Články, Informace výrobců, Technologie

Masivní stropy Ytong Ekonom a střechy Ytong Komfort

Na jaře roku 2013 uvedla společnost Xella CZ na trh nové, pro potřeby zákazníka optimalizované a zjednodušené konstrukce pro stropy a střechy. Zejména stropy Ytong Ekonom se na trhu velmi dobře etablovaly. U šikmých střech však přetrvává „tradiční“ pohled a zákazníci dávají přednost dřevěnému krovu. Důvodů je několik. Nejsilnějšími jsou asi nedostatek osvěty a informací, setrvačnost v myšlení, šikovná protiargumentace dodavatelů střech dřevěných a obavy z nového, neznámého.

Výhody stropů Ytong Ekonom
Základní rozdíl mezi „tradičním“ stropem Ytong Klasik a novou konstrukcí Ytong Ekonom spočívá v možnosti vynechání poměrně pracné nadbetonávky tl. 50 mm, vyztužené kari sítí na celé ploše stropní konstrukce. Více než roční zkušenosti s realizacemi nových konstrukcí Ytong Ekonom ukázaly, že díky podpoře výrobce, spočívající v dodávce kladečského plánu včetně kompletního výpisu materiálu a nově i v asistenci při založení stropní konstrukce, je systém Ekonom velice praktický nejen pro menší stavební firmy, ale také pro běžného šikovného amatéra. Vložky uložené na betonových prefabrikovaných trámcích jsou stejně jako ostatní výrobky Ytong homogenní a „plné“. Při zkouškách se ukázalo, že jednotlivá vložka o tloušťce 200 mm unese zatížení 420 kg. U vložky tloušťky 250 mm je to dokonce 720 kg. Tato skutečnost znamená, že položeným stropem v průběhu montáže nejenže nikdo nemůže propadnout, ale především že pro polohu budoucích příček není třeba žádné zvláštní konstrukční zohlednění poloh nosných trámců. Změny umístění příček v průběhu výstavby (ke kterým dochází takřka u každé stavby) nebo v průběhu pozdějších rekonstrukcí jsou plně na libovůli majitele.

Montáž stropu Ytong Ekonom tl. 200 mmSnadné dosažení vynikající rovinnosti

Vynechání nadbetonávky se podle očekávání ukázalo být skutečným zvýhodněním. Nejde jen o materiálové náklady části této konstrukce, ale především o snížení pracnosti při zpracování betonové směsi. Srovnat do roviny pruh o šířce 18 cm nad betonovým trámcem mezi dvěma naprosto rovnými hranami stropních vložek Ytong, je úkon, který zvládne opravdu každý. Strop nemusí být navíc proveden v jeden den. Oproti tomu srovnání nadbetonávky celého stropu o ploše zhruba 100 m² do potřebné rovinnosti v jednom kroku je úkol pro sehranou partu minimálně tří zedníků. I tak ale nedosáhnou pravděpodobně přesnosti lepší než ±2 cm, zatímco u stropu bez nadbetonávky činí maximální odchylka v místě žeber 5 mm. Tato vlastnost hotové konstrukce představuje další skrytou úsporu při následných pracích, např. instalaci podlahového topení nebo plovoucí podlahy.

Srovnání lehké a těžké střešní konstrukce

Dalším výrazným odlišením konstrukce Ytong Ekonom od podobných produktů na našem trhu je možnost snadného krácení vložek ruční pilou nebo na pásové pile zapůjčené výrobcem a vytvoření polí o nestandardní šíři, například v místě komínu. Stejně tak je možné vložky řezat podélně a tím snížit plochy „dobetonávek“ částí stropu, které nemají rozměry pro uložení celých stropních vložek (např. podél ztužujících věnců). Díky vlastnostem hmoty Ytong nevede ani jedno z těchto opatření ke statickému oslabení konstrukce.

Modifikace pro střechy – Ytong Komfort
Střecha Komfort se velice dobře uplatňuje zejména u střešních konstrukcí plochých střech a u konstrukcí střech pultových se sklony do cca 10 °. Realizace se ale v uplynulém období dočkaly také zdařilé konstrukce střech sedlových se sklony kolem 35 °, vybavených vikýři, objevila se i střecha půdorysu tvaru L, která řeší detaily úžlabí. Nové, přísnější požadavky související se snižováním energetické náročnosti budov ale bilancují v energetických průkazech budov také teplo potřebné k chlazení objektu. Klasický dřevěný krov tento požadavek v našich klimatických podmínkách bez dodatečného chlazení nezvládá. Pokud se o úkol udržet v létě příjemné mikroklima s teplotou do 25 °C podělí s rozumně a cíleně navrženými těžkými masivními konstrukcemi zdiva a stropu, dá se výsledek ještě akceptovat. Pokud se ale jedná o zastřešení budovy s lehkou konstrukcí, musí se budoucí uživatel připravit na letní maxima dosahující vnitřních teplot nad 30 °C. Jediným východiskem z problému přehřívání je v tomto případě kvalitní, ale energeticky nenasytná klimatizace.

