Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Akustika a design v interiéru podle Rigipsu – předstěny a podhledy

Četnými výzkumy a studiemi bylo prokázáno, že hluková zátěž má významný vliv na pracovní výkonnost člověka, ovlivňuje jeho soustředění a přesnost pracovního výkonu. Dlouhodobé vystavení hluku s sebou přináší zdravotní problémy. Na účinky hluku pamatuje i řada zákonných norem (např. zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, zákoník práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kterým je zavedena Evropská směrnice 2003/10/EC, jež stanovuje minimální požadavky na ochranu sluchu zaměstnanců atd.).

Do boje s hlukem se pustila i společnost Rigips, přední dodavatel systémů suché vnitřní výstavby a sádrových omítek, jejíž specialisté se v posledních letech soustředili na vývoj a zdokonalování materiálů a systému protihlukové ochrany. K izolaci proti nežádoucímu zvuku ve stavbách slouží nejrůznější stavební dílce, jako např. okna či dveře, podlahy, stropy a podhledy, zvukověizolační obklady, předstěny atd. Řada stavebních systémů Rigips je k řešení zvukové izolace staveb přímo předurčena, jako např. konstrukce s modrou akustickou sádrokartonovou deskou či suché podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur nebo Rigistabil.

V interiéru je hlavním ukazatelem akustického řešení celková doba dozvuku. Dobu dozvuku je možné významně ovlivnit volbou zvuko- pohltivého materiálu. Na koberce a ubrusy nemůžeme vždy spoléhat. Na vyvážené obložení pohltivým materiálem jsou vhodné podhledy a stěny.

Anglická mezinárodní škola Praha – akustické a designové řešení recepce a jídelny. Čisté provedení konstrukcí a detailů ve vstupní hale školy. Náročné akustické řešení školní jídelny. Designové dekorativní prvky podtrhují uživatelskou přívětivost prostoru.

Perforované akustické desky Rigiton
Rigiton je skupina perforovaných velkoformátových sádrokartonových desek, které se využívají k vytvoření bezesparého podhledu s ideální pohltivostí zvuku. Tyto desky lze použít i na stěny, čímž je možno dosáhnout ještě většího snížení dozvuku a zároveň zachovat jednotný design prostoru.

Desky Rigiton jsou vyráběny s kruhovými a čtvercovými otvory uspořádanými do mnoha vzorů – pravidelných, pravidelně přesazených nebo nepravidelných. Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií (tzv. vliesem) černé (resp. bílé) barvy. Lícová strana desek není povrchově upravena, proto je po montáži vhodné desky opatřit penetračním nátěrem a následně (vzory řady Line) nebo šestihrannými (vzory řady Sixto) uspořádanými tak, že vytvářejí na hotovém podhledu symetrické děrované plochy. Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií (tzv. vliesem) světle šedé barvy. Lícová strana desek není povrchově upravena, proto je po montáži vhodné desky opatřit penetračním nátěrem a následně válečkem přemalovat dle libovolného přání architekta či investora.

Perforované akustické desky Rigiton se montují na podkonstrukci z R-CD profilů do plochy bez viditelných spár mezi deskami (technologie lepené spáry), čímž je docíleno jednotného a architektonicky elegantního vzhledu stropu.

Kombinací řešení akustiky a čistého vzduchu v interiéru jsou desky Rigiton s technologií Activ’Air, která odstraní až 70 % koncentrací formaldehydu z ovzduší a po dobu minimálně 50 let.

Desky Rigiton jsou vhodné do prostor, jako jsou:
– jídelny, restaurace a bary,
– vstupní haly, recepce a konferenční sály,
– kanceláře a zasedací místnosti,
– učebny, posluchárny, studovny a knihovny,
– muzea, galerie,
– obchodně-komerční objekty aj.,
– obývací prostory v rezidenčních projektech.

Administrativní budova Moravských kováren, Jihlava – moderní interiér s důrazem na detail. Akustické konstrukce zajišťují klidné pracovní prostředí. Chladicí okruhy zabudované do podhledů. Precizní provedení detailů je patrné při nasvícení.

Velkoformátové desky Gyptone BIG
Gyptone BIG je skupina perforovaných velkoformátových sádrokartonových desek, které se využívají k vytvoření akustického bezesparého podhledu s ideální pohltivostí zvuku. Vhodné je i jejich použití na stěny, čímž je možno dosáhnout ještě většího snížení dozvuku a zároveň zachovat jednotný design prostoru. Desky Curve mohou být navíc za sucha ohýbány až do poloměru 1200 mm.

Desky Gyptone BIG jsou vyráběny s otvory čtvercovými (vzory řady Quattro), lineárními (vzory řady Line) nebo šestihrannými (vzory řady Sixto) uspořádanými tak, že vytvářejí na hotovém podhledu symetrické děrované plochy. Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií (tzv. vliesem) světle šedé barvy. Lícová strana desek není povrchově upravena, proto je po montáži vhodné desky opatřit penetračním nátěrem a následně válečkem přemalovat dle libovolného přání architekta či investora.

Také desky Gyptone BIG mohou obsahovat technologii Activ’Air.

Perforované akustické desky Gyptone BIG jsou vhodné zvláště do prostor, kde se shromažďuje větší počet lidí, jako jsou:
– vstupní haly, recepce,
– restaurace a jídelny,
– kanceláře, zasedací místnosti a konferenční sály,
– posluchárny, studovny a knihovny,
– tělocvičny, fitness studia a bowlingové herny,
– výstavní a prodejní prostory aj.,
– obývací prostory v rezidenčních projektech.

