Dřevěné a montované konstrukce, Konference, semináře

Konference Dřevostavby 2023

V úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna 2023 proběhne na VOŠ Volyně XXIV. ročník mezinárodní odborné konference „Dřevostavby“.

Konference je určena projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, studentům a široké odborné veřejnosti. Konference má poskytnout odborné veřejnosti informace o trendech použití dřeva, materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví, seznámit s konstrukčními systémy dřevostaveb a některými důležitými technickými a legislativními problémy při jejich řešení. Bude zaměřena též na oblast rekonstrukcí a obnovy dřevostaveb.

Přednášet budou přední podnikatelé a univerzitní učitelé ze Slovenska, Rakouska, Německa, Finska, Švýcarska, Kanady a České republiky. VOŠ Volyně navazuje touto konferencí na předchozích dvacet tři úspěšných ročníků. Škola se snaží o propojení vyššího studia s praxí a vysokými školami a věří, že toto spojení je jednou z podmínek rozvoje a zvyšování kvality vyššího odborného studia i rozvoje výstavby dřevostaveb.

Tematické okruhy:
Dřevo – surovina moderního člověka
Architektura dřevěných staveb v Kanadě a severní Evropě
Požární odolnost dřevěných konstrukcí
Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
Normalizace při navrhování a realizaci dřevostaveb
Dřevostavby v českém a slovenském prostředí
Příklady realizací dřevostaveb
Úspory energií, vytápění, ventilace, ekologické aspekty
Hybridní stavební systémy
Konstrukce, rekonstrukce, obnova a ochrana staveb ze dřeva

Konference Dřevostavby 2023

Více informací o konference najdete na webu www.evolyne.cz.

podle podkladů pořadatele