Články, Informace výrobců

Výrobky Rigips s technologií Activ’Air pro zlepšení ovzduší

Během pobytu v interiéru, kde trávíme až 85 % času, můžeme vdechovat množství škodlivých látek. Jsou neviditelné, zato zdravotně nevyhovující. Nazýváme je těkavými organickými látkami. Nejčastějšími takovými látkami jsou formaldehydy. Společnost Rigips vyvinula technologii Activ’Air, která zkvalitňuje ovzduší v interiéru, tím, že formaldehydy neutralizuje.

rigips-activ-air-1 71773Znečišťující látky mohou u lidí vyvolat množství zdravotních problémů, jako jsou bolesti hlavy, podrážděnost očí a oslabení imunity, v některých případech alergie a astma. Nejohroženější skupinou jsou pak děti, které jsou na kvalitu ovzduší nejcitlivější.
Mezi znečišťujícími látkami ve vnitřním prostředí vede formaldehyd, který se nachází například v kobercích, lepidlech, laku na parkety, dřevotřískovém nábytku, podlahách či záclonách. Formaldehyd ale také najdeme v kosmetických a čisticích prostředcích, dětských hračkách, cigaretovém dýmu. A v neposlední řadě nás tato látka ohrožuje při vykonávání nejrůznějších činností v domácnosti, například při vaření, žehlení apod. Konkrétní příklad jednoho bytu najdete zde.
Ke koncentraci škodlivých látek přispívá také nedostatečné větrání místností. Se stále se zvyšujícími nároky na tepelnou ochranu budov se používají nová izolační okna, která výrazně snižují přirozenou výměnu vzduchu. Přitom lidé dost často nedodržují správný režim větrání. I správné větrání sice přispěje ke zlepšení kvality ovzduší, ale je to krátkodobé a méně účinné řešení.
To je důvod, proč společnost Rigips vyvinula technologii Activ’Air. Jedná se o inovativní a trvalé řešení pro zkvalitnění ovzduší v interiéru. Tato technologie neutralizuje formaldehyd. Výsledkem je čistý vzduch.

Desky Rigips Active'Air

Při rekonstrukci interiéru školky v Bříze byly využity červené protipožární sádrokartonové desky Rigips se složkou Activ’Air. Pro rekonstrukce škol a školek je využití desek s Activ’Air velmi vhodné, protože děti jsou na kvalitu ovzduší nejcitlivější.V dřevostavbě nové školky v Ratíškovicích byly pro všechny vnitřní konstrukce využity konstrukční desky RigiStabil Activ’Air

V pozadí technologie Activ’Air se skrývá specifická složka, která nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Účinná látka v deskách s Activ’Air odbourává škodlivý formaldehyd tak, že jej přemění na neškodné inertní látky. Jde o konečný a nezvratný proces.
Technologie Activ’Air může být obsažena ve všech stavebních i konstrukčních deskách Rigips (stavební deska RB, Modrá akustická deska, protipožární deska, konstrukční deska RigiStabil atd.). Sádrokartonové desky s Activ’Air je možné uplatnit ve všech běžných typech konstrukcí, kde se používají i běžné sádrokartonové desky – v podhledech, příčkách či předsazených stěnách.
● Activ’Air® trvale odstraňuje až 70 % formaldehydu v ovzduší;
● Activ’Air® neztrácí účinnost ani po úpravě povrchu malováním nebo tapetováním běžnými prodyšnými materiály;
● nezávislé laboratoře potvrzují, že technologie Activ’Air zpětně nevylučuje do ovzduší žádný formaldehyd;
● složka Activ’Air je účinná po dobu minimálně 50 let.

Další informace najdete na stránkách www.deska-activeair.cz.
podle podkladů společnosti Rigips 

Majitel okálu si nechal před rekonstrukcí podkroví změřit koncentrace formaldehydu. Na základě naměřených hodnot, které přesahovaly doporučené zdravotní limity, se rozhodl použít sádrokartonové desky Activ´Air. Na snímku stav před rekonstrukcí.Měření koncentrací formaldehyduStav po rekonstrukci. Realizace: firma  Solstav