Dřevěné a montované konstrukce, Zajímavá stavba

Dřevostavba v podhůří Beskyd, která se vrací k tradičním řešením

Zastavitelnou část velké parcely významně redukovala ochranná a bezpečnostní pásma lesa a podzemních plynových zásobníků, do značné míry tak předurčila tvar domu. Jeho dvě křídla se protínají v zádveří, které odděluje bydlení pro rodinu s dětmi a prarodiče. Tvar dřevostavby je tradiční, připomíná staré chalupy z podhůří Beskyd.

Pozemek se svažuje k jihovýchodu, nabízí tak výhledy do okolních pastvin, lesů a částečně do vesnice. V nejnižším bodě, kde cesta kříží potok, stojí boží muka s lavičkou. Přestože se nacházejí na pozemku investora, jedná se o veřejně přístupné místo, které je už po staletí součástí křížové cesty z Nového Jičína do Štramberka.

Klienti autory oslovili se stavebním programem bydlení pro čtyřčlennou rodinu s oddělenou částí pro bydlení prarodičů. Dům měl být dřevěný a udržitelný, s nízkými náklady na provoz a s možností aspoň částečné stavby svépomocí.Fasády jsou z oboustranně opalovaného dřeva, střecha z falcovaného titanzinku

„Louka nemá téměř žádnou sousední zástavbu, jež by definovala strukturu a tvarosloví nového domu. V relativní blízkosti jsou dvě katalogové dřevostavby, zbytek tvoří mix rozličných typů rodinných domů z různých období. Odpověď na otázku, jak by měla dřevostavba vypadat, tedy nebyla jednoduchá. Vzhledem k rozpočtu, stavebnímu programu a také požadovanému konstrukčnímu systému jsme proto návrh zpracovali racionálně, s opakováním konstrukčních prvků,“ říká architekt Zdeněk Liška.

„Vytvořili jsme dva propojené domy se sedlovými střechami, jejich tvar se na první pohled jeví jako tradiční podbeskydská zástavba. Dvě křídla přirozeně oddělují bydlení pro prarodiče a pro rodinu. Ze severní strany se uzavírají, naopak se otevírají do dvora s výhledy do lesa. Dvůr lemují ochozy, na kterých je možné díky přesahům střechy celoročně relaxovat a poslouchat zurčení potoka, šumění lesa nebo třeba vzdálený ruch vesnického života. Slunce v letních měsících stíní velké stromy u potoka, v zimě paprsky procházejí mezi jejich větvemi až do domu.“

Terasu chrání přesahy střechy, fasády jsou u ní natřené olejovou lazurouTerasu chrání přesahy střechy, fasády jsou u ní natřené olejovou lazurou

Dispoziční řešení

Obě křídla stavby se protínají v zádveří, na které navazuje chodba výminku, na druhé straně hlavní obytný prostor. Chodba lemuje východní stranu výminku a umožňuje vstup do technické místnosti, koupelny a ložnice. Zároveň toto křídlo propojuje s terasou.

Hlavní obytná část rodinného domu byla vytvořena jako převýšený prostor s kuchyní a jídelnou. Jako v celém domě, i zde autoři kladli důraz na průhledy skrz dům a do krajiny. Pásové okno v kuchyni dává přehled o vstupu do domu, výhledy nabízí velké sedací okno. Z obývacího pokoje vede chodba do klidové zóny s pokojem, koupelnou a ložnicí. Všechny obytné místnosti mají přímý vstup na krytý ochoz a terasu.

Vytápění je podlahové teplovodní, napojené na elektrokotel. Obytný prostor byl doplněn o krbová kamna na dřevo.

V interiéru se pohledově uplatňuje smrková biodeskaOkenní rámy jsou dřevěné z napojovaného smrku v bezbarvé lazuřeOkenní rámy jsou dřevěné z napojovaného smrku v bezbarvé lazuře

Konstrukce a materiály

Základy jsou rozděleny na dvě části: výminek je založen na betonových základových pasech, hlavní obytná část vybíhá nad terén na subtilních ocelových stojkách. Dům je tak šetrnější k půdě pod ním, a navíc si zachovává příjemné měřítko a lehkost. Nosná konstrukce je dřevěná fošinková s dutinami vyplněnými minerální vatou a zaklopenými konstrukčními OSB deskami. Podlahy jsou v obytných prostorech plovoucí dubové, keramická dlažba byla zvolena v propojovací chodbě u vstupu, technické místnosti a koupelnách. V interiéru se pohledově nejvíce uplatňuje smrková biodeska a bílý sádrokarton. Okenní rámy jsou dřevěné z napojovaného smrku v bezbarvé lazuře.

Fasáda je provětrávaná, zateplená minerální vatou a zaklopena smrkovými deskami. Fasádní desky jsou oboustranně opalované s výjimkou části, která přiléhá k obytné venkovní terase. Spolu s podhledy přesahů střechy byla natřena olejovou lazurou. Střecha je z falcovaného titanzinku v tmavém odstínu.

Z průběhu stavbyZ průběhu stavby: hlavní obytná část domu vybíhá nad terén na subtilních ocelových stojkách., nosná konstrukce je dřevěná fošinková s dutinami vyplněnými minerální vatou a zaklopenými konstrukčními OSB deskami. Provětrávaná fasáda byla zateplená minerální vatou a zaklopena smrkovými deskami.Z průběhu stavby

-red-
Foto: Václav Novák

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 6/2022