Články

Podnikatelé mohou z programu Nemovitosti získat další 4 miliardy

Podnikatelé budou moci z programu Nemovitosti
získat další 4 miliardy Kč, přičemž dotace lze tentokrát
použít i na systémy pro využití obnovitelných
a druhotných energetických zdrojů.

Žádosti bude agentura CzechInvest přijímat od
1. září. Podpora je součástí operačního programu Podnikání
a inovace
(OPPI). Z něho mohou v letech 2007 až 2013
tuzemští podnikatelé čerpat až zhruba 100 miliard korun.
„Program Nemovitosti podporuje podniky všech velikostí i
samosprávné celky, které se rozhodnou investovat do vzniku a
rozvoje podnikatelských nemovitostí, a to včetně vybudování
související infrastruktury,“
sdělila ČTK pověřená generální
ředitelka CzechInvestu Alexandra Rudyšarová. Upozornila, že v první
výzvě tohoto programu byl o tyto dotace velký zájem. „Obdrželi jsme
627 registračních žádostí v celkové hodnotě požadované dotace téměř
10,6 miliardy korun.“
V rámci druhé výzvy programu si mezi sebe úspěšní žadatelé
rozdělí 4 miliardy Kč, 1 milión až 500 miliónů Kč na jeden projekt.
„Tato částka se snižuje na 500 000 Kč až 50 miliónů Kč v
případě, že podnikatel zažádá o dotaci pouze na vyhotovení
projektové dokumentace. Projekty musí být realizovány na území
České republiky, vyjma hlavního města Prahy,“
uvedla mluvčí
CzechInvestu Lucie Kocourková.

Registrační žádosti o dotace mohou zájemci posílat výhradně přes
online aplikaci eAccount, která je k dispozici na internetové
adrese www.czechinvest.org.