Lamelové podhledy Gyptone
Podhledy tvořené lamelami Gyptone jsou další z řady demontovatelných sádrokartonových podhledů vyrobených z přírodního materiálu vysoké kvality a dlouhé životnosti. Výborné akustické vlastnosti jsou u lamel Gyptone spojeny s atraktivním vzhledem, jednoduchou a rychlou montáží. Využívají se k vytvoření elegantního vzdušného podhledu s poloskrytou konstrukcí.

Díky svému podlouhlému formátu se lamely Gyptone hodí zejména do úzkých chodeb, a to až do šíře 2400 mm. Předností lamelového podhledu je skutečnost, že jej při montáži není třeba kotvit do nosného stropu. To však platí pouze za předpokladu, že je rastr tvořen speciálními zesílenými T-profily. Stejně jako podhled kazetový je i tento lamelový podhled demontovatelný a prostor nad ním tak zůstává snadno přístupný.

Sádrokartonové lamely Gyptone jsou vyráběny s kulatými (vzor Point), čtvercovými (vzor Quattro) nebo lineárními (vzor Line) otvory uspořádanými tak, že vytvářejí na hotovém podhledu symetricky děrované plochy. Řada perforovaných lamel je doplněna hladkými, neděrovanými lamelami (vzor Base). Perforované vzory lamel Gyptone jsou na rubové straně opatřeny akusticky účinnou netkanou textilií (tzv. vliesem) tmavě šedé barvy. Povrch lamel je opatřen vysoce kvalitním bílým akrylátovým nátěrem (NCS 0500), přesto je možno tyto lamely barevně tónovat.

Lamely Gyptone jsou vhodné zvláště do úzkých chodeb a prostor:
– v administrativních budovách,
– ve školských a vzdělávacích institucích,
– ve zdravotnických zařízeních,
– ve správních budovách a úřadech aj.

Kazetové podhledy Gyptone
Kazetové podhledy Gyptone v sobě snoubí vynikající akustické vlastnosti s atraktivním vzhledem, jednoduchou a rychlou montáží. Využívají se k vytvoření elegantního vzdušného podhledu s viditelnou poloskrytou nebo skrytou podkonstrukcí. Podhled je demontovatelný a prostor nad ním tak zůstává navždy přístupný.

Sádrokartonové kazety Gyptone jsou vyráběny s otvory kulatými (vzory řady Point), čtvercovými (vzory řady Quattro), lineárními (vzory řady Line) nebo šestihrannými (vzor Sixto) uspořádanými tak, že vytvářejí v hotovém podhledu symetricky děrované plochy. Tyto řady perforovaných kazet doplňují kazety hladké, neděrované (vzor Base), což umožňuje vysokou variabilitu vzájemných kombinací.

Do kazetových podhledů lze snadno dodatečně kotvit břemena, jako jsou např. světla, informační systémy apod. Dodatečné zatížení jedné kazety Gyptone s hranou A a E je max. 3 kg, s hranou D1 max. 1 kg.

Sádrokartonové kazety Gyptone jsou vhodné zvláště do prostor, kde se shromažďuje větší počet lidí, jako jsou:
– velkoprostorové „open-space“ kanceláře,
– běžné kanceláře, zasedací místnosti i konferenční sály,
– posluchárny, učebny, knihovny a studovny,
– ordinace, pokoje lékařů a sesterny,
– restaurace, jídelny, kavárny i bary,
– banky a prodejní prostory aj.

Kazetové podhledy Casoprano
Sádrokartonové kazety Casoprano jsou ekonomickou alternativou demontovatelných kazetových podhledů. Používají se k vytvoření elegantního a vzdušného podhledu s rastrovou viditelnou podkonstrukcí. Kazety vynikají atraktivním vzhledem a jednoduchou a rychlou montáží. Kazetový podhled je demontovatelný.

Kazety Casoprano se od sebe liší povrchem, který je hladký nebo strukturovaný. Jednotlivé vzory kazet mohou být vzájemně kombinovány.

Kazety jsou vysoce odolné proti vzdušné vlhkosti. Je možno je použít v prostorách s maximální vzdušnou vlhkostí krátkodobě až 90 %. Jsou vhodné zvláště do objektů, kde se shromažďuje větší počet lidí, jako jsou:
– administrativní budovy,
– hotely a restaurace,
– školy a vzdělávací zařízení,
– obchodní a komerční objekty,
– zdravotnictví aj.

Kulturní dům TRISIA, Třinec – modernizace divadelního sálu. Vysoký důraz na akustická řešení na stěnách i rampách balkónu a jeviště. Nápaditá barevnost vyžadovala dokonalé řemeslné zpracování povrchů.Rodinný dům manželů Cieslarových, Vendryně – kompletní řešení interiérů novostavby. Nestandardní řešení interiérové akustiky pomocí perforovaných desek podhledu. Zajímavé osvětlovací rampy pro nepřímé osvětlení prostoru.

Aby mohl architekt, projektant, konstruktér či investor rychle a snadno vybrat vhodný designový akustický podhled či předstěnu, vydala společnost Rigips katalog Akustika a design v interiéru. Výběrovými kritérii mohou být nejrůznější oblasti: estetika vzorů, aplikace, cena, pohltivost zvuku, odolnost vůči vlhkosti či odolnost vůči nárazu. V úvodní části publikace je několik tabulek, které výběr usnadní. Podrobně jsou popsána kritéria každého výběrového indikátoru a ke každému kritériu jsou zařazeny základní teoretické informace, které mohou být užitečné při vývoji znalostí a pochopení pravidel, která se pojí se stropními aplikacemi a navrhovanými řešeními.

Brožuru si můžete zdarma stáhnout na www.rigips.cz.

podle podkladů společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Rigips