Dřevěné a montované konstrukce, Zajímavá stavba

Dřevěný dům pro Krušné hory

Dům vyrůstá směrem k vrcholkům smrků. Uhnízděný je mezi stromy, skoro to vypadá, jako by ho pohltily lesy… Za fasádou z tmavého kovu se skrývají dřevěné konstrukce, opatřené minerální izolací. Vnější podobu domu autoři navrhli skrze přesně nastavené prostorové scény interiéru. Vznikly tak tři úrovně, každá s vlastním charakterem. Mezi přízemím a patrem podlahu částečně nahradila síť. Slouží jako odpočinkový prostor, místo, kde můžete popustit uzdu fantazii.

„Návrh vycházel z místní přírody i koloritu, v němž lze najít všechny odstíny šedé. Šedou vidíme ve stínech stromů, v žulových a čedičových skaliscích i v tmavě zeleném jehličí a kmenech smrků, typických pro Krušné hory. Od začátku bylo jasné, že fasáda a střecha domu by měla být pokryta hliníkem v podobně tmavé barvě. Z formálního hlediska má stavba hranatou figuru – střecha a stěny ustupují jasnému tvaru a splývají. Vnější podobu domu jsme vytvořili skrze přesně nastavené prostorové scény interiéru a také na základě klimatických podmínek. Například sněhové zatížení vyžadovalo strmý úhel střechy,“ říká David Zámečník ze studia NEW HOW architekti.

Dům stojí v lese, návrh proto vycházel z odstínů šedé barvy; fasáda a střecha jsou pokryty hliníkemTerasu chrání velký přesah střechyStavba má hranatou figuru, střecha a stěny splývají

„Myšlenka jakési rozhledny zároveň určila výšku domu zevnitř. Namísto obvyklých dvou podlaží vznikly tři úrovně, každá s vlastním charakterem. V nejvyšší je ateliér a knihovna jako útočiště. Na tomto místě je možno nechat myšlenky létat… Čtvercové okno s bočnicí délky 2,5 m rámuje výhled na stromy, oblohu a krajinu. O úroveň níže jsou kromě koupelny a otevřeného galerijního prostoru spací koutky. Podlahu tu částečně tvoří síť, která navazuje spojení s nejnižší úrovní jak vizuálně, tak akusticky. Síť funguje jako odpočinkový prostor, místo, kde můžete popustit uzdu fantazii. Sedět v síti a nemít pevnou půda pod nohama má něco společného se snem o létání, stejně jako dívat se do nebe. Nejnižší úrovni domu dominuje společenský prostor s kuchyní a centrálním krbem. Technické zázemí se nachází v částečně zapuštěném suterénu,“ dodává David Zámečník.

Majitelé plánují, že tu v budoucnu budou bydlet po celý rok, proto se výhledově chystají rozšířit energetickou koncepci stavby. V současné době se topí krbem a elektřinou, dům je ale také vybaven připojovacími body pro střešní fotovoltaický systém a pro vertikální větrné turbíny, které pomohou realizovat myšlenku energeticky soběstačného života.

Založení stavby a konstrukce

Staveniště se nachází na místě staré chalupy, která byla před pěti lety zbourána. Ve shodě s výsledky a doporučeními inženýrsko-geologického průzkumu bylo navrženo plošné založení domu na pasech z prostého betonu v kombinaci s tvárnicemi ztraceného bednění vyplněnými zálivkou. Přes základové pasy pak byla vybetonovaná podlahová deska, při spodním povrchu vyztužená sítěmi 8/8150/150. Nad středními pasy se výztuž doplňovala i k hornímu povrchu s přesahem na každou stranu od osy pasu. Do ložných spár mezi tvárnicemi ztraceného bednění (pasy) se vkládala konstrukční výztuž. Vzhledem k tomu, že radonový průzkum určil poměrně vysoké radonové nebezpečí, byla k zabezpečení izolace spodní stavby ve skladbě podlah na základové desce navržena protiradonová hydroizolace, po obvodě vytažená nad terén.

Vnitřní povrchy tvoří lícová strana dřevěných panelů, které byly napuštěny bílým olejemVnitřní povrchy tvoří lícová strana dřevěných panelů, které byly napuštěny bílým olejemVnitřní povrchy tvoří lícová strana dřevěných panelů, které byly napuštěny bílým olejemMyšlenka jakési rozhledny zároveň určila výšku domu zevnitř. Vznikly tu tři úrovně: v nejvyšší je ateliér a knihovna, o úroveň níže jsou kromě koupelny a otevřené galerie spací koutky

Konstrukce sklepa jsou z tvárnic ztraceného bednění vyplněných zálivkou, svislé nosné konstrukce nadzemní části z dřevěných panelů Novatop tl. 84 mm. Stropy jsou trámové se záklopem z OSB desek. Jako hlavní nosné profily byly použity trámy 80 x 240 mm, mezi ně se vkládaly trámy 60 x 240 mm. Schodiště je samonosné ze smrkové spárovky tl. 40 mm.

Konstrukci asymetrické střechy vynášejí průvlaky, uložené na příčných a štítových stěnách. Na nich leží krokve profilu 80 x 180 mm.

Řešení fasády

Fasáda domu je z antracitového falcovaného hliníkový systém Prefalz P.10. Obvodové nosné dřevěné konstrukce byly opatřeny minerální tepelnou izolací v tloušťce 180 mm, u střechy je izolace silná 300 mm. Součástí zatepleného pláště střechy je i parotěsná vrstva na vnitřní straně tepelné izolace. V oknech jsou trojskla s u = 0,6 W/m2K.

SituaceSněhové zatížení vyžadovalo strmý úhel střechy

Základní údaje

Klienti: Petra Lehká a David Zámečník
Autoři: Studio NEW HOW architekti – David Zámečník; spoluautor Radovan Záborský
Spolupráce na realizaci nosné dřevěné konstrukce: 3AE s.r.o.
Klempířské práce na střeše a fasádách: Tomáš Padevět – Poklem
Zastavěná plocha: 81 m2
Hrubá podlahová plocha: 190 m2
Užitná plocha: 140 m2
Plocha pozemku: 975 m2
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: obvodové stěny: U = 0,14 W/m2K; střecha U = 0,12 W/m2K; okna U = 0,6 W/m2K, vstupní dveře U = 1,2 W/m2K

-vis-
Foto: Petr Polák