Články

Stavebnictví v květnu 2009

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla
v květnu 2009 meziměsíčně nižší o 2,1 %. Průmyslová
produkce klesla meziročně o 22,0 %. Stavební
produkce
sezónně očištěná byla v květnu 2009
meziměsíčně nižší o  4,1 %. Stavební produkce klesla
meziročně o 2,1 %.

Stavební produkce v květnu 2009 meziročně klesla ve
stálých cenách o 2,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních
dnů klesla o 1,2 %. Stavební produkce očištěná od
sezónních vlivů byla v květnu meziměsíčně nižší
o 4,1 %. Podobně jako v předchozích měsících
pokračoval pokles produkce v pozemním stavitelství (příspěvek
–6,8 p. b., pokles o 9,5 %) a růst produkce inženýrského
stavitelství (příspěvek +4,7 p. b., růst o 16,7 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví
se v květnu 2009 meziročně zvýšil o 0,8 %.
Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců
meziročně klesla o 1,4 % a činila 26
276 Kč.
 
Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem
v dubnu 2009 v EU 27 meziročně klesla po očištění od
vlivu počtu pracovních dnů o 19,4 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2009 v EU
27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů
o 5,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo
o 7,1 % a inženýrské vzrostlo o 3,9 %.