Dřevěné a montované konstrukce

Bytový dům v Radlicích

Projekt největšího bytového domu ze dřeva v České republice připravil ateliér Jakub Cigler Architekti. Ověří si tak potenciál dřevěných konstrukcí.

Radlický Dřevák společnost Skanska postaví v rámci projektu o celkovém počtu 177 bytových jednotek; kromě dřevostavby zahrnuje i dvě budovy z konvenčních materiálů. Bude tak mít možnost porovnat dvě stavební technologie, navíc si také ověří, nakolik je možné nahradit dřevem materiály, které více zatěžují životní prostředí.

Čtyřpodlažní dřevostavba s téměř 80 byty bude mít nosné konstrukce všech nadzemních podlaží z CLT desek, podnož objektu je železobetonová monolitická. 1600 m3 dřeva tak nahradí téměř polovinu objemu betonu potřebného pro běžný dům této velikosti.

Objekt je navržen podle požadavků certifikace BREEAM, cílí i na nízkou energetickou náročnost v nejvyšší kategorii PENB – A. Oproti referenční budově tak vychází úsporněji až o 40 %. Součástí zateplené obálky budou izolační trojskla; ve srovnání s referenční budovou bude mít o zhruba 20 % lepší součinitel prostupu tepla. Ke snížení energie na vytápění a chlazení přispěje centrální rekuperační jednotka, která ušetří až 80 % tepelných ztrát větráním. Zelené střechy zachytí množství dešťových srážek a sníží tak náklady na ochlazení budovy a zároveň zlepší lokální mikroklima. Teplo z šedé vody bude využito pro předehřev užitkové vody. Celý objekt bude využívat dešťovou vodu prostřednictvím akumulačních a retenčních nádrží.

Vizualizace: Jakub Cigler Architekti

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024