Dřevěné a montované konstrukce

Lesy v lese

Lesy České republiky připravují nové sídlo v Hradci Králové, nově navazuje na architektonickou soutěž a projekt z let 2017–2018.

Na začátku letošního roku byla uzavřena smlouva na projektu. Jejími účastníky jsou společnost K4 Architects & Engineers, ateliér CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS a projektant a stavební inženýr Ivo Stolek. Na návrhu dřevěných konstrukcí se podílí i rožnovská firma TAROS NOVA. Sdružení připravuje novou projektovou dokumentaci, stavební povolení chce investor získat do října příštího roku.

Tvar horní stavby je daný rozdělením úřadu na pět provozních celků, v suterénech budou sklady, archivy, technické a technologické zázemí, nově také parkovací prostory. Spodní část stavby bude monolitická ze železobetonu, horní patra mají rámovou dřevěnou skeletovou konstrukci se ztužujícími dřevěnými stěnami. Ve dvou nadzemních podlažích se tedy bude jednat o kompletní dřevostavbu.

Cílem investora je navíc postavit pasivní dům: v projektu je navržen fotovoltaický systém primárně pro vlastní spotřebu energií, plánuje se využití centrálního větrání s rekuperací a centrální chlazení.

-vis-
Vizualizace: Chybik + Kristof Architects &Urban Designers

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024