Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Materiály FERMACELL na budově nového krajského ředitelství Lesů ČR ve Zlíně

Ačkoli to na nové moderní budově Krajského ředitelství Lesů České republiky ve Zlíně není na první pohled viditelné, koncipovaná je jako dřevostavba. Své výhody na ní prokazují i sádrovláknité materiály FERMACELL. Objekt se začal stavět v závěru roku 2009 a dokončen byl v prosinci 2010, náklady na výstavbu se pohybovaly ve výši 20 mil. Kč.
Autorem architektonické části jsou akad. arch. Milan Navara a Ing. Karel Černín ze zlínského Studio 97 A, s. r. o., kde vznikla i projektová dokumentace. Generálním dodavatelem byla firma Pozimos Zlín, realizace opláštění deskami FERMACELL zajišťoval Fermacell Expert, společnost SANA Vladimír Nášel, s. r. o., z Březové.
Organický obloukovitý tvar dvoupodlažního objektu vychází z osazení do krajiny přesně po vrstevnici, čímž bylo dosaženo zpřístupnění obou podlaží přímo z terénu. Takto vznikla vstupní hala v obou podlažích – jedna především pro pěší ze severu a druhá (o patro výš) z jihu. Ta bude sloužit spíše pro motorizované návštěvníky a zaměstnance. Vzhledem k orientaci hlavního průčelí na severozápad byla s ohledem na oslunění navržena celoprosklená fasáda s preferovaným cílem navázání maximálního vizuálního kontaktu s okolím a s výhledy na město. Jižní a jihovýchodní část objektu naopak využívá kontaktu s krajinou – v zářezu do terénu jsou zde řešena parkovací stání a garáže pro personál.
Objekt je rozdělen na dva funkční celky: administrativní a obytnou část. Obytnou část v 1. NP tvoří inspekční byt se samostatným dvoulůžkovým pokojem, kuchyňským koutem a hygienickou buňkou. Administrativní část je tvořena v 1. NP především kancelářemi vedení se sekretariátem a dále se v horním podlaží nachází prostor zasedací místnosti a jeho zázemí, vstupní hala pro pěší a hygienické zázemí s úklidovou místností. V 1. PP jsou kanceláře jednotlivých zaměstnanců, archiv a příslušenství.
Zatímco konstrukční systém 1. PP je v tradiční zděné technologii kombinované s monolitickou, 1. NP je dřevostavba – obvodové a vnitřní stěny tohoto podlaží jsou tvořeny rámem z hoblovaných sušených konstrukčních hranolů tř. SA, oboustranně opláštěným sádrovláknitými deskami FERMACELL 12,5 mm. Opláštění ze sádrovláknitých desek je k dřevěným rámům připevněno ocelovými sponkami délky min. 45 mm, rozteč sponek je 50 mm. Obvodové a vnitřní stěny se podílejí na zajištění prostorové tuhosti a stability objektu, z toho důvodu musely být ztužující stěny důkladně připevněny ke stropní konstrukci. Prostorovou tuhost stavby významně ovlivnilo i použití desek FERMACELL, které jsou výbornými mechanickými vlastnostmi a stabilitou konstrukcí charakteristické. Společné pro oba systémy je severozápadní fasáda přes obě podlaží, tvořená polostrukturálním hliníkovým rámem. Viditelné neprosklené fasády objektu jsou zatepleny vnějším kontaktním systémem z minerální vlny s provětrávanou mezerou s dřevěným obkladem z velkoformátových překližek.
Užitková plocha administrativní budovy:
– 1. PP – 355,48 m2,
– 1. NP – 347,40 m2.
 
Obestavěný prostor:
– administrativní budova – 2969,3 m3,
– garáže – 195,6 m3.
 
Zastavěná plocha:
– administrativní budova – 550,00 m2,
– garáže – 65,0 m2,
– parkoviště – 185,0 m2.
 
podle podkladů společnosti FERMACELL