Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Desky FERMACELL greenline mají schopnost redukovat obsah škodlivin ve vzduchu

Před podpisem kupních smluv na montovaný dům z roku 1970 se mladí manželé rozhodli, že nechají provést odborné měření škodlivých látek. Po provedení první analýzy byli šokováni, a především si nebyli jisti tím, co mají dělat. Při koncentraci formaldehydu 253 µg/m³ bylo zatížení místnosti výrazně vyšší, než je maximální hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO), tedy 100 µg/m³.
Není to však nic překvapivého, v domech, kde byly v minulosti použity ke konstrukci dřevotřískové desky, se mohou i po 20 letech pohybovat koncentrace v rozmezí 300 µg/m³. Manželé měli štěstí v neštěstí, protože se dozvěděli o zatížení formaldehydem ještě před nákupem domu.
Povolaní odborníci, kteří provedli měření a kteří mají zkušenosti se sanacemi škodlivých látek, se však shodli v jednom: koncentraci formaldehydu lze provedením odborné sanace snížit na zdravotně nezávadné minimum. Pochybnosti zájemců o koupi, kteří po krátkou dobu dokonce uvažovali o stržení celého domu, se pomalu rozplývaly. Noví majitelé měli jasno: „Naším prvořadým cílem bylo zbavit dům škodlivin minimálně do té míry, aby bylo dosaženo alespoň doporučené hodnoty WHO.“
 
Zdravé bydlení s FERMACELL greenline
Manželé se nakonec rozhodli pro dům, který si přáli, a s tím pro doporučenou celkovou rekonstrukci. Rozhodující bylo také, že kupní cenu bylo možné snížit o náklady na sanaci. Pro sanační opatření byly použity desky FERMACELL greenline, které čistí vzduch v místnostech. Pro dokumentaci hodnot formaldehydu po dokončení rekonstrukce byla v pravidelných časových intervalech prováděna měření vzduchu v místnostech. Mezi prvním a závěrečným měřením po kompletní sanaci došlo ke snížení hodnot formaldehydu o 200 µg/m³. Při závěrečném měření bylo možné prokázat koncentraci formaldehydu ve výši pouhých 52 µg/m³ – ve venkovním prostředí se přitom formaldehyd vyskytuje v koncentracích v rozmezí 10–100 µg/m³. Jedná se o pětinu původní naměřené hodnoty, která je absolutně nezávadná. Na základě laboratorních zkoušek lze navíc očekávat, že se hodnoty v průběhu času ještě dále sníží.
 
Řešení díky ovčí vlně
Je udivující, že je tato drastická redukce založena pouze na principu přírodního účinku ovčí vlny. Keratin, obsažený v ovčí vlně, má tu vlastnost, že dokáže škodlivé látky absorbovat jako nerozpustný prvek své molekulární struktury a přeměnit je na neškodlivé látky. Povrch stavebních prvků FERMACELL greenline je ve výrobním závodě opatřen povrchovou úpravou z účinné látky na bázi keratinu. Desky greenline tak redukují a neutralizují zdraví škodlivé látky, jako jsou aldehydy a ketony, známé také pod označením VOCs (těkavé organické sloučeniny). Patří k nim i formaldehyd. Deska účinkuje po řadu let a funguje také pod povrchovými vrstvami, jako jsou nátěry a tapety, zejména pokud jsou difuzně otevřené. Účinek byl prověřován a certifikován na základě rozsáhlých měření, mimo jiné nezávislým ústavem eco-Institut v Kolíně.
 
Po modernizaci venkovní stěny byly všechny plochy stěn a stropů vnitřních prostor domu obloženy 10mm sádrovláknitými deskami FERMACELL greenline. Zdravé obkladové desky se zpracovávají jako obvyklé sádrokartonové desky a vyznačují se nejvyšší stabilitou, požární ochranou, zvukovou a tepelnou izolací. „Celá sanace proběhla hladce a byla pro nás díky celkové konstelaci partnerů a použitých stavebních materiálů šťastným řešením – od výchozího stavu domu až do našeho nastěhování uplynuly čtyři měsíce. Cítíme se absolutně příjemně – nemáme už žádné pochybnosti, jestli je naše bydlení zdravé.“
 
Účinek desek FERMACELL greenline při snižování obsahu škodlivin se potvrdil také při sanaci obydleného podkroví, realizovaného v roce 1969. Ve stropě byly zabudované dřevotřískové desky se statickým účinkem, které byly důvodem vysokého zatížení škodlivými látkami. Před začátkem sanace prokázala analýza vzduchu v místnosti hodnotu formaldehydu 185 µg/m³. Stavební prvky FERMACELL greenline byly v podlahách použity ve ztížených podmínkách: Na celé ploše byla po instalaci podlahových prvků položena dlažba. Přes relativně difuzně uzavřenou povrchovou úpravu se podařilo snížit koncentraci formaldehydu ve vzduchu v místnostech na 54 µg/m³. Při tomto výsledku nepředstavuje žádný problém dokonce ani dlouhodobá směrná hodnota Světové zdravotnické organizace (WHO), která je 63 µg/m³.
 
Analýza vzduchu v místnosti
Kdo chce mít před koupí a také po koupi domu jistotu nebo kdo pátrá cíleně po příčině „ucpaného nosu“, tomu lze pouze doporučit provedení analýzy vzduchu v místnosti. Při ní jsou odbírány vzorky vzduchu, které jsou následně analyzovány v laboratoři, a je stanovena koncentrace škodlivých látek v krychlovém metru vzduchu v místnosti. Cena za měření v jedné místnosti se pohybuje kolem 5000 Kč.
podle podkladů společnosti Fermacell