Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Materiály FERMACELL v nové třídě mezinárodní mateřské školky v Olomouci

Rekordní počet dětí, které se po loňských zápisech nedostaly v Olomouci do mateřských školek, vedl olomouckou radnici k ambicióznímu cíli navýšit během jednoho roku kapacity až o 260 dětí. Nové třídy se otevíraly a budou otevírat nejen ve veřejných školkách, ale i v církevních či soukromých zařízeních.
V Rooseveltově ulici radnice zaplatila výstavbu nové budovy soukromé Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy, s. r. o. Stavba školky pro 20 dětí se dokončovala na přelomu srpna a září 2011 a v konstrukcích stěn a stropů byly použity nosníky Steico, které jsou opláštěny sádrovláknitými deskami FERMACELL.
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s. r. o., v OlomouciČesko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s. r. o., v Olomouci
 
Nový samostatný jednopodlažní objekt postavilo v areálu mateřské a základní školy na Rooseveltově ulici v Olomouci Statutární město Olomouc za přispění finančních prostředků EU (Regionálního operačního programu Střední Morava). Nová třída se stala součástí integrovaného plánu města „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“. Projekt vypracovala projekční kancelář Ing. Karel Doležal, generálním dodavatelem a realizátorem stavby byla společnost Carman z Uničova. Cca 1500 m² sádrovláknitých desek FERMACELL 12,5 mm dodával Spikas Olomouc.
Použitý konstrukční systém se sádrovláknitými deskami FERMACELL kombinuje základní výhody těchto desek a dřevěných I-nosníků – energeticky úsporné a k životnímu prostředí maximálně ohleduplné stavebnictví s dokonalými izolačními vlastnostmi, vysokou stabilitu, nosnost, pevnost, odolnost proti nárazům a požární odolnost stěn a konstrukcí s těmito materiály. Konstrukce se sádrovláknitými deskami FERMACELL a nosníky či dřevovláknitými tepelnými izolacemi jsou certifikované a úspěšně prošly požárními zkouškami.
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s. r. o., v OlomouciČesko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s. r. o., v Olomouci
 
S konstrukčním systémem STEICO-FERMACELL se navíc stavělo velmi rychle, pracovníci navazujících profesí mohly zahájit svou práci bez dlouhého čekání na vyschnutí stěny. „Elektrické, instalační a další rozvody mohly být do konstrukcí ukládány hospodárným způsobem. Díky tomu se zkrátily časy vnitřních stavebních prací a stavba byla připravena již pro školní rok 2011/2012,“ uvedl Pavel Ončo, oblastní vedoucí pro region Morava ze společnosti Fermacell, který za celý projekt u největšího evropského výrobce sádrovláknitých desek odpovídal. „U škol a školek je ceněná také jejich praktičnost a vysoká odolnost i pevnost materiálů FERMACELL – opláštění deskami odolává nárazům osob a předmětů, navíc snadno unese také poličky na knihy a hračky či televizní obrazovku nebo věšáky na oděvy,“ dodal Pavel Ončo.
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s. r. o., v OlomouciČesko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s. r. o., v Olomouci
 
Nový objekt školky je vytápěn tepelným čerpadlem a plní požadavky na pasivní standard. Měření Blower-Door testem úspěšně potvrdilo vzduchotěsnost obvodového pláště. Investor měl při výběru konstrukčního systému a stavebních materiálů na paměti kromě energetické úspornosti a rychlosti výstavby zejména maximální bezpečnost dětí, jejich zdraví a akustickou pohodu v interiéru třídy. Proto byl při výstavbě nového objektu kladen velký důraz na certifikované a nezávadné stavební materiály a systémy, požadavkem byly i výborné požární a akustické vlastnosti. Všechny nároky použitý konstrukční systém se sádrovláknitými deskami FERMACELL splnil.
podle podkladů společnosti FERMACELL