Články, Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Nadkrokevní izolační systém THERMO-LINE – moderní bydlení i v historických objektech

Při modernizaci a přestavbě starších a historických objektů se s úspěchem uplatňují nadkrokevní izolace. Systém THERMO-LINE od společnosti HPI-CZ, jednoho z největších dodavatelů stavebního příslušenství pro střešní krytiny a zateplování budov u nás, představuje pokrokové řešení s vynikajícími parametry: λd = 0,021 W/m.K, μ = 35.

Stále častější volba nadkrokevních izolačních systémů v posledních letech souvisí s rostoucím podílem rekonstrukcí šikmých střech oproti novostavbám, jejichž podíl klesl i v důsledku ekonomické krize. U historických objektů, kde není možný stavební zásah ze strany interiéru, je nadkrokevní izolace nejefektivnější variantou zateplení střešního pláště. Využití tohoto způsobu zateplení střechy umožňuje přiznání vhodně opracovaného či historicky hodnotného krovu jakou součásti interiéru.

Nadkrokevní izolační systém THERMO-LINE umožňuje snadno dosáhnout parametrů stanovených pro pasivní domy. Vyhovuje tak požadavkům nové unijní směrnice o energetické náročnosti budov. Ta od roku 2020 zavazuje členské státy k realizaci nových budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Fenol jako izolant budoucnosti
Základem systému THERMO-LINE jsou izolační desky Permo® therm fenolické pěny. Fenolická pěna je materiál specifický svou uzavřenou strukturou extrémně malých buněk s velmi tenkými stěnami. Desky Permo® therm nabízejí mimořádné izolační schopnosti λd = 0,021 W/m.K při minimální tloušťce izolantu. Díky tomu lze systém využít při rekonstrukcích střešních plášťů historických objektů, řadových domů a dvojdomů, kde by opticky velké zvýšení střechy použití běžné nadkrokevní izolace vylučovalo. Ve srovnání s jinými typy izolací nevykazuje tento izolant vlivem stárnutí žádný úbytek materiálu a jen minimální deformace. Fenolická pěna navíc neobsahuje žádné freony ani jiné látky poškozující životní prostředí. Naproti tomu disponuje mimořádnými protipožárními parametry a výborně chrání před hlukem.

Izolační deska Permo® therm z fenolické pěnyDesky z fenolické pěny mají při nízké tepelné vodivosti ideální paropropustnost

Desky Permo® therm položené na zateplované střešeDesky Permo® therm položené na zateplované střeše

Difuzní struktura umožňuje odvod vlhkosti
Problematická bývá u starších objektů zvýšená vlhkost, výhodná je proto volba nadkrokevního systému s difuzně otevřenou strukturou. Desky z fenolické pěny mají při λd = 0,021 W/m.K pro rekonstrukce ideální paropropustnost ve výši μ = 35. Zatímco většina nadkrokevních systémů disponuje parozábranou, která vlhkost v konstrukci uzavře, součástí systému THERMO-LINE je parobrzdná fólie, plnící v rámci celého systému regulační funkci. Umožňuje totiž postupné uvolňování vzdušné vlhkosti do difuzně otevřené izolace a následně ven z konstrukce.

Systém THERMO-LINE nabízí značnou variabilitu: Desky Permo® therm nabízí společnost HPI-CZ standardně v tloušťkách 60, 80, 100, 120, 140 a 160 mm. Samotná realizace nadkrokevní izolace je jednoduchá, pokládka probíhá jen v jedné vrstvě, takže riziko chyb při montáži je malé. Systém THERMO-LINE je pochozí, což usnadňuje při montáži pohyb po střeše. Jednotlivé desky s rozměry 2400×1200 cm (montážní rozměr 2385×1185 cm) jsou opatřeny systémem pero – drážka. Díky tomu je tepelněizolační vrstva souvislá, bez tepelných mostů. Izolace se kotví v ploše systémovými šrouby, které zajišťují spolehlivé přikotvení proti sání větru. Systémová parobrzdná fólie Wallint® T3 SK2 navíc může po dobu 14 dnů zastávat funkci dočasné krytiny. Profesionální instalaci ventilačních systémů skrz nadkrokevní izolaci zajišťují prostupy Venduct® ve variantě pro rekonstrukce nebo pro novostavby. Systémové prostupy snižují riziko vniknutí nežádoucí vlhkosti do střešní konstrukce a redukují vznikající tepelné mosty.

Prostup pro novostavbyProstup pro rekonstrukcePod střechou zateplenou systémem THERMO-LINE je i v létě příjemný chládek

Vypracování kladečského a kotevního plánu na základě projektové dokumentace provádí společnost HPI-CZ zdarma v rámci nabízeného servisu. Jeho součástí je také možnost konzultace s technikem přímo na stavbě, výpočet bilance vlhkosti a návrh vhodné skladby. Desky Permo® therm jsou zařazeny do programu Nová Zelená úsporám (lze najít pod kódem SVT2832). Více najdete na www.hpi.cz zde.

podle podkladů společnosti HPI-CZ