Články

Nedostatek lidí ovlivňuje mzdová vyjednávání ve stavebnictví

Nedostatek pracovníků ve stavebnictví významně ovlivňuje letošní
mzdové vyjednávání v tomto odvětví. „Měla by to být naše
výhoda,“ řekl ČTK předseda Odborového svazu Stavba
Stanislav Antoniv. V odvětvové kolektivní smlouvě požadují
odboráři zvýšení nominálních mezd o 7,5 %, na úrovni
jednotlivých podniků doporučují usilovat o 8 %.

Vliv nedostatku pracovníků na podobu a výši mezd
připouštějí také zástupci stavebních firem.
„Už několik let zvyšujeme meziročně mzdy přibližně stejně
– o pět procent pro dělnické profese a o tři
procenta pro technickohospodářské zaměstnance. Nyní probíhá
kolektivní vyjednávání, v rámci něj pravděpodobně dojde
k některým zajímavým změnám ve mzdovém systému,“
sdělil
mluvčí společnosti Skanska Ondřej Šuch.
„Nedostatek pracovníků pociťujeme v dělnických stavebních
profesích – poptávka po zednících, betonářích, železářích,
instalatérech, topenářích apod. je extrémní a z učilišť
vychází až o dva řády méně lidí, než by jich byl schopen trh
absorbovat,“
řekl O. Šuch. Z dalších kvalifikovaných
profesí Skanska získává z českých středních a vysokých
škol ročně kolem 120 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří mají její
potřeby pokrývat. Nedostatek pracovníků pociťuje Skanska podle
Šucha zatím spíše druhotně, kdy na vrcholu sezony obtížně shání
dodavatele některých stavebních prací.
Před větším zvyšováním mezd varuje Dana Koubová ze stavební
firmy Podzimek. „Částečně ano, ale zvyšovat
mzdy tak, že by se skokově zvýšila cena stavebních prací, by bylo
kontraproduktivní. Ostatně již dnes nepatříme mezi země
s nejnižší mzdou, a mohlo by se nám také stát, že
zahraniční developeři opustí naši zemi a bude rázem dost
pracovníků,“
míní Koubová. „Je to obtížné, ale téměř
všichni naši technici se dnes touto otázkou zabývají. Dříve šlo
podat inzerát, dnes to již nestačí,“
popisuje Koubová potíže
firmy Podzimek s chybějícími zaměstnanci.
Společnost Syner kmenovým zaměstnanců nabízí k základním
mzdám osobní ohodnocení a různé benefity. „Jde jak
o dělníky, tak i specializované profese. Na českém trhu
tito lidé prostě chybí a i my začínáme situaci řešit
prostřednictvím pracovních agentur a cizinci,“
sdělil
generální ředitel Syneru Martin Borovička.
Žádné mimořádné tlaky na zvyšování mezd zatím nepociťují ve
společnosti Metrostav. „Většinou se dnes chápe
nedostatek pracovníků ve stavebnictví jako nedostatek pomocných sil
z Ukrajiny. Tak to samozřejmě není, nedostatkové jsou nejen
dělnické profese, ale i (nebo spíše zejména) středoškoláci
a vysokoškoláci,“
popsal situaci v Metrostavu jeho
mluvčí František Polák. Dopady nedostatku zaměstnanců se podle něj
daří zatím tlumit, ale kdyby měla situace pokračovat, musel by
Metrostav omezit přijímání nových zakázek. Situaci zatím řeší
především aktivní spoluprací s vysokými školami
a podporou učňů na učilištích.
„Konkrétní dopady nedostatku zaměstnanců jsou jednoznačné
– prodlužují se termíny při dokončování zakázek, roste tlak na
nárůst mezd a v neposlední řadě i stoupá vytíženost
některých zaměstnanců,“
řekla ČTK Vlasta Končelová
Geosan Group.
Snižuje se také proud pracovní migrace ze zemí na východ od
českých hranic. Přesto tvoří zahraniční pracovníci nepostradatelnou
součást českého stavebnictví. Doplňují tak chybějící domácí
zaměstnance.
Podle Jaroslava Kuxe z Výzkumného ústavu práce
a sociálních věcí
pracuje na českých stavbách devět
až deset procent cizinců. Včetně zahraničních zaměstnanců
pracujících na černo je však podle Kuxe toto číslo až dvojnásobně
vyšší. „Podle některých odhadů na jednoho legálně pracujícího
cizince připadá až jeden nelegálně pracující cizinec, což by
znamenalo, že v tomto odvětví představuje ve skutečnosti práce
cizinců až jednu pětinu z celkové zaměstnanosti,“
řekl
Kux.

Za prvních devět měsíců letošního roku se průměrné mzdy ve
stavebnictví podle Českého statistického úřadu
zvýšily v meziročním srovnání nominálně o 8,9 %
a reálně o 6,6 %.