Články

Vláda schválila rozpočet fondu dopravy s výdaji 96 miliard

Vláda schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) na příští rok. Schválený návrh počítá s rekordními
výdaji ve výši 96 miliard korun. Na tiskové konferenci po jednání
kabinetu to uvedl ministr dopravy Gustáv Slamečka. Návrhem se bude
nyní zabývat parlament. Letos je v rozpočtu fondu 83 miliard
korun.

Rozpočet fondu byl navržen ve vztahu k návrhu státního
rozpočtu, který počítal s deficitem 230 miliard korun. Vláda
nyní hledá úspory, aby deficit srazila na 160 až 170 miliard.
Šetření by se však fondu dopravy již týkat nemělo.
Rozpočet fondu má několik částí. Stát přispěje 36 miliardami,
stejná suma přiteče do SFDI z evropských fondů. Na předminulém
zasedání vláda schválila navýšení o dalších 12 miliard korun
z prodeje dluhopisů, rovněž 12 miliard Kč získá fond
z úvěru od Evropské investiční banky.
Celý výnos z dluhopisů dostane Ředitelství silnic
a dálnic, celkem přes něj proteče na výstavbu a údržbu 62
miliard. Správa železniční dopravní cesty dostane celkem 29 miliard
korun. Na výstavbu a údržbu vodních cest se počítá se dvěma
miliardami.
Podle ministra dopravy Gustáva Slamečky chybí rozpočtu přes
rekordní sumu k ideálnímu stavu dalších zhruba 20 miliard na
silnice a tři miliardy na železnice z národních
zdrojů.
Spolu s rozpočtem vláda vzala na vědomí
i aktualizaci harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury.
Podle Slamečky bude dokument dostupný na internetu, ministerstvo
k němu uspořádá tiskovou konferenci. Harmonogram je de facto
kalendářem, kdy budou jednotlivé stavby hotovy.
Slamečka zároveň naznačil možnosti financování výstavby dálnic
a železnic na další léta. V roce 2011 vyprší aktuální
úvěr od EIB, který na léta 2008 až 2011 činí 34 miliard Kč.
Vláda podle Slamečky již zahájila jednání o prodloužení úvěru
do roku 2015 a jeho navýšení o dalších 25 miliard korun.
Peníze mají být primárně využity na spolufinancování staveb
hrazených z evropských fondů.
Stát podle Slamečky zároveň zvažuje takzvaný rakouský model,
kdy by fond dopravy mohl sám vydávat cenné papíry.