Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Dřevostavby a jejich požární bezpečnost s materiály Knauf

Pokud bychom porovnávali současnou technologii dřevostaveb s klasickou výstavbou z betonu, cihel a jiných masivních materiálů, můžeme stejně tak hodnotit starý telefonní přístroj se „šňůrou“ a současný mobilní telefon, který představuje v tomto ohledu stejný technický pokrok, jako stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí.
Dřevostavba s opláštěním deskami Knauf (foto archiv firmy ELK)V následujících řádcích vynecháme srubové konstrukce, přeskočíme technologii hrázděných budov a zaměříme se na nejprogresivnější a nejslibnější technologii rámové konstrukce a skeletové systémy. Oba posledně zmiňované systémy umožňují rozdělit funkce jednotlivých vrstev konstrukce, a zároveň lze každou vrstvu libovolně uzpůsobit. Je to obdobné jako u moderní koncepce automobilů, kdy na jeden typový podvozek lze postavit širokou paletu nástaveb a modelů.

 
Složení vrstev konstrukce
Základním staticky nosným prvkem je dřevěný hranol (v obrázcích vyznačen hnědou barvou), který nese celou stavbu. Díky další funkční vrstvě – tepelněizolační – je dřevostavba (skeletová konstrukce) již od začátku z pohledu tepelně- -technického mnohem efektivnější než jakékoliv masivní stěnové konstrukce, které tepelnou pohodu vnitřního prostředí řeší akumulačním principem s omezením tepelné ztráty akumulačního pláště pomocí zateplovacího systému. Tato tepelněizolační vrstva hraje ve spolupráci s dalšími vrstvami důležitou roli i při řešení požárněochranných a akustických parametrů stavby.
Kromě instalačních dutin, které jsou u dřevostavby tou hlavní výhodou z hlediska morální životnosti stavby (zejména instalací TZB), je zcela zásadní otázkou volba jednotlivých vrstev, které pomáhají statické tuhosti objektu, lze jimi podstatně ovlivnit akustickou pohodu a zajistit požární odolnost celé konstrukce, a to jak z vnitřní, tak z vnější strany.
Pokud tedy umíme statickou otázku dřevostavby vyřešit pomocí dnes již běžně používaného Eurokódu 5 (ČSN EN 1995-1), tak v otázkách akustiky a požární odolnosti konstrukcí je dřevostavba pro některé spíše alchymií než stavbou na stejné kvalitativní úrovni, kterou si mnozí investoři po 20 letech v panelovém domě představují.
Stropní konstrukce D15 Nosná obvodová stěna s dřeveným rámem W55
 

Požární katalog KnaufPožární odolnost do 120 min.
Vzhledem k povaze materiálu a s využitím rozsáhlých zkušeností firmy Knauf s deskovými materiály na bázi sádry (i cementu) lze celou konstrukci „vyztužit“ i proti ohni až do 120 minut a akusticky se dostat na úroveň 62 dB (i u obvodového pláště).
Nejčastěji diskutovanou otázku požární bezpečnosti dřevostaveb lze poměrně jednoduše vyřešit spojením dřevěné nosné konstrukce (třída reakce na oheň D) a sádrokartonových, respektive sádrovláknitých či cementových desek firmy Knauf (třída reakce na oheň A2, s1-d0, resp. A1). Připomeňme jednu velmi důležitou vlastnost – chemické složení sádry (CaSO4 x 2H2O), která je tím největším veřejným tajemstvím v oblasti požární ochrany. Díky chemicky vázané vodě obsahuje ve svém jádře každá 15mm sádrokartonová deska Knauf RED 3 litry vody, která je kdykoliv připravena případný požár hasit.
Na základě tohoto prostého faktu byly vyvinuty a vyzkoušeny nosné dřevěné rámové konstrukce s požární odolností REI 15 až 120 minut a to pro konstrukce typu DP3 i DP2. Konstrukce DP2 nabízí v oblasti dřevostaveb daleko širší oblast použití než u jednopatrových a přízemních rodinných domů. I přes stálou legislativní závoru jsou konstrukce typu DP2 velkou výzvou a nadějí pro objekty bytové výstavby, hotely, školy, školky, tedy i pro oblast stavebního průmyslu, která je zatím od této technologie uměle odtržena. Konstrukce DP2 „umí“ po celou požadovanou dobu požární odolnosti udržet oheň (a teplotu) mimo nosnou konstrukci, takže požár vpodstatě neovlivní statickou funkci dřevěného rámu a stavba po odstranění ohořelého opláštění a výměně instalací může dál plnit svou funkci (bez demolice), což je naprosto evidentní, pokud se opět podíváme na diverzifikovanou funkci jednotlivých vrstev u rámového a skeletového systému dřevostaveb.

 
Použití desek Knauf Diamant
Desky Knauf Diamant v sobě kombinují ty nejlepší vlastnosti sádrokartonových a sádrovláknitých desekPosledním zajímavým faktem je, že spolu s dosahovanou požární odolností lze dnes bez větších problémů vyřešit otázku akustických požadavků a mechanické odolnosti stavby, včetně únosnosti vnitřních Požární katalog Knauf konstrukcí, použitím sádrokartonových (!) desek. Ještě nedávno převládal názor, že například kuchyňskou linku je možné zavěsit pouze na sádrovláknité desky, případně na vícevrstvé opláštění kombinující sádrokarton a OSB nebo dřevotřísku. V současné době, kdy se nejčastěji používají sádrokartonové desky Knauf Diamant, které vynikají celou řadou nadstandardních vlastností, toto staré pravidlo již neplatí. Na desku Diamant v tloušťce 1x 12,5 mm lze bez problémů v dřevostavbě pověsit za pomocí kovových hmoždinek celou kuchyňskou linku.
V souvislosti s použitím desek Diamant a následnou kombinací suchých podlah Knauf (to znamená F146 nebo Brio), získává dřevostavba nepřehlédnutelné akustické vlastnosti. Bez problémů lze v tomto případě dosáhnout vynikajících parametrů v oblasti kročejového hluku (pod 45 dB) a nabídnout investorovi lehký dřevěný strop s akustickou pohodou odpovídající 25 cm betonového stropu s těžkou plovoucí betonovou podlahou.
Závěrem tedy lze říci, že správným sestavením funkčních vrstev lze získat rychlou a kvalitní stavební sestavu, která i přes umělé překážky způsobené legislativou, nedostatkem vzdělaných osob v oboru, lobby výrobců betonu a cihel, může beze zbytku plnit představy lidí o pohodlném a bezpečném bydlení. Je jen třeba ve stavebnictví udělat stejný technologický krok, jakým bylo vytržení telefonní šňůry ze zdi a přechod k mobilním telefonům. Další informace najdete na stránkách www.knauf.cz.
podle podkladů společnosti Knauf Praha