Články, Informace výrobců

Rekonstrukce mostu ve Svoru materiály Knauf TS

Rekonstrukci mostu ve Svoru prováděla firma SaM silnice a mosty, a. s., Česká Lípa, za využití produktů řady Knauf TS – materiálů na sanaci železobetonových konstrukcí. V požadavku investora byla oprava železobetonové plochy opěrky mostu a vytvoření povrchové struktury špric. Byl navržen technologický postup založený na využití vlastností produktů Knauf TS (Tiefbau Sanierung).

Kompletní rekonstrukce mostu Svor I/9 9-058 obsahovala odstranění mostovky a sanaci opěr včetně ochranných nátěrů stěn. Tato rekonstrukce byla zajímavá zejména použitím materiálů. Jednalo se o reprofilační maltu TS 220 zpracovanou strojně za použití stroje PFT G4 a následného nátěru TS 710 Penetrace a TS 710 RAL 7046, odstín televizní šedá. Rekonstrukce začala mechanickým odstraněním nepřídržných částí za použití pneumatického kladiva. Následovalo očistění sanované plochy tlakovou vodou. Na obnaženou výztuž byl štětkou nanesen adhezní můstek TS 110, aby došlo k ochraně a zamezení oxidace oceli díky změně pH. V tomto případě je použití tohoto materiálu zcela nezbytné. Metodou strojního stříkání byla následně nanesena vrstva reprofilační malty TS 220 v tloušťce min. 2–3 cm. Tato malta je součástí systému pro sanace železobetonových konstrukcí a může být použita bez spojení s adhezním můstkem TS 110, jelikož díky komprimaci vznikající při strojní aplikaci tohoto produktu dochází k vysokým pevnostem tohoto materiálu.

Rekonstrukce mostu ve Svoru materiály Knauf TSRekonstrukce mostu ve Svoru materiály Knauf TSRekonstrukce mostu ve Svoru materiály Knauf TSRekonstrukce mostu ve Svoru materiály Knauf TS

Na tento povrch se nepoužila finální minerální jednosložková stěrka TS 310, ale strojně se nanesl produkt TS 220 tak, aby vytvářel vzhled špricovaného povrchu. Výhodou strojního provádění nástřiku reprofilační malty je jeho rychlé zpracování – v tomto případě to bylo 11 t za jeden den, čímž se zvýšila produktivita práce.
Dalším krokem byla hydrofobizace povrchu produktem TS 710 Penetrace. Tento materiál na bázi silikonu má hydrofobní a zpevňující účinek. Do betonu proniká do vrstvy 11 mm a tím splňuje požadavky normy na nátěry OS A (OS 1), S 1 a TKP 31. Použitím výrobku TS 710 Penetrace byl splněn požadavek oborové normy ŘSD, která má požadavek na vyšší hloubku průniku penetrační látky do betonu než ČSN EN 1054.2 – vyšší než 10 mm.
Použitím těchto materiálů a dodržením správných technologických postupů se podařilo zlepšit původní stav a zvýšit životnost sanovaných ploch mostu. Využitím TS technologií a strojního vybavení firmy Knauf se zvýšila produktivita práce snížením časové náročnosti zadaného úkolu.

Základní údaje o použitých materiálech
Adhezní můstek a ochrana výztuže TS 110
● Balení 25 kg
● Zrnitost: 0–0,5 mm
● Spotřeba: cca 2 kg na m2 při tloušťce 1 mm
● Barva: šedá
● Doba zpracování: cca 30 min.

Minerální jednosložková reprofilační malta TS 220
● Balení 25 kg
● Zrnitost: 0–2 mm
● Spotřeba 2,1 kg na m2 při tloušťce 1 mm
● Barva: šedohnědá
● Doba zpracování: cca 30 min.

Nátěr TS 710 Penetrace
● Balení 8 kg
● Spotřeba: 0,2 kg na m2 při hydrofobním a zpevňujícím nátěru
● Barva: bezbarvá

Nátěr TS 710, odstín RAL 7046 (televizní šedá)
● Balení 10 kg
● Spotřeba: 0,2 kg na m2 na vrstvu, počet vrstev 2
● Barva: RAL 7046

Pavel Švec

TS 720TS 110TS 220