Články, Informace výrobců, Střechy

Ozeleněná střecha školy v Ostopovicích s fólií DELTA-FLORAXX TOP

Fólie DELTA-FLORAXX TOP oplývá množstvím technických předností poskytujících zpracovatelům řadu výhod jak při návrhu skladby střechy, tak při vlastním zpracování. DELTA-FLORAXX TOP se dodává v rolích o šíři 2 metry a délky 12,5 metru. Pokládka je velmi jednoduchá a rychlá.

Fixace přesahů filtrační textilie pomocí nýtůPokládka folie DELTA-FLORAXX TOP na geotextilii s gramáží min. 300 g/m²

Protože filtrační textilie je součástí role, pokládáme v jednom pracovním kroku několik funkčních vrstvev střešního pláště – hydroakumulační, filtrační, drenážní a ochrannou. Ve skladbě ozeleněné střechy však DELTA-FLORAXX TOP funguje jako vrstva ochranná a separační. Tato funkce spočívá v tom, že hydroizolační systém je ochráněn před přímým tlakem dalších hmotných vrstev, od kterých je zároveň spolehlivé oddělen a přebytečná voda je odváděna drenáží k odtokovým místům. Jediné, co musíme učinit, je, že na hydroizolační systém před pokládkou fólie DELTA-FLORAXX TOP položíme ochrannou geotextilii o minimální hmotnosti 300 g/m2.

Pokládka folie DELTA-FLORAXX TOP na geotextilii s gramáží min. 300 g/m²Provizorní zatížení vodou, která okamžitě vyplní nopy (7 l/m²), a prkny proti účinkům větru

Pásy se pokládají na sraz s tím, že filtrační textilie, která je o 10 cm širší, se přes dorazovou spáru jednoduše přeloží. Proti posunu pásu je možné ještě přeloženou filtrační textilii k souběžně položenému pásu uchytit pomocí nýtovačky, která je součástí dodaného materiálu. Důležité je zpracování detailů, jako jsou střešní vpusti a místa napojení na přilehlé konstrukce, kde je dobré vzniklou spáru přeložit samostatným páskem filtrační textilie, a zabránit tak budoucímu odplavování substrátového násypu.

Detail u vpustiFiltrační, hydroakumulační, drenážní a ochranná vrstva DELTA-FLORAXX TOP položená v jednom pracovním kroku

Pokud při pokládce DELTA-FLORAXX TOP prší, voda se okamžitě skrz filtrační textili dostává do 20 mm hlubokých oktagonálně tvarovaných nopů a rovnoměrně zatěžuje pás proti případnému posunutí i proti účinkům větru. Fólii samozřejmě můžeme při pokládce zalít vodou z hadice nebo použít k zatížení proti účinkům větru obyčejná prkna. Jiné nástrahy, pokud lze vůbec toto slovo použít, na zhotovitele při práci s DELTA-FLORAXX TOP nečekají.

Točité schodiště jako přístup na terasuObjekt školy v Ostopovicích

Snímky ilustrující pokládku fólie DELTA-FLORAXX TOP byly pořízeny při realizaci ozeleněné střechy základní školy v Ostopovicích. Střecha bude využívána zároveň jako pobytová terasa, na kterou bude přístup točitým schodištěm umístěným při zadním okraji střechy nebo přímo z prostoru školy přes posuvnou prosklenou stěnu. Další práce na střeše právě probíhají a to, jak vypadá dokončená střešní plocha těsně před začátkem jara, představíme v příštím čísle. Realizaci provádí firma Greenville Brno.

podle podkladů firmy Dörken, s. r. o.