mostů v konstrukci, který je v tomto případě dán hustotou krokví a spodního rastrování. Obecně platí, že čím vyšší je hustota rastru, tím více se projeví vliv tepelných mostů v konstrukci a naopak, čím je rastr řidší, tím je degradace tepelnými mosty méně patrná. A dá se to tedy říci i jiným způsobem. Čím více tepelné izolace Ursa a méně tepelných mostů z prvků neminerálního původu, tím příznivější bude dřevostavba na spotřebu energie, klesne její energetická náročnost.

Energetickou náročnost u nové stavby, založenou na dřevěné technologii, máme jasně danou legislativou. Energetická třída C, B nebo nejlepší A je prostě daná. Pomozme dřevostavbě v jejím energeticky úsporném efektu právě díky minerální izolaci Ursa Pureone.

UrsaPureone je uživatelsky velmi příjemný izolační materiál. Minerální izolace Ursa Pureone ze skelného vlákna je kompaktní, lehká, nedráždivá a pachově neutrální. Tyto důležité výhody zajišťují realizačním firmám snadnou manipulaci a instalaci v konstrukci. Naprosto zásadní je, že Ursa Pureone neobsahuje zbytkové formaldehydy, běžně se vyskytující ve stavebních i jiných produktech. Ekologické materiály Ursa by si měli osvojit hlavně projektanti staveb pro zdravé bydlení. 

Nakonec nám zbylo poslední smyslové ústrojí, kterým je chuť – přiznám se, že v této oblasti mírně tápu, ale pokud dáme dohromady vše, co zde bylo napsáno, musí dřevostavbám s minerální izolací Ursa přijít na chuť prostě úplně každý.

Marcela Bosáčková, URSA CZ