Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Desky Knauf v budově City Green Court

Letos zkolaudovaná stavba City Green Court je výjimečná konstrukce, která již ve fázi projektu počítala s energeticky úsporným řešením. Odměnou za tuto píli je dosažení certifikátu Leed Platinum. 
Leed – Leadership in Energy & Enviromental Design
Tento dokument byl vytvořen americkou radou pro budovy šetrné k životnímu prostředí. Budovy, které splní požadavek na certifikaci snižující svým provozem spotřebu energií, využívají obnovitelné zdroje nebo používají materiály, které svou výrobou a dopravou co nejméně zatěžují životní prostředí. Stavba City Green Court byla ohodnocena certifikátem dokonce Leed Platinum, což je nejvyšší možné ohodnocení. V České republice toto ocenění získala jako první.
Pro celkové snížení energetických požadavků budovy projektant použil například skleněnou fasádu s izolačním dvojsklem. Zateplení objektu bylo provedeno v doporučených hodnotách pro administrativní budovu. Ekologickým prvkem je i hospodaření se srážkovou vodou. Voda je sbírána do zásobníku, odkud je dále použita například na zavlažování vegetace uvnitř i vně objektu nebo je použita jako chlazení. Budova City Green Court je vybavena čidly, která hlídají hladinu oxidu uhličitého. Při jejím zvýšení bude automaticky vháněn do kanceláří čerstvý vzduch.
Investor si rovněž vzal část zodpovědnosti za Leed Platinum na svá bedra. To znamená, že by měl hledět na šetrnost k životnímu prostředí i při používání budovy a používat například úsporné zdroje světla a recyklované materiály. Veškeré práce byly pod neustálým dohledem pracovníků BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví) a každý člověk, který chtěl vstoupit na stavbu, musel projít bezpečnostním školením. Samotnou stavbu provázel certifikát Leed až do konce.
 
Akustika, sádrokartonové konstrukce a ostatní materiály
Při řešení sádrokartonových konstrukcí byl kladen velký důraz na akustická opatření. Na stavbě se hlídaly především detaily napojení konstrukcí na prostupy, dotěsnění skleněných příček a dutinové podlahy. V projektu, kde byly použity především systémy Knauf, se počítalo s dvojitě opláštěnými příčkami W 112 (celkem cca 10 000 m2) či předsazenými stěnami W 626 (cca 5000 m2). V objektu byl svěšen podhled Knauf D 112 (cca 4000 m2). V chodbách pak byly použity děrované akustické podhledy v celkové výměře 2000 m2
Celá konstrukce je řešena jako betonový skelet s vyzdívkou. Jako omítkové systémy byly použity sádrové omítky Knauf MP 75 celkem na ploše 14 000 m2.
 
Aquapanel
Zajímavostí bylo použití cementových desek Aquapanel. Tyto desky jsou určeny do projektů s velkou vlhkostí, například do interiérů saun a welness, bazénů apod. V exteriéru tyto desky řeší venkovní podhledy a provětrávané fasády. City Green Court má ve svém interiéru schované dvě 40 metrů vysoké ventilační šachty. Tyto šachty odvádějí vlhký vzduch od ventilátorů ze vzduchotechniky. Celkem bylo v šachtách použito cca 1200 m2 desek Aquapanel Outdoor. Na venkovní podhledy při vjezdu do podzemních garáží se použila taktéž deska Aquapanel Outdoor. Interiér budovy pojal architekt jako otevřené atrium přes všechna podlaží. Celému prostoru bude dominovat zelená stěna, pod kterou je namontovaný podklad opět z desek Aquapanel Outdoor. Všechny materiály, které se použily při stavbě, nesměly obsahovat škodlivé nebo nebezpečné látky. Tuto skutečnost společnost Knauf potvrdila doloženými certifikáty například k deskám Aquapanel.
Kancelářská budova bude mít po finálním dokončení k dispozici 16 000 m2 administrativní plochy. Konstrukce má sedm nadzemních podlaží a je velmi šetrně vsazena do území Pankrácké pláně.
podle podkladů firmy Knauf
 
Detail fasády City Green Court v Praze 4Interiér, schodišrěCelkový pohledAtrium, kde vyroste „zelená stěna"