Články, Konference, semináře

Ohlédnutí za konferencí Projektování dle aktuálních i budoucích trendů a pravidel

Divize Isover společnosti Saint-Gobain uspořádala v květnu v Praze a v Brně konference s tématem Projektování dle aktuálních i budoucích trendů a pravidel, určené zejména pro architekty a projektanty. Kromě inspirujících přednášek byl účastníkům představen i druhý díl Katalogu teplených vazeb s podtitulem Střešní konstrukce. Zájem byl velký, obou akcí se zúčastnilo přes 300 účastníků, jejichž ohlasy jsou velmi pozitivní.

V Praze se akce konala 14. 5. 2015 v nové budově OK Systém na Pankráci, v Brně pak o týden později 21 .5. 2015 v SONO Centru. Zajímavá, obohacující a inspirativní témata prezentovaly a o své zkušenosti se podělily kapacity z různých oborů. Cestu od pasivních domů k energeticky soběstačným budovám zaštítil akademický architekt Aleš Brotánek. Oblast certifikace budov a analýzy životního cyklu výrobků úžasně popsal docent Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí z VŠCHT v Praze, v Brně se pak tohoto tématu úspěšně ujal Ing. Petr Vacek. Na konferenci byli i zástupci Státního fondu životního prostředí, kteří vysvětlili dotační program Nová Zelená úsporám, jeho fungování, podávání a zpracovávání žádostí a další praktické informace.

Samostatnou kapitolou bylo slavnostní představení Katalogu teplených vazeb II. – Střešní konstrukce samotným autorem Ing. Romanem Šubrtem. Katalog navazuje na první díl, který obsahoval 40 konstrukčních detailů obvodových stěn. V druhém díle pak projektanti najdou 44 zpracovaných detailů z oblasti střešních konstrukcí. Oba díly Katalogu dostali všichni účastníci konference zdarma. Případní zájemci si o něj mohou napsat na info@isover.cz nebo navštívit některou z krajských vědeckých knihoven, kde jsou výtisky k dispozici k nahlédnutí.

V rámci tématu aktuálních a moderních trendů nezůstaly opomenuty ani chytré aplikace a výpočetní programy. Aplikace pro mobilní zařízení Isover SmartApp s šikovným kalkulátorem tloušťky zateplení stávajících i nových obvodových konstrukcí budov uživateli velmi rychle ukáže, jakých výsledků lze s konkrétními skladbami konstrukcí dosáhnout, zároveň aplikace slouží i jako on-line katalog výrobků Isover s technickými informacemi. Dále byla představena nová verze softwaru pro projektanty Isover Multi-Comfort House Designer 4.0 pro rychlou energetickou optimalizaci návrhu budov. V neposlední řadě se také účastníci konference dozvěděli, jaká je budoucnost projektování pomocí prostředí BIM a jaké známé stavby jsou již v BIM naprojektovány. Konferencemi provázela Ing. Michala Hergetová, redaktorka ekonomické redakce České televize.

tisková zpráva