Články, Průmysl a obchod

Stavebnictví v září 2007

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září
meziměsíčně reálně o 0,6 % nižší. Trend meziměsíčně vzrostl o 0,4
%. Celková stavební produkce v září meziročně klesla
ve stálých cenách o 1,8 %
, po vyloučení vlivu
pracovních dní klesla o 0,3 % (v září 2007 bylo o 1
pracovní den méně).

Snížení stavební produkce bylo ovlivněno zejména poklesem
inženýrského stavitelství. Produkce klesla ve všech sledovaných
směrech výstavby kromě pozemního stavitelství na nové výstavbě,
rekonstrukcích a modernizacích a prací v zahraničí.
Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20
a více zaměstnanci meziročně poklesly ve stálých cenách o 2,1 %.
Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci se
snížily o 1,5 % (příspěvek –1,3 procentních bodů), v tom pozemní
stavitelství vzrostlo o 3,6 % (příspěvek 1,8 p. b.) a inženýrské
stavitelství pokleslo o 9,2 % (příspěvek –3,1 p. b.). U oprav
a údržby stavební práce klesly o 14,1 % (příspěvek –1,7 p. b.).
Pokles o 54,6 % zaznamenaly ostatní práce (příspěvek –0,3 p. b.).
Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily o 38,9 %
(příspěvek 1,2 p. b.).
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách,
které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 2,1 % proti září roku
2006. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců
byla 21 742 Kč a meziročně se zvýšila o 4,8 % (reálná mzda
vzrostla o 1,9 %). Průměrná hodinová mzda byla 155 Kč a proti
stejnému období 2006 byla vyšší o 11,0 %. Produktivita
práce
na jednoho zaměstnance zůstala na úrovni loňského
roku. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o
6,0 %.
Stavební úřady v září 2007 vydaly 11 465 stavebních
povolení
(v tom 7000 pro nové stavby a 4465 pro změny
dokončených staveb). Počet stavebních povolení meziročně poklesl o
14,0 %.
Orientační hodnota staveb povolených v září
2007 byla 25,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2006
poklesla o 20,8 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 17,8
mld. Kč (pokles o 22,4 %, příspěvek –16,1 procentních bodů). Změnou
dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 7,4 mld. Kč
(pokles o 16,9 %, příspěvek –4,7 p. b.). K poklesu orientační
hodnoty nové výstavby nejvíce přispěly ostatní stavby (pokles o
39,7 %, příspěvek –6,1 p. b.) a nebytové budovy (pokles o 37,3 %,
příspěvek –7,5 p. b.) z důvodu vysoké meziroční srovnávací
základny. Orientační hodnota nových bytových budov poklesla o 8,3 %
(příspěvek –2,4 p. b.). U změn dokončených staveb došlo k
nejvyššímu poklesu orientační hodnoty u ostatních staveb (pokles o
37,6 %, příspěvek –2,9 p. b.).
Stavebními úřady byla povolena výstavba 3981 bytů, což bylo o
327 bytů méně než v září 2006 (pokles o 7,6 %). Z toho
novou výstavbou vznikne 3515 bytů (o 245 bytů méně) a změnou
dokončených staveb 466 bytů (o 82 bytů méně). Orientační
hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 8,0 mld.
Kč.
Stavební úřady dále povolily výstavbu budov s podlahovou
plochou 723,9 tis. m2 (pokles o 33,7 %), v tom
u bytových budov poklesla o 11,1 %
a u nebytových budov klesla o 53,5 %. Průměrná podlahová
plocha u nové bytové výstavby byla 120,8 m2
s orientační hodnotou 20,1 tis. Kč za 1 m2.
 

Podle údajů Eurostatu v srpnu 2007 v EU 27 meziročně vzrostla
stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o
4,0 %, z toho pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,7 % a inženýrské
o 3,9 % . Z členských států, za které byla data dostupná, se
ISP nejvíce zvýšil v Rumunsku o 37,0 %, Slovinsku o 31,4 %, Polsku
o 14,8 %. Nejvýraznější pokles ISP byl ve Švédsku o 3,2 %, Německu
o 3,0 % a na Slovensku o 1,4 %.