Články, Informace výrobců

Podlahové topení v kombinaci s masivními dřevěnými podlahami FEEL WOOD

Moderní bydlení je v dnešní době spojováno s podlahovým topením. Příjemné komfortní klima a energeticky úsporný provoz jsou při výstavbě či renovaci domů vysoce v kurzu. Podlahové topení lze kombinovat i s masivní dřevěnou podlahou FEEL WOOD.

Je třeba počítat s tím, že dřevo je hygroskopický materiál a reaguje na své okolí. Přijímáním a odevzdáváním vlhkosti se mění rozměry palubek. Rozlišujeme změny v délce a v šířce. V šířce se dále jedná o změny v závislosti na řezu – tangenciálním nebo radiálním (ležící a stojaté letokruhy). Bobtnání a sesychání v délce jsou zanedbatelné, v šířce závisí na dřevině a řezu. Klesá-li vlhkost dřeva, sesychá se a na podlaze vznikají spáry. Při snížení vlhkosti o 5 % a průměrném koeficientu bobtnání a sesychání 0,25 % vychází 1,25 %. Tzn. při šířce palubek 128 mm představuje 1,25 % spáru širokou ca. 1,6 mm. Hodnoty jsou průměrné, závisí na dřevině, oblasti růstu a letokruzích na palubce (dřevo z kraje kmene nebo od jádra) a mohou se vždy trochu lišit.

Pokyny k pokládce podlahového topení pod povrchy z masivního dřeva
Pro pokládku doporučujeme celoplošné lepení na vhodný základ lepidlem vhodným pro masivní dřevo. Zjednodušeně lze použít pravidlo, že lehčí a nervóznější dřeviny nejsou vhodné pro pokládku na podlahové topení. Povoleno je zpracování v tloušťkách 15 mm (jehličnaté dřeviny) a 21 mm (listnaté dřeviny). Pro pokládku na podlahové topení doporučujeme následující dřeviny: dub, jasan, sibiřský modřín, kanadský javor, smrk, borovici a vlašský ořech; podle dřeviny do šířky s krycí plochou 148 mm. Předpokladem ovšem je prověření stěrky dle DIN 18356. Jako velmi vhodnou pro podlahové topení doporučujeme dubovou masivní, dvakrát olejovanou podlahu 15×137 mm.
Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány s vlhkostí 9 % (±2 %). Výjimku tvoří jasan, který se vyrábí s vlhkostí maximálně 10 %. Pro pokojovou teplotu cca 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50–65 % jsou tyto vlhkosti odpovídající, tím garantujeme vysokou rozměrovou přesnost. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár zcela bezvýznamná.
Při pokládce na podlahové topení vysychá dřevo dodatečně ještě v topné sezóně. Aby se zamezilo poškození podlahy, musí být při pokládce na podlahové topení bezpodmínečně dodrženy předpisy pro pokládku na podlahové topení. Předpisy pro pokládku masivních podlah FEEL WOOD na podlahové topení stanovují:
● max. teplotu povrchu podlahy 26 °C,
● max. vlhkost palubky 9 % (±2 %),
● všechny materiály (dřevo, lepidlo, korková izolace atd.) nesmí mít víc než 0,15 m2 K/W.

Podlaha položená pomocí sponek není ve spojení s korkovými pásy vhodná pro podlahové topení.
podle podkladů firmy Serafin Campestrini, s. r. o.