Montáž sedlové střechy Ytong KomfortPrůnik dvou sedlových střech Ytong Komfort

Konstrukčně lze problém letního přehřívání bez nutnosti klimatizace eliminovat aplikací masivní konstrukce střechy s plošnou hmotností nad 150 kg/m². Z tohoto důvodu vyvinula společnost Xella CZ modifikaci stropu Ekonom pro střešní konstrukce s názvem Ytong Komfort. Po zkušenostech z realizací můžeme říci, že platí vpodstatě totéž, co bylo řečeno výše o stropu Ytong Ekonom. Největším překvapením pro stavebníky, kteří mají stavbu střechy Ytong Komfort za sebou, byla dle jejich tvrzení jednoduchost montáže. Počáteční logické obavy z neznámého postupně vystřídala zkušenost, že „vše je vlastně relativně jednoduché a příště bychom se toho tolik nebáli“. Faktem je, že úskalím založení stavebníky provádí zakládací mistr výrobce. Konstrukce Ytong Komfort je – nečekaně a možná paradoxně – vhodná i pro stavby svépomocí a na rozdíl od střech dřevěných nevyžaduje spoluúčast tesařů. Jednoduchou sedlovou střechu o ploše 100 m² smontuje dvojice šikovných pracovníků během tří dnů.

Nahrazení nosného zděného systému ocelovou konstrukcí

Úsporou ve srovnání s „klasickým“ krovem je fakt, že střecha Ytong Komfort je difuzně otevřená a nepotřebuje parozábranu. Tato citlivá součást konstrukcí střech je jednak finančně relativně náročná (je třeba pořídit vhodný výrobek do skladby konstrukce), nadto vyžaduje preciznost provedení, na našich stavbách bohužel zřídka přítomnou. Nedodržení technologické kázně při provádění parozábrany má velice negativní následky (plísně, hniloby, ztráta tepelněizolačních vlastností izolace střechy). Těmto komplikacím se majitel střechy Ytong Komfort automaticky vyhýbá. Dalším bonusem při realizace střechy se sklonem nad 23 ° je možnost vynechat i pojistnou hydroizolaci. S minimem eventuální větrem nafoukané srážkové vlhkosti si stropní vložky Ytong na rozdíl od běžných konstrukcí střech bez problému poradí a vlhkost se následně odpaří, aniž by došlo k jakýmkoli kvalitativním změnám materiálu.

Vnitřní líc hotové konstrukce připravený k omítnutíKombinace stropu Ytong Klasik a Ytong Ekonom pro zvýšené lokální zatížení

Vlastnosti obou konstrukcí jsou zásadním přínosem pro projektanta. Umožní mu neomezenou rozmanitost půdorysu stropu bez nutnosti navržení polí pro dobetonotvání. Jak už bylo zmíněno, nevyvolá změna poloh příček nutnost změn v konstrukci stropu. Při návrhu střech je nejlépe respektovat nosný systém předchozího nadzemního podlaží. V opačném případě je nutno navrhnout pomocnou ocelovou konstrukci. Pokud se u stropu vyskytne pole s jinou potřebnou únosností (např. požadavek umístění zásobníku vody či extrémního rozpětí stropu), lze kombinovat strop Ekonom 250 se stropem Ytong Klasik s nadbetonávkou (mají shodnou tloušťku), u střech je možná kombinace Komfortu 200 a 250 pro různá rozpětí polí.

Společnost Xella CZ nabízí na internetových stránkách www.ytong.cz potřebné základní informace a vzorové řezy konstrukcemi. Kromě toho poskytuje projektantům servis v podobě bezplatných konzultací nebo dodávky kladečského výkresu. Dá se říci, že pokud jsou dodrženy běžné principy statiky, lze strop Ytong Ekonom a střechu Ytong Komfort považovat za konstrukce kvalitativně velmi nadčasové a nadstandardní, vhodné pro každý moderní nízkoenergetický, ale především pasivní či dokonce od roku 2020 „nulový“ rodinný dům.

Petr Mareček,
technický poradce společnosti Xella CZ