Články

Stavebnictví v březnu 2010

Stavební produkce v březnu 2010 meziročně klesla
ve stálých cenách o 18,3 %, po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů klesla o 19,2 %. Březen 2010 měl ve
srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den
více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu
2010 meziměsíčně vyšší o 4,8 %. Produkce v pozemním
stavitelství klesla o 20,7 % (příspěvek 15,6 procentního
bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo k poklesu
o 11,1 % (příspěvek 2,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v
podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu
2010 meziročně snížil o 5,6 %. Průměrná měsíční nominální
mzda
těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,4 % a
činila 27 117 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v
březnu 2010 meziročně snížil o 6,3 %, stavební úřady jich vydaly
8839. Na nové stavby bylo vydáno 4876 stavebních povolení
(příspěvek –4,8 p. b., pokles o 8,5 %) a pro změny
dokončených staveb 3963 stavebních povolení (příspěvek –1,5 p. b.,
pokles o 3,3 %).
Orientační hodnota staveb povolených v březnu
2010 činila 30,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009
klesla o 9,2 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán růst orientační
hodnoty stavebních povolení na 21,4 mld. Kč (příspěvek +0,7 p. b.,
růst o 1,2 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v
hodnotě 9,4 mld. Kč (příspěvek –9,9 p. b., pokles o 26,4 %).
Počet zahájených bytů v březnu 2010 poklesl
meziročně o 23,4 % a dosáhl hodnoty 2368 bytů. Počet zahájených
bytů v rodinných domech meziročně klesl o 3,2 % (příspěvek –1,6 p.
b.). Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 54,7 %
(příspěvek –16,5 p. b.).
Počet dokončených bytů v březnu 2010
meziročně poklesl o 1,4 % a činil 2885 bytů. Počet dokončených bytů
v rodinných domech vzrostl o 2,8 % (příspěvek +1,3 p. b.), v domech
bytových poklesl o 11,8 % (příspěvek –4,5 p. b.).
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2010 v EU 27
meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 10,2
%. Pozemní stavitelství se snížilo o 10,4 % a inženýrské
stavitelství kleslo o 5,9 %.
 
Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2010
Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2010 ve
stálých cenách meziročně klesla o 22,0 %. Inženýrské stavitelství
zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 6,4 % (příspěvek
1,5 p. b.) a produkce pozemního stavitelství klesla o 26,9 %
(příspěvek 20,5 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v
podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se
v 1. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 7,1 %.
Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců
meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 25 070 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s
50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o
1,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 6350. Celková hodnota
těchto zakázek meziročně klesla o 3,3 % a činila 34,8 mld. Kč, na
pozemním stavitelství 19,0 mld. Kč (příspěvek +6,6 p. b., růst
o 14,4 %) a na inženýrském stavitelství 15,9 mld. Kč
(příspěvek 9,9 p. b., pokles o 18,3 %). Průměrná hodnota nově
uzavřené stavební zakázky ve 1. čtvrtletí 2010 činila 5,5 mil. Kč a
byla meziročně o 4,4 % nižší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více
zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 8,6 tisíce zakázek (pokles o
21,0 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených
stavebních prací v celkové hodnotě 159,5 mld. Kč (pokles o 26,6
%).
Počet vydaných stavebních povolení se v 1.
čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 7,0 %, stavební úřady jich vydaly
23 220. Na nové stavby bylo vydáno 12 912 stavebních povolení
(příspěvek 5,6 p. b., pokles o 9,8 %) a pro změny dokončených
staveb 10 308 stavebních povolení (příspěvek –1,4 p. b., pokles o
3,2 %). Počet stavebních povolení klesl ve všech kategoriích
výstavby, oproti úrovni roku 2009 rostla pouze stavební povolení
pro stavby k ochraně životního prostředí.
Orientační hodnota staveb povolených v 1.
čtvrtletí 2010 činila 81,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím
roku 2009 klesla o 7,2 %. Orientační hodnota povolených staveb
klesla téměř ve všech kategoriích výstavby. Na nové výstavbě byl
zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 55,9
mld. Kč (příspěvek –2,2 p. b., pokles o 3,3 %). Změnou dokončených
staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 25,5 mld. Kč (příspěvek
–5,0 p. b., pokles o 14,6 %).
Podlahová plocha budov povolených v 1.
čtvrtletí 2010 činila 1316,6 tis. m2, což v meziročním
srovnání znamená pokles o 22,8 %. Podlahová plocha povolených
bytových budov klesla (příspěvek –13,9 p. b., pokles o 24,9 %),
nebytových budov klesla (příspěvek –8,9 p. b., pokles o 20,0
%).
Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2010
meziročně poklesl o 28,1 % a dosáhl hodnoty 6272 bytů. Počet
zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek
–8,9 p. b., pokles o 18,4 %), tak v domech bytových (příspěvek –9,4
p. b., pokles o 34,9 %). V ostatních kategoriích se počet
zahájených bytů také snížil (příspěvek –9,8 p. b., pokles o
39,3 %).
Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2010
meziročně poklesl o 1,2 % a činil 9 199 bytů. Počet dokončených
bytů vzrostl jak v rodinných domech (příspěvek +1,0 p. b., nárůst o
2,1 %), tak v domech bytových (příspěvek +0,5 p. b., růst o 1,4 %
). V ostatních kategoriích se počet dokončených bytů
snížil (příspěvek –2,7 p. b., pokles o 16,3 %).