Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Dřevo – nátěr v exteriéru

Moderní stavebnictví se neustále vrací k původním materiálům, jako je dřevo, hlína, sláma a jiné. My se zaměříme na dřevo a jeho úpravu v oblasti hobby použití. spousta těch, kteří se pro použití dřeva rozhodnou, tvrdí, že „má duši“. Pokud má dřevo dobře sloužit a dobře vypadat, je nutné se zodpovědně postavit k jeho zpracování a ošetření, aby si svůj vzhled udrželo po dlouhou dobu, či dokonce nedošlo k jeho znehodnocení.

Pomineme-li pravidla, která je nutné dodržet z hlediska konstrukčního řešení, významnou část bude tvořit právě příprava povrchu dřeva před ošetřením a následné ošetření. Povrch je nutné před aplikací sjednotit a připravit. Především moderní stroje používané při zpracování dřeva zanechávají povrch v některých případech tak hladký, že následný nátěr téměř nemá šanci se ani uchytit, natož do podkladu proniknout. Zároveň některé druhy dřevin obsahují větší množství pryskyřice, která na povrchu způsobí mastnotu. Povrch je proto nutné odmastit a následně zdrsnit. tato skutečnost je popsána i v technických listech, které bohužel většina uživatelů nečte, což je dost zásadní chyba. bez přípravy povrchu nelze očekávat kvalitní a trvanlivý nátěr.

Nátěry na dřevo jako takové lze třídit na základě různých kritérií. Například dle stupně množství pigmentu na krycí a lazurovací, dle síly nátěru na tenko-, středně a silnovrstvé, dle použití na exteriérové a interiérové, dle základu na vodou ředitelné a rozpouštědlové. vždy je důležité si stanovit, co chci ošetřovat a jaký očekávám výsledek, a dle toho pak volit typ materiálu. v produktových řadách firmy REMMERS lze vybrat ideální materiál pro jakékoli očekávání, avšak vždy s výborným výsledkem.

Zdroj: RemmersZdroj: Remmers

Zaměříme-li se na venkovní použití, vyjma pochozích ploch a oken, kam jsou určeny jiné produkty, jsou ideální volbou na většinu použití produkty HK-LaZURa a HK-LaZURovaCÍ KRÉM. Jde o tenkovrstvou lazuru a krém na bázi rozpouštědel. oba produkty jsou vyvinuté jako 3v1 a jeden produkt tak funguje jako základ, mezivrstva i konečný nátěr. Na rozdíl od dříve používaných silnovrstvých lazur nevytváří tak silný film a lépe proniká do podkladu, čímž jej zároveň chrání proti vlhkosti, která je živnou půdou pro hniloby a plísně, a zároveň dřevu poskytuje důležitou ochranu proti UV záření, které způsobuje rozpad ligninu. Následné šednutí není jen designový problém, ve skutečnosti dochází k povrchovému poškození dřeva. Pokud se opomene včasný renovační interval, je nutné toto „zšednutí“ odstranit, a to buď mechanicky, nebo za použití přípravku ODSTRAŇOVAČ ŠEDI DŘEVA. Pokud se tak nestane, výsledný nátěr bude tmavý, a to i v případě, že použijete lazuru ve světlém odstínu.

Určitě je na místě zamyslet se nad použitím systémových produktů, které potom podpoří celkový vzhled. Především OCHRANNÝ NÁTĚR PŘÍČNÝCH ŘEZŮ (EXTRA), jehož použití udává už samotný název. Téměř nepostradatelný je v případě, že chceme, aby si nový plot dlouho udržel svůj vzhled. Oblasti příčných řezů jsou především na pronikající vlhkost velice náchylné. OCHRANNÝ NÁTĚR PŘÍČNÝCH ŘEZŮ (EXTRA) se nanáší ideálně ve dvou silnějších vrstvách, síle vrstvy napomáhá i jeho gelová konzistence. Při nanášení je třeba dbát na to, aby byl OCHRANNÝ NÁTĚR PŘÍČNÝCH ŘEZŮ (EXTRA) nanášen pouze na místa, na která patří, a nestékal po svislých plochách plotu dolů, neboť by po zaschnutí vytvořil nevzhledné zaschlé pramínky/ kapky. Jeho použití se však liší dle použitého nátěru, je tedy vhodné si postup předem nastudovat.

Zdroj: RemmersZdroj: Remmers

Dalším systémovým produktem je potom UV+ LAZURA. Středněvrstvá lazura, vytvářející silnější ochranný film a obsahující částice chránící proti UV záření i v bezbarvém provedení. Díky ochraně před UV zářením je vhodná především na více exponované plochy a světlejší odstíny, které mají kratší renovační interval.

Pokud se postup dodrží tak, jak má, potom vás může pohled na nátěr těšit několik let. Vždy jde o kombinaci více faktorů a pro úspěch platí pravidlo „dřevo + ruce + nátěr“. Kvalitně připravené a kvalitní dřevo, dodržený způsob aplikace a kvalitní nátěr.

www.remmers.cz

podle podkladů společnosti Remmers