Články

Stavebnictví v prosinci 2009

Stavební produkce v prosinci 2009 meziročně vzrostla ve stálých
cenách o 3,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů
vzrostla o 2,2 %. Prosinec 2009 měl ve srovnání se stejným
měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Stavební
produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci
meziměsíčně nižší o 1,4 %.

K meziročnímu růstu stavební produkce nejvíce přispělo pozemní
stavitelství (příspěvek +3,3 p. b., růst o 4,6 %). Také inženýrské
stavitelství vzrostlo (příspěvek +0,2 p. b., růst o 0,9 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v
podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se
v prosinci 2009 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná
měsíční nominální mzda
těchto zaměstnanců meziročně
vzrostla o 29,0 % a činila 38 534 Kč. Výrazný nárůst průměrné mzdy
v prosinci 2009 byl ovlivněn vyplacením mimořádných ročních odměn,
třináctých platů a také prémií za dokončení velkých akcí a splnění
hospodářského výsledku.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2009 v EU
27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,7
%. Pozemní stavitelství se snížilo o 9,4 % a inženýrské
stavitelství vzrostlo o 4,4 %. Údaje za prosinec 2009 Eurostat
zveřejní 17. 2. 2010 v 11.00 h.
 
Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2009
Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2009 ve stálých cenách
meziročně vzrostla o 2,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních
dnů vzrostla o 2,3 %. Ve 4. čtvrtletí 2009 bylo ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku o 1 pracovní den více. Inženýrské
stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 9,9 %
a produkce pozemního stavitelství klesla o 0,6 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více
zaměstnanci ve stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2009 meziročně poklesl
o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců
meziročně vzrostla o 11,0 % a činila 32 521 Kč. Nárůst průměrné
mzdy ve 4. čtvrtletí 2009 byl ovlivněn vyplacením mimořádných odměn
v prosinci.
 
Stavebnictví celkově v roce 2009
Stavební produkce v roce 2009 ve stálých cenách meziročně
klesla o 1,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o
0,6 %. V roce 2009 bylo ve srovnání s předchozím rokem o 2 pracovní
dny méně. Inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst
stavební produkce o 14,3 % (příspěvek +4,0 p. b.) a produkce
pozemního stavitelství klesla o 7,0 % (příspěvek 5,0 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v
podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2009
meziročně snížil o 0,2 %. Průměrná měsíční nominální
mzda
těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,5 % a
činila 28 091 Kč.