Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Holzbaupreis Hessen 2011 pro dřevostavbu s materiály FERMACELL

Přes všechny rozdíly mají takřka všechny stavby, které získaly v německé spolkové zemi Hesensko cenu „Holzbaupreis Hessen 2011“ jako špičková dřevostavba, jednu věc společnou – dřevo na nich je na první pohled vidět. Není tomu tak jen u servisního centra pro firmu SMA Solar Technology AG v Niestetalu, které získalo cenu zejména pro své „skryté“ hodnoty. Významnou mírou se o to zasloužily sádrovláknité desky FERMACELL.
Součástí expanze společnosti SMA Solar Technology AG, světového lídra ve výrobě solárních měničů v závodě Sandershauser Berg blízko Kasselu, byla i výstavba nového servisního centra. Pro firmu kotovanou v rámci německého technologického burzovního indexu TecDAX a subjekt, který se pohybuje v oblasti obnovitelných zdrojů energie, bylo samozřejmé, že vysokou důležitost měla výstavba s nejmenšími možnými dopady na životní prostředí a maximalizace použití recyklovatelných a obnovitelných materiálů. A tak byla nová budova – i když to vzhledem k použití hliníkových prvků na fasádě není patrné – postavena pomocí dřevěných trámů.
 
Přísná protipožární pravidla splněna
Aby bylo vůbec možné postavit budovu v tomto rozsahu, bylo potřeba připravit individuální a integrovaný plán protipožární ochrany, který vedle nástěnných hydrantů a systému sprinklerů musel jasně specifikovat vlastnosti použitých stavebních materiálů. A tady se uplatnily bohaté zkušenosti společnosti Ferrnacell. „S našimi sádrovláknitými deskami jsme mohli splnit všechny požadavky kladené na protipožární ochranu,“ říká Dirk Lindner, technický poradce Fermacell, a dodává: „Obzvláště důležitá byla ochrana střešní konstrukce. Desky FERMACELL zajišťují, aby byly nosné prvky v případě požáru – i když by selhal systém sprinklerů – odolné po dobu 30 minut, tedy aby představovaly z hlediska protipožární ochrany nehořlavý prvek.“
Porota pro cenu za dřevostavbu „Holzbaupreis Hessen 2011“ výslovně ocenila „odbornost a kreativitu, se kterou byl vyvinut a realizován projekt vysoce izolačního a ohnivzdorného pláště budovy s konstrukcí na bázi dřevěných trámů“. Pro rozhodnutí poroty byl tento aspekt důležitější než impozantní objem budovy, celkem 30 000 m² střešního a užitného prostoru, což nastavuje nové standardy v dřevostavbách.
 
Prefabrikováno v „provizorní terénní továrně“
Speciální standardy si taktéž vyžadovaly opatření v konstrukční fázi. Kouzelným slovem v Niestetalu bylo slovo „prefabrikace“. Pro výrobu stěn a střešních prvků (celkem 884 prvků) byla postavena vedle nově budovaného servisního centra – a to při 100 m délky a 20 m šířky samo představovalo poměrně velký objekt – takzvaná terénní továrna. Zde byly vyrobeny konstrukční prvky o rozměrech až 15×5 m, dovybavené okny, střešním pláštěm a vnitřními povrchy, které byly připraveny k nátěru. Ty pak stačilo pouze smontovat. Bez komplikované dopravy na místo, bez uskladnění, bez zbytečných prodlev. Výroba a montáž stěn a stropních prvků trvala pouze čtyři měsíce. „Tento projekt jasně ukazuje, co lze realizovat se sádrovláknitými materiály a jak schopné jsou naše výrobky a výroba,“ říká Dirk Lindner na závěr. Servisní centrum SMA prokazuje, že metoda dřevěných trámů, která byla zatím použita v průmyslovém stavebnictví pouze s váháním, je alternativou pro výrobu staveb v pevné nebo lehké konstrukci.
podle podkladů společnosti Fermacell
 
Prefabrikované stěny a stropy byly vyráběny v dočasném terénním závodě (na fotografii v popředí)